Doporučená literatura ve 2. ročníku Všeobecné lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

VLLM0421c

Lékařská mikrobiologie I - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2.  
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
 • Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  
 • Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. 709 s. ISBN 0-443-07077-6.  
 • Votava, Miroslav - Buček, Radomír - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Přecechtěl, Ferdinand - Ruzicka, Viktor. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno : Vydavatelství MU, 1995. 93 s. ISBN 80-210-1188-2.  
 • Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 1996. 558 s.
 •  Greenwood, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0.  
 • Murray, Patrick R. - Rosenthal, Ken S. - Kobayashi, George S., et al. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis : Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2.  
 • Prvních šest titulů je základních, ostatní doplňkové. - First six titles are basic, the other supplementary. - Používejte také www.medmicro.info. Use also www.medmicro.info.

VLLM0421p

Lékařská mikrobiologie I - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2.  
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN,  2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
 • Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  
 • Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno :  Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. 709 s.  ISBN 0-443-07077-6.  
 • Votava, Miroslav - Buček, Radomír - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Přecechtěl, Ferdinand - Ruzicka, Viktor. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno : Vydavatelství MU, 1995. 93 s. ISBN 80-210-1188-2.  
 • Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 1996. 558 s.
 • Greenwood, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0.  
 • Murray, Patrick R. - Rosenthal, Ken S. - Kobayashi, George S., et al. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis : Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2.  
 • Prvních šest titulů je základních, ostatní doplňkové. - First six titles are basic, the other supplementary. - Používejte také www.medmicro.info. Use also www.medmicro.info.

VSAN0333c

Anatomie III - pitvy

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Pitevní cvičení z normální anatomie. Edited by Karel Žlábek - Libor Páč. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 148 s. ISBN 8021027177.  
 • Dubový, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 110 s. ISBN 80-210-1234-X.  

VSAN0333p

Anatomie III - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Dokládal, Milan - Páč, Libor. Anatomie člověka III : Systém kožní, smyslový a nervový. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1995. 285 s. ISBN 80-210-1169-6.  
 • Dubový, Petr. Gross Anatomy and Structure of the Human Nervous System - Part I. Surface Anatomy and Structural Arrangement of the Central Nervous System. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  1999. 138 s. ISBN 80-210--2176-4.  

VSAN0333s

Anatomie III - seminář

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Dubový, Petr. Gross Anatomy and Structure of the Human Nervous System - Part I. Surface Anatomy and Structural Arrangement of the Central Nervous System. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  1999. 138 s.  ISBN 80-210--2176-4.  
 • Dokládal, Milan - Páč, Libor. Anatomie člověka III : Systém kožní, smyslový a nervový. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1995. 285 s. ISBN 80-210-1169-6.  
 • Moore, Keith L. - Dalley Arthur F. Clinically oriented anatomy. 5th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2006.  12. ISBN 0781736390.  

VSBC041c

Biochemie II -cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Táborská, Eva - Tomandl, Josef - Bochořáková, Hana - Dostál, Jiří - Kaplan, Petr - Palyza, Vladimír - Paulová, Hana - Sláma, Jaromír - Slanina, Jiří - Tallová, Jaroslava - Wilhelmová, Ingrid. Biochemie. Praktická cvičení. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 160 s. ISBN 80-210-1736-8.  
 • Táborská, Eva - Tomandl, Josef - Bochořáková, Hana - Dostál, Jiří - Kaplan, Petr - Palyza, Vladimír - Paulová, Hana - Sláma, Jaromír - Tallová, Jaroslava - Wilhelmová, Ingrid - Zahradníček, Luděk - Zelníček, Emanuel. Biochemistry - Guide to Practical Exercises. 2. vyd. Brno : Masarykova Universita Brno, 1997. 129 s. ISBN 80-210-1502-0.  

VSBC041p

Biochemie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Ledvina, Miroslav - Stoklasová, Alena - Cerman, Jaroslav. Biochemie pro studující medicíny (I. a II. díl). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 561 s. ISBN 80-246-0851-0.  
 • Murray, R.K. - Granner, D.K. Harperova biochemie. 3. vyd. Jinočany : H & H, 2001. 872 s. ISBN 80-7319-003-6.  

VSBC041s

Biochemie II - seminář

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Biochemistry : seminars 2. Edited by Josef Tomandl - Eva Táborská. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1996. 146 s. ISBN 80-210-1417-2.  
 • Tomandl, Josef - Táborská, Eva - Bočková, Markéta - Bochořáková, Hana - Dostál, Jiří - Kaplan, Petr - Palyza, Vladimír - Paulová, Hana - Sláma, Jaromír - Tallová, Jaroslava - Wilhelmová, Ingrid. Semináře z biochemie II. 2. přeprac. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 147 s. ISBN 80-210-1895-X.  

VSFY0321c

Fyziologie I - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nováková, Zuzana - Al- Kubati, Mohamed - Bébarová, Markéta - Damborská, Alena - Fišer, Bohumil - Honzíková, Nataša - Kukleta, Miloslav - Mrázová, Drahoslava - Moudr, Jiří - Nováková, Marie - Pásek, Michal - Peňáz, Jan - Roman, Robert - Štouračová, Yveta - Wilhelm, Zdeněk - Závodná, Eva. Fyziologická cvičení. In Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno : Masarykova universita - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3486-6.  
 • Nováková, Zuzana - Al-Kubati, Mohamed A.A. - Damborská, Alena - Fišer, Bohumil - Honzíková, Nataša - Kukleta, Miloslav - Mrázová, Drahoslava - Moudr, Jiří - Nováková, Marie - Pásek, Michal - Peňáz, Jan - Roman, Robert - Štouračová, Yveta - Wilhelm, Zdeněk - Závodná, Eva. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5.  

VSFY0321p

Fyziologie I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Bravený, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. D. 1, Srdce a krevní oběh; Dýchání; Ledviny; Acidobazická rovnováha; Svaly. Jinočany : H & H, 1992. ISBN 80-85467-60-7.  
 • Guyton, Arthur C. Textbook of medical physiology. 8th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1991. xli, 1013. ISBN 0-7216-3087-1.  
 • Trojan, Stanislav. Lékařská fyziologie [Trojan, 1999]. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 612 s. ISBN 80-7169-788-5.  
 • Ganong, William F. Review of medical physiology e. 18th ed. Stamford : Appleton and Lange, 1997. 829 s. a LANGE medical book. ISSN 0892-1253.  ISBN 0-8385-8443-8.  
 • Poznámky k přednáškám z fyziologie : Tělesné tekutiny - Krev - Trávicí trakt - Výživa a metabolismus - Endokrinologie - Obecná neurofysiologie - Speciální neurofysiologie - Vývoj plodu. D 2. 1. vyd. Jinočany : H & H, 1993. 325 s. ISBN 80-85787-16-4.  
 • Trojan, Stanislav - Langmeier, Miloš. Slovníček lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 159 s. ISBN 80-7262-020-7.  
 • Silbernagl, Stefan - Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. Translated by Eliana Trávníčková. 2. čes. vyd. Praha, 1993. 352 s. ISBN 80-85623-79-.  
 • Ganong, William F. Přehled lékařské fyziologie : Review of medical physiology (Orig.). 1. vyd. v ČR. Jinočany : H & H, 1995. 681 s. ISBN 80-85787-36-9.  

VSFY0321s

Fyziologie I - seminář

podzim 2006

 

VSFY0422c

Fyziologie II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Nováková, Zuzana - Al-Kubati, Mohamed A.A. - Damborská, Alena - Fišer, Bohumil - Honzíková, Nataša - Kukleta, Miloslav - Mrázová, Drahoslava - Moudr, Jiří - Nováková, Marie - Pásek, Michal - Peňáz, Jan - Roman, Robert - Štouračová, Yveta - Wilhelm, Zdeněk - Závodná, Eva. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5.  
 • Al-Kubati, Mohamed - Damborská, Alena - Fišer, Bohumil - Honzíková, Nataša - Kukleta, Miloslav - Nováková, Marie - Nováková, Zuzana - Roman, Robert - Štouračová, Yveta - Peňáz, Jan. Physiology practicals. 1. vyd. Brno : Lékařská fakulta MU, 1999. 103 s. ISBN 80-210-2160-8ED.  

VSFY0422p

Fyziologie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Bravený, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. D. 1, Srdce a krevní oběh; Dýchání; Ledviny; Acidobazická rovnováha; Svaly. Jinočany : H & H, 1992. ISBN 80-85467-60-7.  
 • Ganong, William F. Přehled lékařské fyziologie : Review of medical physiology (Orig.). 1. vyd. v ČR. Jinočany : H & H, 1995. 681 s. ISBN 80-85787-36-9.  
 • Silbernagl, Stefan - Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. Translated by Eliana Trávníčková. 2. čes. vyd. Praha, 1993. 352 s.  ISBN 80-85623-79-.  
 • Poznámky k přednáškám z fyziologie : Tělesné tekutiny - Krev - Trávicí trakt - Výživa a metabolismus - Endokrinologie - Obecná neurofysiologie - Speciální neurofysiologie - Vývoj plodu. D 2. 1. vyd. Jinočany : H & H, 1993. 325 s. ISBN 80-85787-16-4.  
 • Trojan, Stanislav. Lékařská fyziologie b. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. 489 s. ISBN 80-7169-311-1.  

VSFY0422s

Fyziologie II - seminář

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Ganong, William F. Přehled lékařské fyziologie : Review of medical physiology (Orig.). 1. vyd. v ČR. Jinočany : H & H, 1995. 681 s. ISBN 80-85787-36-9.  
 • Trojan, Stanislav. Lékařská fyziologie [Trojan, 1999]. 3. dopl. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 612 s. ISBN 80-7169-788-5.  
 • Silbernagl, Stefan - Despopoulos, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. Translated by Eliana Trávníčková. 2. čes. vyd. Praha, 1993. 352 s.  ISBN 80-85623-79-.  

VSHE0322c

Histologie a embryologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Čech, Svatopluk - Horký, Drahomír - Lauschová, Irena - Sedláčková, Miroslava - Šťastná, Jitka. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. První. Brno : Vydavatelství MU Brno, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1774-0.  

VSHE0322p

Histologie a embryologie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Obecná histologie. První. Brno : Vydavatelství MU Brno, 1995. 147 s. ISBN 80-210-1254-4.  
 • Horký, Drahomír - Čech, Svatopluk. Mikroskopická anatomie. První. Brno : Vydavatelství MU, 1999. 353 s. ISBN 80-210-2208-6.  
 • Junqueira, Carlos - Carneiro, José - Kelley, Robert O. Základy histologie : Basic Histology (Orig.). Translated by Richard Jelínek. 1. vyd. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.  
 • Čech, Svatopluk - Trávník, Pavel. Základy embryologie člověka. První-dotisk. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 114 s. ISBN 80-210-0562-9.  
 • Vacek, Zdeněk. Embryologie pro pediatry : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. dopl. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1992. 313 s. ISBN 80-7066-562-9.  
 • Kapeller, Karol - Pospíšilová, Viera. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin : Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-0.  

VSNV041c

Neurovědy - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Nováková, Zuzana - Al-Kubati, Mohamed A.A. - Damborská, Alena - Fišer, Bohumil - Honzíková, Nataša - Kukleta, Miloslav - Mrázová, Drahoslava - Moudr, Jiří - Nováková, Marie - Pásek, Michal - Peňáz, Jan - Roman, Robert - Štouračová, Yveta - Wilhelm, Zdeněk - Závodná, Eva. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,  2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5.  

VSNV041p

Neurovědy - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Dubový, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno : Vydavatelství MU, 1998. 176 s. ISBN 80-210-1927-1.  

VSPP3X1

Základy ošetřovatelství a komunikace

podzim 2006

 

VSPP3X1

Základy ošetřovatelství a komunikace

jaro 2007

 

VSPX042t

Prázdninová praxe

jaro 2007