Doporučená literatura ve 4. ročníku Všeobecné lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

VLDM7X1c

Diagnostické zobrazovací metody - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nukleární medicína [4. vyd.] / Jan Urbánek. - 4. upr. dopl. vyd.. - Jilemnice : Gentiana, 2002 - 154, XI s. ISBN 80-86527-05-0

VLDM7X1c

Diagnostické zobrazovací metody - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Blažek, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1989. 424 s.,   
 • Dienstbier, Zdeněk. Diagnostika metodami nukleární medicíny. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1989. 385 s.

VLDM7X1p

Diagnostické zobrazovací metody – přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Boudný, Jaroslav - Köcher, Martin - Peregrin, Jan - Válek, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1.  
 • Válek, Vlastimil - Prokeš, Boleslav - Benda, Karel - Chvátalová, Naděžda - Pečinková, Jitka. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9.  
 • Eliáš, Pavel - Máca, Petr - Neuwirth, Jiří - Válek, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9.  
 • Válek, Vlastimil - Žižka, Jan. Moderní diagnostické metody. Díl 3, Magnetická rezonance. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s. ISBN 80-7013-225-6.  
 • Válek, Vlastimil - Žižka, Jan. Moderní diagnostické metody. Díl 3, Magnetická rezonance. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s. ISBN 80-7013-225-6.  
 • Svíženská, Ivana - Válek, Vlastimil. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. 1.vyd.. Brno : IDVPZ Brno, 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1.  
 • Urbánek, Jan Nukleární medicína.  4. upr. dopl. vyd.. Jilemnice : Gentiana, 2002, 154 s. ISBN 80-86527-05-0

VLDM7X1p

Diagnostické zobrazovací metody - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Boudný, Jaroslav - Köcher, Martin - Peregrin, Jan - Válek, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1.  
 • Válek, Vlastimil - Prokeš, Boleslav - Benda, Karel - Chvátalová, Naděžda - Pečinková, Jitka. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9.  
 • Eliáš, Pavel - Máca, Petr - Neuwirth, Jiří - Válek, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9.  
 • Válek, Vlastimil - Žižka, Jan. Moderní diagnostické metody. Díl 3, Magnetická rezonance. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s. ISBN 80-7013-225-6.  
 • Válek, Vlastimil - Žižka, Jan. Moderní diagnostické metody. Díl 3, Magnetická rezonance. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s. ISBN 80-7013-225-6.  
 • Svíženská, Ivana - Válek, Vlastimil. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. 1.vyd. Brno : IDVPZ, 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1.  

VLFA0722c

Farmakologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
 • Hadašová, Eva - Nováková, Jana - Pistovčáková, Jana - Vinklerová, Jana - Šulcová, Alexandra - Starobová, Olga. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opr. dopl. vyd. Brno : Vydavatelství MU, 2003. 110 s. Skripta. Výuková pomůcka pro praktickou výuku farmakologie na lékařské fakultě. ISBN 80-210-2694-4.  
 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1464-7.  
 • Starobová, Olga – Landa, Leoš - Nováková, Jana  - Šulcová, Alexandra Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci. http://portal.med.muni.cz/sekce-pedagogicka-dila.html

VLFA0722p

Farmakologie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Lincová, Dagmar - Farghali, Hassan a kol. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8 (Galén), ISBN 80-246-0538-4 (Karolinum).
 • Šulcová, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4.  
 • Dostálek, Miroslav - Juřica, Jan. Farmakokinetika. ČR : Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1464-7.  
 • Starobová, Olga – Landa, Leoš - Nováková, Jana  - Šulcová, Alexandra Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci. http://portal.med.muni.cz/sekce-pedagogicka-dila.html

VLCH0731c

Chirurgie I - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Way, L.W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 1. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 800 s.  ISBN 80-7169-397-9
 • Way, L.W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 2 1. vyd....  Praha : Grada, 1998. s. 807-1659. ISBN 80-7169-397-9
 • Sabiston- Textbook of Surgery. Edited by Courtney M. Townsend, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, and Kenneth L. Mattox, 17th ed, includes CD-ROM. Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004. 2388 s.  ISBN 0-7216-0409-9.

Doplňky:

 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 1. Chirurgia tráviacej rúry. 2. vyd.  Martin : Osveta, 1996. 497 s. ISBN 80-88824-26-5
 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 2. Chirurgia brušných orgánov a retroperitonea. 2. vyd. Martin : Osveta, 1996.  612 s.  ISBN 80-88824-27-3
 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 3. Chirurgia hrudníka. 2. vyd. Martin : Osveta, 1996. 397 s. ISBN 80-88824-28-1
 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. 1. vyd. Martin : Osveta, 1995. 492 s. ISBN 80-217-0471-3
 • Schwartz's Principles Of Surgery, 8th Ed. Edited by F. Charles Brunicardi, John G. HunterSeymour I. Schwartz, Raphael E. Pollock, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Dana K. Anderson. New York : McGraw-Hill, 2004. 1950 s. ISBN 0071410902
 • Current Surgical Diagnosis and Treatment, 12th ed. (Way LW, Doherty GM, eds). Lange Medial Books. New York : McGraw-Hill, 2006.  1453 s.
 • Frič, Přemysl - Ryska, Miroslav. Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. 345 s. ISBN 80-902140-0-2.  
 • Gál, Petr - Tecl, František. Compartment syndrom - závažná komplikace chirurgie a traumatologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 41 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2152-7.  
 • Podlaha, Jiří - Gregor, Zdeněk - Leypold, Jindřich - Roubal, Petr. Chirurgie bifurkace aorty. Praktická flebologie, ISSN 1210-5406, 1998, roč.7, č.3/4, s. 99.  
 • Leypold, Jindřich. Chirurgie neúrazových ložiskových lézí jater. 1. vyd. Brno : LF MU, 1995. 125 s.  
 • Žaloudík, Jan. Chirurgie v paliativní onkologické léčbě. In Paliativní medicína. Praha : Grada Publishing, 1998. s. 165-182. ISBN 80-7169-437-1.  
 • Duda, Miloslav - Czudek, Stanislav. Miniinvazivní chirurgie. 1. vyd. Třinec : Nemocnice Podlesí, 1996. 231 s.   
 • Vokurka, Jiří. Úvod do miniinvasivní chirurgie. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 46 s.  ISBN 80-7013-228-0.  
 • Kubáček, Vojtěch. Vybrané kapitoly z plastické chirurgie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 66 s.  

VLCH0731p

Chirurgie I -přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura - Náhradní obsah:

 • Way, L.W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 1. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 800 s.  ISBN 80-7169-397-9
 • Way, L.W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 2 1. vyd....  Praha : Grada, 1998. s. 807-1659. ISBN 80-7169-397-9
 • Sabiston- Textbook of Surgery. Edited by Courtney M. Townsend, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, and Kenneth L. Mattox, 17th ed, includes CD-ROM. Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004. 2388 s.  ISBN 0-7216-0409-9.

Doplňky:

 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 1. Chirurgia tráviacej rúry. 2. vyd.  Martin : Osveta, 1996. 497 s. ISBN 80-88824-26-5
 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 2. Chirurgia brušných orgánov a retroperitonea. 2. vyd. Martin : Osveta, 1996.  612 s.  ISBN 80-88824-27-3
 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 3. Chirurgia hrudníka. 2. vyd. Martin : Osveta, 1996. 397 s. ISBN 80-88824-28-1
 • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. 1. vyd. Martin : Osveta, 1995. 492 s. ISBN 80-217-0471-3
 • Schwartz's Principles Of Surgery, 8th Ed. Edited by F. Charles Brunicardi, John G. HunterSeymour I. Schwartz, Raphael E. Pollock, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, Dana K. Anderson. New York : McGraw-Hill, 2004. 1950 s. ISBN 0071410902
 • Current Surgical Diagnosis and Treatment, 12th ed. (Way LW, Doherty GM, eds). Lange Medial Books. New York : McGraw-Hill, 2006.  1453 s.

VLCH0832c

Chirurgie II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:  viz VLCH0731p

VLCH0832p

Chirurgie II -přednáška

jaro 2007

 Doporučená literatura:  viz VLCH0731p

VLIN7X21

Infekční nemoci I

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Havlík, Jiří. Infektologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.  
 • Havlík, J. Infekční nemoci. první. Praha : Galén, 1998. 220 s. ISBN 80-85824-90-6.  
 • Chalupa, Pavel - Ježek, Pavel. Speciální kapitoly z infekčního lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 74 s. ISBN 80-210-0382-0.  
 • Davidson's principles and practice of medicine. Edited by Christopher R. W. Edwards. 17th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1995. x, 1203 s. ISBN 0-443-04961-0.  
 • Ježek, Pavel - Macků, Miloš. Infekční lékařství. 2.přepr. vyd. Brno :  UJEP, 1990. 119 s.  
 • Černý, Zdeněk. Infekční nemoci. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 211 s. ISBN 80-7013-241-8.  

VLIN7X21

Infekční nemoci I

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Havlík, Jiří. Infektologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.  
 • Havlík, J. Infekční nemoci. první. Praha : Galén, 1998. 220 s. ISBN 80-85824-90-6.  
 • Chalupa, Pavel - Ježek, Pavel. Speciální kapitoly z infekčního lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 74 s. ISBN 80-210-0382-0.  
 • Davidson's principles and practice of medicine. Edited by Christopher R. W. Edwards. 17th ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1995. x, 1203 s. ISBN 0-443-04961-0.  
 • Černý, Zdeněk. Infekční nemoci. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 211 s. ISBN 80-7013-241-8.  
 • Ježek, Pavel - Macků, Miloš. Infekční lékařství. 2.přepr. vyd.  Brno : UJEP, 1990. 119 s.  

VLKG7X1c

Klinická genetika -cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Bryšová, Věra - Foretová, Lenka - Gaillyová, Renata. Základy klinické genetiky pro studující 4. ročníku lékařské fakulty.  Brno : Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1150-5.  
 • Sršeň, Štefan - Sršňová, Klára. Základy klinickej genetiky. 2. preprrozš. vyd. Martin : Osveta, 1995. 259 s. ISBN 80-217-0477-2.  
 • Thompson, James S. - Thompsonová, Margaret W. Klinická genetika : Genetics in medicine (Orig.). Translated by Viliam Izakovič. 1. vyd. Martin : Osveta, 1988. 437 s.   
 • Kučerová, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů.  2. dopl. Vyd. Praha : Avicenum, 1988.  177 s.
 • Hyánek, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1980. 280 s.
 • Michalová, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. 1.vyd.  Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. 172 s. ISBN 80-7013-281-7.  
 • Kapras, Jan. Pokroky v lékařské genetice. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1992. 141 s. Zdravotnické aktuality Ministerstva zdravotnictví ČR, Sv. 227. ISBN 80-85047-101.  
 • Šmarda, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci). Praha : Grada-Avicenum, 1999. 136 s. ISBN 80-7169-768-0.  
 • Žižka, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha : Galén, 1994. 414 s. ISBN 80-85824-04-3.  
 • Wiedemann, H.-R. - Kunze, J. Atlas klinických syndromů : pro kliniku a praxi : Atlas der klinischen syndrome für klinik und praxis (Orig.). Translated by Miloslav Navrátil, Edited by F.-R. Grosse. 1. čes. vyd. Martin : Osveta, 1996. 684 s. ISBN 80-217-0517-5.  
 • Harper, Peter S. Practical genetic counselling. 4. ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1993. 348 s. ISBN 0-7506-0928-1.  

VLKG7X1c

Klinická genetika -cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura: viz VLKG7X1c  

VLKG7X1p

Klinická genetika - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura: viz VLKG7X1c

 

VLKG7X1p

Klinická genetika - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura: viz VLKG7X1

VLOL7X1

Oční lékařství

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Kraus, Hanuš. Kompendium očního lékařství.  1.vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 341 s.  ISBN 80-7169-079-1.  
 • Kolín, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1994. 276 s.  ISBN 80-7066-861-.  
 • Divišová, Gabriela. Strabismus. Praha : Avicenum, 1990. ISBN 80-201-0037-7.  

VLOL7X1

Oční lékařství

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Kanski, Jack J. Clinical ophthalmology : a systematic approach. Edited by T.R. Tarrant. 3rd ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994. vi, 514 s.  ISBN 0-7506-1886-8.  
 • Kraus, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 1997. 341 s. ISBN 80-7169-079-1.  
 • Kamenetzky, Stephen A. Textbook of ophthalmology. Vol. 10, Practice management : cumulative index for textbook of ophthalmology, vols. 1-10. Edited by Steven M. Podos - Myron Yanoff. Repr. London : Mosby-Wolfe, 1994. ISBN 1-56375-095-3.  
 • Farrell, Thomas A. Basic ophthalmology. [1st ed.]. London : Mosby, 1996. CD ROM - ISBNs 0-7234-2336-9.  

VLOL7X1a

Oční lékařství

podzim 2006

 

VLOL7X1a

Oční lékařství-cvičení

jaro 2007

 

VLOR7X1

Ortopedie a rehabilitace

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Rozkydal, Zbyněk - Chaloupka, Richard. Vyšetřovací metody v ortopedii. 2. vyd. Brno : LF MU, 2001. 66 s. ISBN 80-210-2655-3.  
 • Krbec, Martin - Sosna, Antonín - Vavřík, Pavel - Pokorný, David. Základy ortopedie. 1. vyd. Praha : Triton, 2001. 176 s. ISBN 80-7254-202-8.  
 • Müller, Ivan. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí v ordinaci praktického lékaře.  Brno : IDVSZP, 1995. ISBN 80-7013-196-9.  
 • Janíček, Pavel. Ortopedie pro bakaláře. 1. vyd.. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 19 s. ISBN 80-210-1707-4.  
 • Capko, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 394 s.  ISBN 80-7169-341-3.  

VLOR7X1

Ortopedie a rehabilitace

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Rozkydal, Zbyněk - Chaloupka, Richard. Vyšetřovací metody v ortopedii. 2. vyd. Brno : LF MU, 2001. 66 s. ISBN 80-210-2655-3.
 • Krbec, Martin - Sosna, Antonín - Vavřík, Pavel - Pokorný, David. Základy ortopedie. 1. vyd. Praha : Triton, 2001. 176 s. ISBN 80-7254-202-8.
 • Müller, Ivan. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí v ordinaci praktického lékaře.  Brno : IDVSZP, 1995. ISBN 80-7013-196-9.
 • Janíček, Pavel. Ortopedie pro bakaláře. 1. vyd.. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 19 s. ISBN 80-210-1707-4.
 • Capko, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 394 s.  ISBN 80-7169-341-3.

VLPD7X31c

Pediatrie I

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8

VLPD7X31c

Pediatrie I

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8
 • Šašinka M., Šagát T.: Pediatria. 2 svazky. Košice : Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5
 • Nelson textbook of pediatrics. Edited by Waldo E. Nelson. 15th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1996. 2200 s. ISBN 0-7216-5578-5.  

VLPX084t

Prázdninová praxe

jaro 2007

 

VLSD7X1c

Soudní lékařství- cvičení

podzim 2006

 

VLSD7X1c

Soudní lékařství- cvičení

jaro 2007

 

VLSD7X1p

Soudní lékařství - přednáška

podzim 2006

 

VLSD7X1p

Soudní lékařství - přednáška

jaro 2007

 

VLST7X1c

Stomatologie - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Velgos, Štefan - Komínek, Jaroslav - Urban, František. Stomatológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 1982. 171 s.  
 • Košut, Vladimír. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1991. 78 s. ISBN 80-210-0227-1.  
 • Bilder, Josef. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 80-210-1469-5.  
 • Urban, František. Stomatologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 357 s..  

VLST7X1c

Stomatologie - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:  viz VLST7X1c  podzim 2006

 

VLST7X1p

Stomatologie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura: viz VLST7X1c  podzim 2006

 

VLST7X1p

Stomatologie - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura: viz VLST7X1c  podzim 2006

VLVL7X61c

Vnitřní lékařství - blok 1

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Vorlíček, Jiří. Klinická onkologie - II. díl - Speciální část.  Brno : Masarykova universita., 1995. ISBN 80-210-1257-9.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Díl 2, Onemocnění dýchacího ústrojí. Choroby krve. Poruchy imunity ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1995. 149 s. ISBN 80-7184-046-7.  
 • Pokorný, Antonín - Merta, Zdeněk - Salajka, František. Tuberkulóza. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 54 s. ISBN 80-210-1851-8.  
 • Salajka, František. Základní vyšetřovací metody v pneumologii. Brno : Masarykova Univerzita, 1996. ISBN 80-210-1340-7.  
 • Salajka, František. Diagnostika a léčba chorob spojených s bronchiální obstrukcí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 34 s. ISBN 80-210-1804-6.  

VLVL7X61c

Vnitřní lékařství - blok 1

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Skřičková, Jana. Bronchogenní karcinom. In: Z.Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob.Praha : Grada Publishing, 2002.  s. 33-53. ISBN 80-7169-792-3.  
 • Souček, Miroslav - Špinar, Jindřich - Svačina, Petr. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5.  
 • Merta, Zdeněk. Pneumologie - Choroby pohrudnice. In Rukověť základů praktické interny. Brno :  MU, 2001. s. 141-144.  
 • Salajka, František. Základní vyšetřovací metody v pneumologii. Brno : Masarykova Univerzita, 1996. ISBN 80-210-1340-7.  
 • Salajka, František. Pneumologie - Bronchiální astma. In Rukověť základů praktické interny. Brno : MU, 2001. s. 129-131.  
 • Babičková, Lenka - Skřičková, Jana. Thymom In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha : Grada Publishing, 2002. s. 61-64. ISBN 80-7169-792-3.  
 • Špelda, Stanislav - Skřičková, Jana. Maligní mezoteliom. In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Vaníček a kol. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha : Grada Publisching, 2002. s. 55-59. ISBN 80-7169-792-3.
 • Skřičková, Jana. Pneumologie - Nádory respiračního traktu. In Rukověť základů praktické interny. Brno : Vydavatelství MU, 2001. s. 133-141. ISBN 80-210-2561-1.  
 • Salajka, František. Pneumologie - Chronická obstrukční plicní nemoc. In Rukověť základů praktické interny. Brno : MU Brno, 2001. s. 131-133.  
 • Merta, Zdeněk. Pneumologie - Intersticiální plicní procesy. In Rukověť základů praktické interny. Brno : MU Brno, 2001. s. 145-147.  
 • Skřičková, Jana. Pneumologie - Záněty plic. In Rukověť základů praktické interny. Brno : Vydavatelství MU, 2001. s. 118-125. ISBN 80-210-2561-1.  

VSDV7X21c

Dermatovenerologie - I -cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Arenberger, P. - Obstová, I. Obecná dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Czechopress Agency, 2001. 246 s. ISBN 80-902632-4-0.  
 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.  
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X.  
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd ed., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd.. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záhejský, Jiří. Dermatovenerologie pro studující pediatrického směru. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita,. 217 s. ISBN 80-210-0229-8.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd.. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.  

VSDV7X21c

Dermatovenerologie - I -cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:  viz VSDV7X21c  podzim 2006

VSDV7X21p

Dermatovenerologie - I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:  viz VSDV7X21c  podzim 2006

VSDV7X21p

Dermatovenerologie - I - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura: viz VSDV7X21c  podzim 2006

VSEI7X1

Epidemiologie infekčních nemocí

podzim 2006

 

VSEI7X1

Epidemiologie infekčních nemocí

jaro 2007

 

VSEI7X1a

Epidemiologie infekčních nemocí

podzim 2006

 

VSEI7X1a

Epidemiologie infekčních nemocí-cvičení

jaro 2007

 

VSLE7X1c

Lékařská etika 2 cvičení

podzim 2006

 

VSLE7X1c

Lékařská etika 2 cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. Díl 1, Smrt a umírání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 75 s.  ISBN 80-210-1610-8.
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8.
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2.  

VSLE7X1p

Lékařská etika 2 - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Munzarová, Marta. Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1995. 29 s.  ISBN 80-210-1057-6.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. Díl 1, Smrt a umírání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 67 s. ISBN 80-210-2416-X.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 57 s. ISBN 80-210-2417-8.  
 • Munzarová, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 65 s. ISBN 80-210-2499-2.  
 • Munzarová, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha : Grada, 2005. 153 s. ISBN 80-247-1024-2.  
 • Munzarová, Marta. Eutanazie,nebo paliativní péče? Praha : Grada, 2005. 108 s. ISBN 80-247-1025-0.  
 • Munzarová, Marta. Lékařský výzkum a etika. Praha: Grada, 2005. 120 s. Grada. ISBN 80-247-0924-4.  
 • Haškovcová, Helena. Lékařská etika. Praha : Galén, 1994. ISBN 80-85824-03-5.  
 • Pellegrino, Edmund D. - Thomasma, David C. The virtues in medical practice. [1st ed.]. New York : Oxford University Press, 1993. 205 s. ISBN 0-19-508289-3.  
 • Loewy, Erich. Textbook of healthcare ethics. New Ýork, London : Plenum Press, 1996. ISBN 0-306-45240-5.  
 • Gillon, Raanan. Philosophical medical ethics. [1st. ed.]. Chichester : John Wiley & Sons, 1986. 189 s. ISBN 0-471-91222-0.  

VSLE7X1p

Lékařská etika 2 přednášky

jaro 2007

 

VSLP7X1

Lékařská psychologie

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Atkinsonová, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X.
 • Vymětal,Jan. Základy lékařské psychologie. Praha: Grada Publishing, 2003
 • Balint, Michael. Lékař, jeho pacient a nemoc : The Doctor, his patient and the illness (Orig.). Translated by Vratislav Janda. 1.  čes. vyd.  Praha : Grada Publishing, 1999. 331 s. ISBN 80-7169-734-6.  
 • Baštecký, Jaroslav. Psychosomatická medicína. Praha : Grada avicenum, 1993. ISBN 80-7169-031-7.  
 • Bouchal, Milan. Psychologie v lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 82 s. ISBN 80-210-0641-2.  
 • Health psychology : process and applications. Edited by Annabel Broome - Sue Llewelyn. 2nd ed. London : Chapman & Hall, 1995. 427 s. ISBN 0-412-55120-9.  
 • Danzer, G. Psychosomatika. Praha: Portál, 2001. 244 s.
 • Erikson, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený : doplněné vydání o devátém stupni vývoje od Joan M. Eriksonové. Praha : Lidové noviny, 1999. 128 s. Psychologie P; sv. 11. ISBN 80-7106-291-.  
 • Freud, Sigmund. Výklad snů. Translated by Ota Friedmann. Vyd. 3.,upr. Pelhřimov : Nová tiskárna, 1997. 395 s.  
 • Haškovcová, Helena. Práva pacientů : (komentované vydání). Havířov : Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7.  
 • Jung, Carl Gustav. Analytická psychologie : její teorie a praxe : Tavistocké přednášky [Jung, 1993] : Tavistocké přednášky (Obsaž.). Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0480-7.  
 • Vybíral, Zbyněk. Co, čím, jak a s kým komunikujeme : přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. 91 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7041-123-6.  

VSLP7X1

Lékařská psychologie

jaro 2007

Doporučená literatura:  viz VSLP7X1 podzim 2006

VSLP7X1a

Lékařská psychologie-stáž

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Vymětal, Jan. Lékařská psychologie. Praha: Portál, 2003. 396 s. ISBN 80-7178-740-X
 • Atkinsonová, Rita L. Psychologie  1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. 862 s.  ISBN 80-85605-35-.  
 • Baštecký, Jaroslav. Psychosomatická medicína. Praha : Grada avicenum, 1993. ISBN 80-7169-031-7.  
 • Langmeier, Josef - Krejčířová, Dana. Vývojová psychologie  3. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 343 s.  ISBN 80-7169-195-.  
 • Mentzos, Stavros. Rozumíme sami sobě? : neurotické zpracování konfliktů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 231 s. ISBN 80-7106-366-5.  
 • Vybíral, Zbyněk. Co, čím, jak a s kým komunikujeme : přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. 91 s. ISBN 80-7041-123-6.  

VSLP7X1a

Lékařská psychologie-stáž

jaro 2007

 

VSOT7X1c

Otorinolaryngologie - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999.  220 s.   ISBN: 80-7262-017-7

VSOT7X1c

Otorinolaryngologie - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie b. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999.  220 s.   ISBN: 80-7262-017-7

VSOT7X1p

Otorinolaryngologie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Uchytil, Bořivoj - Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Novotný, Miroslav. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha : Triton, 2002. 254 s. ISBN 80-7254-190-0.  
 • Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Mechl, Zdenek - Spurný, Vladimír. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3.  
 • Kostřica, Rom. Kryoterapie v medicíně. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s.  ISBN 80-210-1249-8.  
 • Novotný, Miroslav - Hahn, Alaš - Boleloucký, Zdeněk - Vaverková, Helena. Závratě, diagnostika a léčba. Stuttgart : Aesopus Verlag, 1997. 158 s. ISBN 3-7773-1744-6.  
 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7.  

VSOT7X1p

Otorinolaryngologie - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Uchytil, Bořivoj - Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Novotný, Miroslav. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha : Triton, 2002. 254 s. ISBN 80-7254-190-0.  
 • Smilek, Pavel - Kostřica, Rom - Mechl, Zdenek - Spurný, Vladimír. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha : Grada Publishing,, 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3.  
 • Kostřica, Rom. Kryoterapie v medicíně. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s. ISBN 80-210-1249-8.  
 • Novotný, Miroslav - Hahn, Alaš - Boleloucký, Zdeněk - Vaverková, Helena. Závratě, diagnostika a léčba. Stuttgart : Aesopus Verlag, 1997. 158 s.  ISBN 3-7773-1744-6.  
 • Čada, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7.  
 • Hybášek, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 220 s. 1. ISBN 80-7262-017-7.  

VSPF0622p

Patologická fyziologie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s.  ISBN 80-210-0564-5.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s.  ISBN 80-210-0565-3.  
 • Vácha, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9.  
 • Vácha, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8.  
 • Vašků, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X.  
 • Nečas, Emanuel - a kolektiv. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 377 s.