Doporučená literatura ve 3. ročníku Všeobecné lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

VLBM061

Behaviorální medicína

podzim 2006

 

VLCP0521c

Chirurgická propedeutika I - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Bailey, Hamilton. Hamilton Bailey's demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Allan Clain. 17th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994. xiv, 622 s. Index. ISBN 0-7506-0613-4.  
 • Balaš, Vladimír - Drábková, Jarmila. Chirurgická propedeutika : učebnice pro lékařské fakulty. Praha : Avicenum, Vydavatelství a nakladatelství Grada, 1993. 487 s. Věc.rejstř. ISBN 80-85623-45-5.  

VLCP0521p

Chirurgická propedeutika I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Balaš, Vladimír - Drábková, Jarmila. Chirurgická propedeutika : učebnice pro lékařské fakulty. Praha : Avicenum Grada, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5.  
 • Bailey, Hamilton. Hamilton Bailey's demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Allan Clain. 17th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994. 622 s. ISBN 0-7506-0613-4.  

VLCP0622c

Chirurgická propedeutika II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Balaš, Vladimír - Drábková, Jarmila. Chirurgická propedeutika : učebnice pro lékařské fakulty. Praha : Avicenum Grada, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5.  
 • Bailey, Hamilton. Hamilton Bailey's demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Allan Clain. 17th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994. 622 s. ISBN 0-7506-0613-4.  

VLCP0622p

Chirurgická propedeutika II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Balaš, Vladimír - Drábková, Jarmila. Chirurgická propedeutika : učebnice pro lékařské fakulty. Praha : Avicenum Grada, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5.  
 • Bailey, Hamilton. Hamilton Bailey's demonstrations of physical signs in clinical surgery. Edited by Allan Clain. 17th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994. 622 s. ISBN 0-7506-0613-4.  

VLFA0621c

Farmakologie I - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 601 s. ISBN 8024605384.  
 • Hadašová, Eva - Nováková, Jana - Pistovčáková, Jana - Vinklerová, Jana - Šulcová, Alexandra - Starobová, Olga. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno : Vydavatelství MU, 2003. 110 s. Skripta. Výuková pomůcka pro praktickou výuku farmakologie na lékařské fakultě. ISBN 80-210-2694-4.  

Doplňková literatura:

 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1464-7.  
 • Starobová, Olga – Landa, Leoš - Nováková, Jana  - Šulcová, Alexandra Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci. http://portal.med.muni.cz/sekce-pedagogicka-dila.html

VLFA0621p

Farmakologie I - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. xxiv, 601. ISBN 8024605384.  
 • Šulcová, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4.

Doplňková literatura:

 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1464-7.  

VLIM051c

Imunologie - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Litzman, Jiří - Petřek, Martin - Thon, Vojtěch. Vyšetřovací metody v klinické imunologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 45 s. ISBN 80-210-1807-0.  
 • Hořejší, Václav - Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 3. vyd. Praha : Triton, 2005. 279 s. ISBN 8072546864.  

VLIM051p

Imunologie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Hořejší, Václav - Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 3. vyd. Praha : Triton, 2005. 279 s. ISBN 8072546864.  
 • Buc, Milan. Imunológia. 1. vyd. Bratislava : VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 463 s. ISBN 80-224-0667-8.  
 • Ferenčík, Miroslav - Rovenský, Jozef - Nyulassy, Štefan. Imunológia : základné termíny a definície. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2001. 348 s.  ISBN 80-88908-77-9.  
 • Fučíková, Terezie. Základy klinické imunologie : Imunodeficity - autoimunita - alergie. Praha : RDI PRESS, 1994. 148 s. ISBN 80-90067-4-3.  
 • Doan, Thao - Melvold, Roger - WEaltenbaugh, Carl. Concise Medical Immunology. Philadelphia: LWW. 2005. 267s. ISBN: 0-7817-7541-X
 • Abbas, Abul - Lichtman, Andrew. Basic Immunology. Philadelphia, Saunders, 2006. 336 s, ISBN: 1416029745

VLLM0522c

Lékařská mikrobiologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2.  
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : NEPTUN, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
 • Votava, Miroslav - Ondrovčík, Petr. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4.  
 • Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  
 • Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno : Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. 709 s. ISBN 0-443-07077-6.  
 • Votava, Miroslav - Buček, Radomír - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Přecechtěl, Ferdinand - Ruzicka, Viktor. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno : Vydavatelství MU, 1995. 93 s. ISBN 80-210-1188-2.  
 • Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 1996. 558 s.   
 • Greenwood, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0.  
 • Murray, Patrick R. - Rosenthal, Ken S. - Kobayashi, George S., et al. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis : Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2.  
 • Prvních sedm titulů je základních, ostatní doplňkové. - The first seven titles are basic, the others supplementary.

VLLM0522p

Lékařská mikrobiologie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno : Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2.  
 • Votava, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
 • Votava, Miroslav - Ondrovčík, Petr. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4.  
 • Votava, Miroslav - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Zahradníček, Ondřej - Woznicová, Vladana. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8.  
 • Votava, Miroslav - Heroldová, Monika - Ondrovčík, Petr - Růžička, Filip - Woznicová, Vladana - Zahradníček, Ondřej. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno : Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3.  
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 16th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2002. 709 s. Index. ISBN 0-443-07077-6.  
 • Votava, Miroslav - Buček, Radomír - Obdržálek, Vlastimil - Ondrovčík, Petr - Přecechtěl, Ferdinand - Ruzicka, Viktor. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno : Vydavatelství MU, 1995. 93 s. ISBN 80-210-1188-2.  
 • Bednář, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha : Marvil, 1996. 558 s. Obsahuje rejstřík.  
 • Greenwood, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0.  
 • Murray, Patrick R. - Rosenthal, Ken S. - Kobayashi, George S., et al. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis : Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2.  
 • Prvních sedm titulů je základních, ostatní doplňkové. - The first seven titles are basic, the others supplementary.

VLPX061t

Prázdninová praxe

jaro 2007

 

VSIP0521c

Interní propedeutika I - cvičení

podzim 2006

 

VSIP0521p

Interní propedeutika I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.  
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002, 173 s. ISBN 80-7254-227-3.

VSIP0622c

Interní propedeutika II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • doporučená literatura viz: VSIP0622p

VSIP0622p

Interní propedeutika II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002, 173 s. ISBN 80-7254-227-3. 
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s.  ISBN 80-7169-274-3.  

VSPA0521c

Patolog. anatomie I - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Mačák J.: Obecná patologie. Olomouc  : Vydavatelství UP, 2002. 189 s. ISBN: 80-244-0436-2
 • Mačák, Jiří – Mačáková, Jana. Patologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 347 s. ISBN 8024707853
 • Miřejovský, Pavel - Bednář, Blahoslav. Obecná patologie. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0.  
 • Povýšil, Ctibor. Speciální patologie. Díl 2. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5.  
 • Buček, Jan. Praktikum z patologie : pitevní cvičení a. 4. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4.  
 • Feit, Josef - Miřejovský, P. - Steiner, I. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha : Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6.  

VSPA0521p

Patolog. anatomie I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Mačák, Jiří – Mačáková, Jana. Patologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 347 s. ISBN 8024707853
 • Bednář, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 682 s., ob. Bibliogr. - Rejstř.  
 • Miřejovský, Pavel - Bednář, Blahoslav. Obecná patologie. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0.  
 • Povýšil, Ctibor. Speciální patologie. Díl 2. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5.  
 • Speciální patologie : neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie koster... 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0.  
 • Buček, Jan. Praktikum z patologie : pitevní cvičení a. 4. přeprac. vyd. Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4.  
 • Feit, Josef - Miřejovský, P. - Steiner, I. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha : Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6.  
 • Macek, Milan. Praktikum z patologie I : Histopatologie. Illustrated by J. Wotke. 1. vyd. Brno : Univerzita J.E.Purkyně, 1985. 182 s. Bibliogr. ISBN 80-210-0011-2.  

VSPA0622c

Patolog. anatomie II - cvičení

jaro 2007

 

VSPA0622p

Patolog. anatomie II - přednáška

jaro 2007

 

VSPF0521c

Patologická fyziologie I- cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Kolektiv autorů. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd.. Masarykova universita 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X

VSPF0521p

Patologická fyziologie I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nečas, Emanuel a kol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 377 s. ISBN 80-246-0051-X.  
 • Patologická fyziologie orgánových systémů. Edited by Emanuel Nečas. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 8024606151.  
 • Patologická fyziologie orgánových systémů. Edited by Emanuel Nečas. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. S: 381-760. ISBN 8024606747.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 179 s. Pathologická fysiologie 1. ISBN 80-210-0564-5.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 198 s. Pathologická fysiologie 2. ISBN 80-210-0565-3.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9.  
 • Vácha, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8.  
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston : Little, Brown and Company, 1996. 799 s. ISBN 0-316-48405-9.  
 • Nowak, Thomas J. - Handford, A. Gordon. Essentials of pathophysiology : Concepts and applications for health care professionals a. [1st ed.]. Dubuque : Wm.C.Brown, 1994.  666 s. ISBN 0-697-13314-1.  

VSPF0622c

Patologická fyziologie II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Kolektiv autorů. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Masarykova univerzita 2000. 59 s, ISBN 80-210-2318-X

VSPF0622p

Patologická fyziologie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 179 s. Pathologická fysiologie 1. ISBN 80-210-0564-5.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 198 s. Pathologická fysiologie 2. ISBN 80-210-0565-3.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9.  
 • Vácha, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8.
 • Vašků, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X.  
 • Nečas, Emanuel - a kolektiv. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 377 s.  

VSSL051c

Sociální lékařství - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Holčík, J. - Žáček, A. - Koupilová, I. Sociální lékařství. 2. dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 137 s. ISBN 80-210-1907-7.  
 • Gerylovová, Anna - Holčík, Jan. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. 175 s. ISBN 92-4-154446.  
 • Koupilová, Ilona - Holčík, Jan. Community medicine: Practical Handbook. 2nd ed. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 114 s. ISBN 80-210-1391-5.  
 • První dva tituly jsou základní, další doplňkové.

VSSL051p

Sociální lékařství - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Holčík, J. - Žáček, A. - Koupilová, I. Sociální lékařství. 2. dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 137 s. ISBN 80-210-1907-7.  
 • Gerylovová, Anna - Holčík, Jan. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. 175 s. ISBN 92-4-154446.  
 • Koupilová, Ilona - Holčík, Jan. Community medicine: Practical Handbook. 2nd ed. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 114 s. ISBN 80-210-1391-5.  
 • První dva tituly jsou základní, další doplňkové.