Doporučená literatura ve 3. ročníku Zubní lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

ZLCP051c

Chirurgická propedeutika - cvičení

podzim 2006

 

ZLCP051p

Chirurgická propedeutika - přednáška

podzim 2006

 

ZLCP061c

Chirurgie I - cvičení

jaro 2007

 

ZLCP061p

Chirurgie I - přednáška

jaro 2007

 

ZLED061c

Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - cvičení

jaro 2007

 

ZLED061p

Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - přednáška

jaro 2007

 

ZLFA0521c

Farmakologie I - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika
 • Farmakologie pro bakalářské studium. Edited by Sixtus Hynie. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846.  
 • Farmakologie pro bakalářské studium. Edited by Sixtus Hynie. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 1996. S: 273-. ISBN 8071841854.  
 • Hynie, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. Praha : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.  

ZLFA0521c

Farmakologie I - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 601 s. ISBN 8024605384.  
 • Hadašová, Eva - Nováková, Jana - Pistovčáková, Jana - Vinklerová, Jana - Šulcová, Alexandra - Starobová, Olga. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno : Vydavatelství MU, 2003. 110 s. Skripta. Výuková pomůcka pro praktickou výuku farmakologie na lékařské fakultě. ISBN 80-210-2694-4.  
 • Zelenková, Olga - Šulcová, Alexandra. Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2433-X.  

Doplňková literatura:

 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1464-7.  
 • Starobová, Olga – Landa, Leoš - Nováková, Jana  - Šulcová, Alexandra Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci. http://portal.med.muni.cz/sekce-pedagogicka-dila.html

ZLFA0521p

Farmakologie I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Výber z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika
 • Farmakologie pro bakalářské studium. Edited by Sixtus Hynie. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 1996. s 273-. ISBN 8071841854.  
 • Farmakologie pro bakalářské studium. Edited by Sixtus Hynie. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846.  
 • Hynie, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.  

ZLFA0521p

Farmakologie I - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. xxiv, 601. ISBN 8024605384.  
 • Šulcová, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4.

Doplňková literatura:

 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1464-7.  

ZLGE061c

Genetika v zub. lék. - cvičení

jaro 2007

 

ZLGE061p

Genetika v zub. lék. - přednáška

jaro 2007

 

ZLIM051c

Imunologie - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Litzman, Jiří - Petřek, Martin - Thon, Vojtěch. Vyšetřovací metody v klinické imunologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 45 s. ISBN 80-210-1807-0.  
 • Hořejší, Václav - Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 3. vyd. Praha : Triton, 2005. 279 s. ISBN 8072546864.  

ZLIM051p

Imunologie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Hořejší, Václav - Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 3. vyd. Praha : Triton, 2005. 279 s. ISBN 8072546864.  
 • Abbas, Abul - Lichtman, Andrew. Basic Immunology. Philadelphia: Saunders, 2006. 336 s, ISBN: 1416029745
 • Buc, Milan. Imunológia. 1. vyd. Bratislava : VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 463 s. ISBN 80-224-0667-8.  
 • Ferenčík, Miroslav - Rovenský, Jozef - Nyulassy, Štefan. Imunológia : základné termíny a definície. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2001. 348 s.  ISBN 80-88908-77-9.  
 • Fučíková, Terezie. Základy klinické imunologie : Imunodeficity - autoimunita - alergie. Praha : RDI PRESS, 1994. 148 s. ISBN 80-90067-4-3.  

ZLIP051c

Interní propedeutika - cvičení

podzim 2006

 

ZLIP051p

Interní propedeutika - přednáška

podzim 2006

 

ZLIP061c

Vnitřní lékařství I - cvičení

jaro 2007

 

ZLIP061p

Vnitřní lékařství I - přednáška

jaro 2007

 

ZLKZ051c

Konzervační zubní lékařství, léčba zubního kazu-cvičení

podzim 2006

 

ZLKZ051p

Konzervační zubní lékařství, léčba zubního kazu-přednáška

podzim 2006

 

ZLLM0422c

Lékařská mikrobiologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Na skriptech Mikrobiologie pro zubní lékařství se pracuje.

ZLLM0422p

Lékařská mikrobiologie II - přednáška

podzim 2006

 

ZLOC0452c

Orální chirurgie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  

ZLOC0452p

Orální chirurgie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  

ZLOC0453c

Orální chirurgie III - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  

ZLOC0453p

Orální chirurgie III - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  

ZLOP0521p

Orální patologie I - přednáška

podzim 2006

 

ZLOP0522p

Orální patologie II - přednáška

jaro 2007

 

ZLOR0621c

Ortodoncie I - cvičení

jaro 2007

 

ZLOR0621p

Ortodoncie I - přednáška

jaro 2007

 

ZLPA0521c

Patolog. anatomie I - cvičení

podzim 2006

 

ZLPA0521p

Patolog. anatomie I - přednáška

podzim 2006

 

ZLPA0522c

Patolog. anatomie II - cvičení

jaro 2007

 

ZLPA0522p

Patolog. anatomie II - přednáška

jaro 2007

 

ZLPF0521c

Patologická fyziologie I-cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Vašků, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X.  

ZLPF0521p

Patologická fyziologie I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Patologická fyziologie orgánových systémů. Edited by Emanuel Nečas. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. s: 381-760. ISBN 8024606747.  
 • Nečas, Emanuel a kol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 377 s. ISBN 80-246-0051-X.  
 • Patologická fyziologie orgánových systémů. Edited by Emanuel Nečas. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 8024606151.  
 • Kaňková, Kateřina. Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 59 s. ISBN 80-210-3670-2.  

ZLPF0522c

Patologická fyziologie II - cvičení

jaro 2007

 

ZLPF0522p

Patologická fyziologie II - přednáška

jaro 2007

 

ZLPL0452c

Protetické zubní lékařství II - cvičení

podzim 2006

 

ZLPL0452p

Protetické zubní lékařství II - přednáška

podzim 2006

 

ZLPL0453c

Protetické zubní lékařství III - cvičení

jaro 2007

 

ZLPL0453p

Protetické zubní lékařství III - přednáška

jaro 2007

 

ZLPP0443

Prázdninová praxe

jaro 2007

 

ZLTA051c

Topografická anatomie-hlava, krk-cvičení

podzim 2006

 

ZLTA051p

Topografická anatomie-hlava, krk-přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Grim,M; Druga, R.: Základy anatomie 5. Anatomie Krajin těla. Praha : Galén, 2002. 128 s.  ISBN 80-7262-179-3
 • Platzer, Werner. Atlas topografické anatomie : Atlas der topographischen anatomie (Orig.). Translated by Josef Stingl, Illustrated by Gerhard Spitzer. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. 290 s. ISBN 80-7169-214-.  
 • Klepáček,Ivo; Mazánek, Jiří: Klinická anatomie ve stomatologii, Praha : Grada Publishing, 2001. 331 s. ISBN 80-7169-770-2
 • Schumacher, GH - Meitner, E.R. Anatómia pre stomatológov Zv. 1; učebnica a atlas: hlava, orofaciálny systém, oko, ucho, orgán rovnováhy, systematika nervov a ciev hlavy a krku. Martin : Osveta, 1994. ISBN 80-217-0431-4

ZLZP061c

Psychologie v zubním lékařství - cvičení

jaro 2007

 

ZLZP061p

Psychologie v zubním lékařství - přednáška

jaro 2007