Doporučená literatura ve 4. ročníku Stomatologie

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

STDM7X1c

Diagnostické zobrazovací metody - cvičení

podzim 2006

 

STDM7X1c

Diagnostické metody cvičení

jaro 2007

 

STDM7X1p

Diagnostické zobrazovací metody - přednáška

podzim 2006

 

STDM7X1p

Diagnostické metody přednáška

jaro 2007

 

STFA0722c

Farmakologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 601 s. ISBN 8024605384.  
 • Hadašová, Eva - Nováková, Jana - Pistovčáková, Jana - Vinklerová, Jana - Šulcová, Alexandra - Starobová, Olga. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opr. dopl. vyd. Brno : Vydavatelství MU, 2003. 110 s. Skripta. Výuková pomůcka pro praktickou výuku farmakologie na lékařské fakultě. ISBN 80-210-2694-4.  
 • Zelenková, Olga - Šulcová, Alexandra. Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2433-X.  
 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s.  ISBN 80-247-1464-7.  
 • Starobová, Olga – Landa, Leoš - Nováková, Jana  - Šulcová, Alexandra Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci. http://portal.med.muni.cz/sekce-pedagogicka-dila.html

STFA0722p

Farmakologie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
 • Šulcová, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4.  
 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7.  
 • Starobová, Olga – Landa, Leoš - Nováková, Jana  - Šulcová, Alexandra Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci. http://portal.med.muni.cz/sekce-pedagogicka-dila.html

STCH0731c

Chirurgie I - cvičení

podzim 2006

 

STCH0731p

Chirurgie I -přednáška

podzim 2006

 

STCH0832c

Chirurgie II - cvičení

jaro 2007

 

STCH0832p

Chirurgie II -přednáška

jaro 2007

 

STIN7X1

Infekční nemoci

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Havlík, Jiří. Infektologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.  
 • Havlík, J. Infekční nemoci. 1.vyd.. Praha : Galén, 1998. 220 s. ISBN 80-85824-90-6.  
 • Chalupa, Pavel - Ježek, Pavel. Speciální kapitoly z infekčního lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 74 s. ISBN 80-210-0382-0.  
 • Ježek, Pavel - Macků, Miloš. Infekční lékařství. 2.přepr. vyd. Brno : UJEP Brno, 1990. 119 s.  
 • Černý, Zdeněk. Infekční nemoci. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 211 s. ISBN 80-7013-241-8.  
 • Davidson's principles and practice of medicine. Edited by Christopher R. W. Edwards. 17th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1995. 1203 s.  ISBN 0-443-04961-0.  

STIN7X1

Infekční nemoci

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Černý, Zdeněk. Infekční nemoci. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 211 s. ISBN 80-7013-241-8.  
 • Davidson's principles and practice of medicine. Edited by Christopher R. W. Edwards. 17th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1995. 1203 s. ISBN 0-443-04961-0.  
 • Havlík, J. Infekční nemoci. 1.vyd. Praha : Galén, 1998. 220 s. ISBN 80-85824-90-6.  
 • Havlík, Jiří. Infektologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1990. 393 s.  ISBN 80-201-0062-8.  
 • Chalupa, Pavel - Ježek, Pavel. Speciální kapitoly z infekčního lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 74 s. ISBN 80-210-0382-0.  
 • Ježek, Pavel - Macků, Miloš. Infekční lékařství. 2.přepr. vyd. Brno : UJEP Brno, 1990. 119 s.  

STKG7X1

Klinická genetika

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Sršeň, Štefan - Sršňová, Klára. Základy klinickej genetiky. 2. preprac. a rozš. vyd. Martin : Osveta, 1995. 259 s. ISBN 80-217-0477-2.  
 • Thompson, James S. - Thompsonová, Margaret W. Klinická genetika : Genetics in medicine (Orig.). Translated by Viliam Izakovič. 1. vyd. Martin : Osveta, 1988. 437 s.   
 • Kučerová, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů . Praha : Avicenum, 1988.  
 • Hyánek, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1980. 280 s.
 •  Michalová, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky.  1.vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. 172 s. ISBN 80-7013-281-7.  
 • Šmarda, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci). Praha : Grada-Avicenum, 1999. 136 s. ISBN 80-7169-768-0.  
 • Kapras, Jan. Pokroky v lékařské genetice. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1992. 141 s. Zdravotnické aktuality Ministerstva zdravotnictví ČR, Sv. 227.  ISBN 80-85047-101.  
 • Žižka, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha, 1994. 414 s. ISBN 80-85824-04-3.  
 • Harper, Peter S. Practical genetic counselling. 4. ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1993. 348 s. ISBN 0-7506-0928-1.  
 • Wiedemann, H.-R. - Kunze, J. Atlas klinických syndromů : pro kliniku a praxi : Atlas der klinischen syndrome für klinik und praxis (Orig.). Translated by Miloslav Navrátil, Edited by F.-R. Grosse. 1. čes. vyd. Martin : Osveta, 1996. 684. ISBN 80-217-0517-5.  

STKG7X1

Klinická genetika

jaro 2007

Doporučená literatura: viz STKG7X1 podzim 2006

STKG7X1a

Klinická genetika-cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura: viz STKG7X1 podzim 2006

STKG7X1a

Klinická genetika-cvičení

jaro 2007

 

STOC0752c

Stomatologická chirurgie II cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  

STOC0752p

Stomatologická chirurgie II přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura: viz STOC0752c

STOC0853c

Stomatologická chirurgie III c

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  

STOC0853p

Stomatologická chirurgie III p

jaro 2007

Doporučená literatura: viz STOC0853c

STOL7X1

Oční lékařství

podzim 2006

 

STOL7X1

Oční lékařství

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Divišová, Gabriela. Strabismus. Praha : Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0037-7.  
 • Kolín, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1994. 276 s.  ISBN 80-7066-861-.  
 • Kraus, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 1997. 341 s.  ISBN 80-7169-079-1.  

STOL7X1a

Oční lékařství

podzim 2006

 

STOL7X1a

Oční lékařství-cvičení

jaro 2007

 

STOS0752c

Ortopedická stomatologie II - cvičení

podzim 2006

 

STOS0752p

Ortopedická stomatologie II - přednáška

podzim 2006

 

STOS0853c

Ortopedická stomatologie III - cvičení

jaro 2007

 

STOS0853p

Ortopedická stomatologie III - přednáška

jaro 2007

 

STPX082t

Prázdninová praxe

jaro 2007

 

STSD7X1

Soudní lékařství

podzim 2006

 

STSD7X1

Soudní lékařství

jaro 2007

 

STSD7X1a

Soudní lékařství-stáž

podzim 2006

 

STSD7X1a

Soudní lékařství-stáž

jaro 2007

 

STTS0752c

Terapeutická stomatologie II - cvičení

podzim 2006

 

STTS0752p

Terapeutická stomatologie II - přednáška

podzim 2006

 

STTS0853c

Terapeutická stomatologie III - cvičení

jaro 2007

 

STTS0853p

Terapeutická stomatologie III - přednáška

jaro 2007

 

STVL7X61

Vnitřní lékařství -blok 1

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Pokorný, Antonín - Merta, Zdeněk - Salajka, František. Tuberkulóza. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 54 s. ISBN 80-210-1851-8.  
 • Salajka, František. Základní vyšetřovací metody v pneumologii. Brno : Masarykova Univerzita, 1996. ISBN 80-210-1340-7.  
 • Salajka, František. Diagnostika a léčba chorob spojených s bronchiální obstrukcí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 34 s. ISBN 80-210-1804-6.  
 • Vorlíček, Jiří. Klinická onkologie - II. díl - Speciální část. n Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1257-9.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Díl 2, Onemocnění dýchacího ústrojí. Choroby krve. Poruchy imunity ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1995. 149 s. ISBN 80-7184-046-7.  

STVL7X61

Vnitřní lékařství - blok 1

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Merta, Zdeněk. Pneumologie - Intersticiální plicní procesy. In Rukověť základů praktické interny. Brno : MU, 2001. s. 145-147.  
 • Skřičková, Jana. Pneumologie - Nádory respiračního traktu. In Rukověť základů praktické interny. Brno : Vydavatelství MU, 2001. s. 133-141. ISBN 80-210-2561-1.  
 • Salajka, František. Pneumologie - Chronická obstrukční plicní nemoc. In Rukověť základů praktické interny. Brno : MU Brno, 2001. s. 131-133.  
 • Salajka, František. Pneumologie - Bronchiální astma. In Rukověť základů praktické interny. Brno : MU Brno, 2001. s. 129-131.  
 • Merta, Zdeněk. Pneumologie - Choroby pohrudnice. In Rukověť základů praktické interny. Brno : MU Brno, 2001. s. 141-144.  
 • Souček, Miroslav - Špinar, Jindřich - Svačina, Petr. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání. Praha, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5.  
 • Skřičková, Jana. Pneumologie - Záněty plic. In Rukověť základů praktické interny. Brno : Vydavatelství MU, 2001. s. 118-125. ISBN 80-210-2561-1.  

VSDV7X21c

Dermatovenerologie - I -cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Arenberger, P. - Obstová, I. Obecná dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Czechopress Agency, 2001. 246 s. ISBN 80-902632-4-0.  
 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.  
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X.  
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd ed., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd.. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záhejský, Jiří. Dermatovenerologie pro studující pediatrického směru. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita,. 217 s. ISBN 80-210-0229-8.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd.. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.

VSDV7X21c

Dermatovenerologie - I -cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:  viz VSDV7X21c  podzim 2006 

VSDV7X21p

Dermatovenerologie - I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:  viz VSDV7X21c  podzim 2006 

VSDV7X21p

Dermatovenerologie - I - přednáška

jaro 2007

 Doporučená literatura:  viz VSDV7X21c  podzim 2006 

VSEI7X1

Epidemiologie infekčních nemocí

podzim 2006

 

VSEI7X1

Epidemiologie infekčních nemocí

jaro 2007

 

VSEI7X1a

Epidemiologie infekčních nemocí

podzim 2006

 

VSEI7X1a

Epidemiologie infekčních nemocí-cvičení

jaro 2007

 

VSLE7X1c

Lékařská etika 2 cvičení

podzim 2006

 

VSLE7X1c

Lékařská etika 2 cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. Díl 1, Smrt a umírání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 75 s.  ISBN 80-210-1610-8.
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8.
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2.

VSLE7X1p

Lékařská etika 2 - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Munzarová, Marta. Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1995. 29 s.  ISBN 80-210-1057-6.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. Díl 1, Smrt a umírání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2.  
 • Munzarová, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha : Grada, 2005. 153 s. ISBN 80-247-1024-2.  
 • Munzarová, Marta. Eutanazie,nebo paliativní péče? Praha : Grada, 2005. 108 s. ISBN 80-247-1025-0.  
 • Munzarová, Marta. Lékařský výzkum a etika. Praha: Grada, 2005. 120 s. Grada. ISBN 80-247-0924-4.  
 • Haškovcová, Helena. Lékařská etika. Praha : Galén, 1994. ISBN 80-85824-03-5.  
 • Pellegrino, Edmund D. - Thomasma, David C. The virtues in medical practice. [1st ed.]. New York : Oxford University Press, 1993. 205 s. ISBN 0-19-508289-3.  
 • Loewy, Erich. Textbook of healthcare ethics. New Ýork, London : Plenum Press, 1996. ISBN 0-306-45240-5.  
 • Gillon, Raanan. Philosophical medical ethics. [1st. ed.]. Chichester : John Wiley & Sons, 1986. 189 s. ISBN 0-471-91222-0.

VSLE7X1p

Lékařská etika 2 přednášky

jaro 2007

 

VSLP7X1

Lékařská psychologie

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Atkinsonová, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X.
 • Vymětal,Jan. Základy lékařské psychologie. Praha: Grada Publishing, 2003
 • Balint, Michael. Lékař, jeho pacient a nemoc : The Doctor, his patient and the illness (Orig.). Translated by Vratislav Janda. 1.  čes. vyd.  Praha : Grada Publishing, 1999. 331 s. ISBN 80-7169-734-6.  
 • Baštecký, Jaroslav. Psychosomatická medicína. Praha : Grada avicenum, 1993. ISBN 80-7169-031-7.  
 • Bouchal, Milan. Psychologie v lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 82 s. ISBN 80-210-0641-2.  
 • Health psychology : process and applications. Edited by Annabel Broome - Sue Llewelyn. 2nd ed. London : Chapman & Hall, 1995. 427 s. ISBN 0-412-55120-9.  
 • Danzer, G. Psychosomatika. Praha: Portál, 2001. 244 s.
 • Erikson, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený : doplněné vydání o devátém stupni vývoje od Joan M. Eriksonové. Praha : Lidové noviny, 1999. 128 s. Psychologie P; sv. 11. ISBN 80-7106-291-.  
 • Freud, Sigmund. Výklad snů. Translated by Ota Friedmann. Vyd. 3.,upr. Pelhřimov : Nová tiskárna, 1997. 395 s.  
 • Haškovcová, Helena. Práva pacientů : (komentované vydání). Havířov : Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7.  
 • Jung, Carl Gustav. Analytická psychologie : její teorie a praxe : Tavistocké přednášky [Jung, 1993] : Tavistocké přednášky (Obsaž.). Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0480-7.  
 • Vybíral, Zbyněk. Co, čím, jak a s kým komunikujeme : přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. 91 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7041-123-6.

VSLP7X1

Lékařská psychologie

jaro 2007

Doporučená literatura:  viz VSLP7X1 podzim 2006  

VSLP7X1a

Lékařská psychologie-stáž

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Vymětal, Jan. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003. 396 s. ISBN 80-7178-740-X
 • Atkinsonová, Rita L. Psychologie  1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. 862 s.  ISBN 80-85605-35-.  
 • Baštecký, Jaroslav. Psychosomatická medicína. Praha : Grada avicenum, 1993. ISBN 80-7169-031-7.  
 • Langmeier, Josef - Krejčířová, Dana. Vývojová psychologie  3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 343 s.  ISBN 80-7169-195-.  
 • Mentzos, Stavros. Rozumíme sami sobě? : neurotické zpracování konfliktů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 231 s. ISBN 80-7106-366-5.  
 • Vybíral, Zbyněk. Co, čím, jak a s kým komunikujeme : přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. 91 s. ISBN 80-7041-123-6.

VSLP7X1a

Lékařská psychologie-stáž

jaro 2007

 

VSOT7X1c

Otorinolaryngologie - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén,  1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7.

VSOT7X1c

Otorinolaryngologie - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén,  1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7.

VSOT7X1p

Otorinolaryngologie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Uchytil, Bořivoj - Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Novotný, Miroslav. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha : Triton, 2002. 254 s. ISBN 80-7254-190-0.  
 • Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Mechl, Zdenek - Spurný, Vladimír. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3.  
 • Kostřica, Rom. Kryoterapie v medicíně. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s.  ISBN 80-210-1249-8.  
 • Novotný, Miroslav - Hahn, Alaš - Boleloucký, Zdeněk - Vaverková, Helena. Závratě, diagnostika a léčba. Stuttgart : Aesopus Verlag, 1997. 158 s. ISBN 3-7773-1744-6.  
 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7.

VSOT7X1p

Otorinolaryngologie - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Uchytil, Bořivoj - Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Novotný, Miroslav. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha : Triton, 2002. 254 s. ISBN 80-7254-190-0.  
 • Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Mechl, Zdenek - Spurný, Vladimír. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3.  
 • Kostřica, Rom. Kryoterapie v medicíně. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s.  ISBN 80-210-1249-8.  
 • Novotný, Miroslav - Hahn, Alaš - Boleloucký, Zdeněk - Vaverková, Helena. Závratě, diagnostika a léčba. Stuttgart : Aesopus Verlag, 1997. 158 s. ISBN 3-7773-1744-6.  
 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7.

VSPF0622p

Patologická fyziologie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s.  ISBN 80-210-0564-5.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s.  ISBN 80-210-0565-3.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9.  
 • Vácha, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8.  
 • Vašků, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X.  
 • Nečas, Emanuel - a kolektiv. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 377 s.