Doporučená literatura ve 5. ročníku Stomatologie

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

STAM9X1c

Intenzivní medicína - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2
 • Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  
 • Ševčík, Pavel - Husa, Petr. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha : Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8
 • Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8

STAM9X1c

Intenzivní medicína - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2
 • Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  
 • Ševčík, Pavel - Husa, Petr. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha : Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8
 • Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8

STAM9X1p

Intenzivní medicína - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Ševčík, Pavel - Husa, Petr. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha : Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8
 • Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  
 • Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2

STAM9X1p

Intenzivní medicína - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Ševčík, Pavel - Husa, Petr. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha : Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8
 • Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  
 • Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2

STCH9X33c

Chirurgie III - cvičení

podzim 2006

 

STCH9X33c

Chirurgie III - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Dvořáček, Jan. Urologie : obecná a speciální urologie.  2. přeprac. vyd.. - Praha : Karolinum, 1999 - 235 s. ISBN 80-7184-745-3
 • Smiths Urologie. Authors: Emil A. Tanagho; Jack W. McAninch 1. Aufl. Berlin : Springer-Verlag, 1992. 849 s.  ISBN 0387532013

STCH9X33p

Chirurgie III - SRZ

podzim 2006

 

 

STCH9X33p

Chirurgie III - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Dvořáček, Jan. Urologie : obecná a speciální urologie.  2. přeprac. vyd.. - Praha : Karolinum, 1999 - 235 s. ISBN 80-7184-745-3
 • Smiths Urologie. Authors: Emil A. Tanagho; Jack W. McAninch 1. Aufl. Berlin : Springer-Verlag, 1992. 849 s.  ISBN 0387532013

STNE9X1c

Neurologie - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Kuba, Robert - Pellar, Michal - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír - Štourač, Pavel - Voháňka, Stanislav - Moraň, Miroslav. Učebnice speciální neurologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.  
 • Štourač, Pavel - Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Mechl, Marek - Prášek, Jiří - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír. Učebnice obecné neurologie. 2., přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6.

STNE9X1C

Neurologie - cvičení

jaro 2007

 

STNE9X1p

Neurologie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Kuba, Robert - Pellar, Michal - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír - Štourač, Pavel - Voháňka, Stanislav - Moraň, Miroslav. Učebnice speciální neurologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.  
 • Štourač, Pavel - Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Mechl, Marek - Prášek, Jiří - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír. Učebnice obecné neurologie. 2., přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6.

STNE9X1p

Neurologie - přednáška

jaro 2007

 

STOC0954c

Stomatologická chirurgie IV - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  

STOC0954p

Stomatologická chirurgie IV -přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  

STOC1055c

Stomatologická chirurgie V-cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  

STOC1055p

Stomatologická chirurgie V - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  

STOS0954c

Ortopedická stomatologie IV - cvičení

podzim 2006

 

STOS0954p

Ortopedická stomatologie IV - přednáška

podzim 2006

 

STOS1055c

Ortopedická stomatologie V - cvičení

jaro 2007

 

STOS1055p

Ortopedická stomatologie V - přednáška

jaro 2007

 

STPD0921c

Pediatrie I - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8
 • Šašinka M., Šagát T.: Pediatria. 2 svazky. Košice : Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5 

STPD0921p

Pediatrie I- přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8
 • Šašinka M., Šagát T.: Pediatria. 2 svazky. Košice : Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5 
 • Nelson textbook of pediatrics. Edited by Waldo E. Nelson. 15th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1996. 2200 s. ISBN 0-7216-5578-5.

STPD1022c

Pediatrie II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8
 • Šašinka M., Šagát T.: Pediatria. 2 svazky. Košice : Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5 

STPD1022p

Pediatrie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Nelson textbook of pediatrics. Edited by Waldo E. Nelson. 15th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1996. 2200 s. ISBN 0-7216-5578-5.
 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8
 • Šašinka M., Šagát T.: Pediatria. 2 svazky. Košice : Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5 

STPG9X1c

Porodnictví a gynekologie - cvičení

podzim 2006

 

STPG9X1c

Porodnictví a gynekologie - cvičení

jaro 2007

 

STPG9X1p

Porodnictví a gynekologie - přednáška

podzim 2006

 

STPG9X1p

Porodnictví a gynekologie - přednáška

jaro 2007

 

STPL9X1

Preventivní lékařství

podzim 2006

 

STPL9X1

Preventivní lékařství

jaro 2007

 

STPL9X1a

Preventivní lékařství-stáž

podzim 2006

 

STPL9X1a

Preventivní lékařství-stáž

jaro 2007

 

STPX103t

Prázdninová praxe

jaro 2007

 

STPY9X1c

Psychiatrie - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Zvolský, Petr. Obecná psychiatrie. Praha : Karolinum, 1998. 192 s. ISBN 80-7184-681-3.  
 • Zvolský, Petr. Speciální psychiatrie a. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-203-6.  
 • Vymětal, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha : Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. Psychoterapie; sv. 6. ISBN 80-86123-02-2.  

STPY9X1c

Psychiatrie cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Zvolský, Petr. Obecná psychiatrie. Praha : Karolinum, 1998. 192 s. ISBN 80-7184-681-3.  
 • Zvolský, Petr. Speciální psychiatrie a. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-203-6.  
 • Vymětal, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha : Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. Psychoterapie; sv. 6. ISBN 80-86123-02-2.  

STPY9X1p

Psychiatrie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Zvolský, Petr. Obecná psychiatrie. Praha : Karolinum, 1998. 192 s. ISBN 80-7184-681-3.  
 • Zvolský, Petr. Speciální psychiatrie a. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-203-6.  
 • Vymětal, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha : Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. Psychoterapie; sv. 6. ISBN 80-86123-02-2.  

STPY9X1p

Psychiatrie - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Zvolský, Petr. Obecná psychiatrie. Praha : Karolinum, 1998. 192 s. ISBN 80-7184-681-3.  
 • Zvolský, Petr. Speciální psychiatrie a. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-203-6.  
 • Vymětal, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha : Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. Psychoterapie; sv. 6. ISBN 80-86123-02-2.  

STTA101p

Topografická anatomie

jaro 2007

 

STTS0954c

Terapeutická stomatologie IV - cvičení

podzim 2006

 

STTS0954p

Terapeutická stomatologie IV- přednáška

podzim 2006

 

STTS1055c

Terapeutická stomatologie V -cvičení

jaro 2007

 

STTS1055p

Terapeutická stomatologie V -přednáška

jaro 2007

 

STVL9X62

Vnitřní lékařství - blok 2

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Anděl, Michal. Vnitřní lékařství. Sv. 5, Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. 1. vyd. Praha :  Vydavatelství Karolinum, 1996. 201 s.  ISBN 80-7184-316-4.  
 • Kordač, Václav. Vnitřní lékařství. Díl 1. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1991. 667 s., Knižnice praktického lékaře.  ISBN 80-201-0188-8.  
 • Kordač, Václav. Vnitřní lékařství. Díl 2. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1991. 724 s. Knižnice praktického lékaře.  ISBN 80-201-0189-6.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Díl 2, Onemocnění dýchacího ústrojí. Choroby krve. Poruchy imunity ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1995. 149 s. ISBN 80-7184-046-7.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Díl 3, Onemocnění trávicího ústrojí. Choroby jater. Onemocnění žlučníku, žlučových cest a pankreatu. Nemoci pohybového ústrojí. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1997. 73 s.  ISBN 80-7184-367-9.  
 • Kordač, Václav. Vnitřní lékařství. Díl 3. 2. vyd. Praha : Avicenum,. 619 s., Knižnice praktického lékaře. ISBN 80-201-0190-.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Sv. 1, Kardiovaskulární onemocnění. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1994. 205 s. ISBN 80-7066-867-9.  
 • Widimský, Petr - Gregor, Pavel. Vnitřní lékařství. Sv. 2, Kardiologie. 1. vyd. Praha :  Vydavatelství Karolinum, 1994. 165 s. ISBN 80-7066-916-0.  
 • Planta, Martin von - Martina, Benedict - Hartmann, Georges. Differix : vnitřní lékařství : Differix - Innere Medizin (Orig.). Translated by Vlastimil Víšek, Edited by Serena Hartmannová. 1. vyd. Praha : Scientia Medica, 1997. 203 s.  ISBN 80-85526-09-3.  
 • Horák, Jiří - Kment, Milan. Vnitřní lékařství. Sv. 4, Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1995. 166 s. ISBN 80-7066-986-1.  

STVL9X62

Vnitřní lékařství - blok 2

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Anděl, Michal. Vnitřní lékařství. Sv. 5, Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1996. 201 s. :  ISBN 80-7184-316-4.  
 • Kordač, Václav. Vnitřní lékařství. Díl 1. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1991. 667 s., ob. Knižnice praktického lékaře. ISBN 80-201-0188-8.  
 • Kordač, Václav. Vnitřní lékařství. Díl 2. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1991. 724 s. Knižnice praktického lékaře.  ISBN 80-201-0189-6.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Díl 2, Onemocnění dýchacího ústrojí. Choroby krve. Poruchy imunity ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1995. 149 s. ISBN 80-7184-046-7.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Díl 3, Onemocnění trávicího ústrojí. Choroby jater. Onemocnění žlučníku, žlučových cest a pankreatu. Nemoci pohybového ústrojí. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1997. 73 s.  ISBN 80-7184-367-9.  
 • Kordač, Václav. Vnitřní lékařství. Díl 3. 2. vyd. Praha : Avicenum,. 619 s., ob. Knižnice praktického lékaře.  ISBN 80-201-0190-.  
 • Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Sv. 1, Kardiovaskulární onemocnění. 1. vyd. Praha :  Vydavatelství Karolinum, 1994. 205 s. ISBN 80-7066-867-9.  
 • Widimský, Petr - Gregor, Pavel. Vnitřní lékařství. Sv. 2, Kardiologie. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1994. 165 s. ISBN 80-7066-916-0.  
 • Planta, Martin von - Martina, Benedict - Hartmann, Georges. Differix : vnitřní lékařství : Differix - Innere Medizin (Orig.). Translated by Vlastimil Víšek, Edited by Serena Hartmannová. 1. vyd. Praha : Scientia Medica, 1997. 203 s. ISBN 80-85526-09-3.  
 • Horák, Jiří - Kment, Milan. Vnitřní lékařství. Sv. 4, Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. 1. vyd. Praha : Vydavatelství Karolinum, 1995. 166 s. ISBN 80-7066-986-1.  

STVL9X63

Vnitřní lékařství - blok 3

podzim 2006

 

STVL9X63

Vnitřní lékařství - blok 3

jaro 2007

 

STVL9X64

Vnitřní lékařství - blok 4

podzim 2006

 

STVL9X64

Vnitřní lékařství - blok 4

jaro 2007

 

STVL9X65

Vnitřní lékařství - blok 5

podzim 2006

 

STVL9X65

Vnitřní lékařství - blok 5

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Placheta, Z. - Siegelová, J. - Štejfa, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-271-9 (2. vyd. 2001)
 • Placheta,, Z. a kol. Zátěžové vyšetřeňí a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. Brno : MU, 2001. 179 s. ISBN 80-210-2614-6

STVL9X66

Vnitřní lékařství - blok 6

podzim 2006

 

STVL9X66

Vnitřní lékařství - blok 6

jaro 2007

 

STVL9X66X

Vnitřní lékařství SRZ

podzim 2006

 

STVL9X66X

Vnitřní lékařství SRZ

jaro 2007

 

STVZ9X1c

Veřejné zdravotnictví - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Žáček, A. - Holčík, J. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. viii, 175.  ISBN 92-4-154446.  

STVZ9X1c

Veřejné zdravotnictví - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Žáček, A. - Holčík, J. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. viii, 175.  ISBN 92-4-154446.  

STVZ9X1p

Veřejné zdravotnictví - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Žáček, A. - Holčík, J. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. viii, 175. ISBN 92-4-154446.  

STVZ9X1p

Veřejné zdravotnictví - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Žáček, A. - Holčík, J. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. viii, 175. ISBN 92-4-154446.  

VSDV9X22c

Dermatovenerologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s., ISBN 808629708X.  
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.  

VSDV9X22c

Dermatovenerologie II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 •  Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s., ISBN 808629708X.  
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.

VSDV9X22p

Dermatovenerologie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s., ISBN 808629708X.  
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.

VSDV9X22p

Dermatovenerologie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s., ISBN 808629708X.  
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.

VSDV9X22s

Dermatovenerologie II - seminář

podzim 2006

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s., ISBN 808629708X.  
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.