Doporučená literatura v 5. ročníku Všeobecné lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

VLAM9X1c

Intenzivní medicína - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  
 • Ševčík, Pavel - Husa, Petr. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha : Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8.  
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2
 • Náhradní obsah: Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8
 • Náhradní obsah: Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X

VLAM9X1c

Intenzivní medicína - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  
 • Ševčík, Pavel - Husa, Petr. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha : Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8.  
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2
 • Náhradní obsah: Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8
 • Náhradní obsah: Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X

VLAM9X1p

Intenzivní medicína - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Náhradní obsah: Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2
 • Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8
 • Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1.vyd. Praha : Galén, 2000. 393 s. ISBN 80-7262-042-8.  
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  

VLAM9X1p

Intenzivní medicína - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care. 2 nd ed., New York : McGraw-Hill 1998, 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, 3 rd.ed., Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 s., ISBN 0-7817-1680-2
 • Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce. Praha : Grada-Avicenum 2001, 251 s. ISBN 80-7169-781-8
 • Ševčík, Pavel - Černý, Vladimír - Vítovec, Jiří. Intenzivní medicína. 1.vyd. Praha : Galén, 2000. 393 s. ISBN 80-7262-042-8.
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 322 s. ISBN 80-210-0554-8.  

VLCH9X33c

Chirurgie III - cvičení

podzim 2006

 

VLCH9X33c

Chirurgie III - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • E. Stephens Guardijan MD, I. Murray Thomas MD, Operative Neurosurgery
 • Z. Kunc, Neurochiurgie (III. vydání)
 • Smiths Urologie. Authors: Emil A. Tanagho; Jack W. McAninch 1. Aufl. Berlin : Springer-Verlag, 1992. 849 s.  ISBN 0387532013
 • Dvořáček, Jan. Urologie : obecná a speciální urologie.  2. přeprac. vyd.. - Praha : Karolinum, 1999 - 235 s. ISBN 80-7184-745-3
 • Dvořáček, Jan a kol. Urologie. Díl 1 1.vyd. Praha : ISV, 1998. 515 s. ISBN 80-85866-30-7
 • Dvořáček, Jan a kol. Urologie. Díl 2 1.vyd. Praha : ISV, 1998. s.517-1194  ISBN 80-85866-30-7
 • Dvořáček, Jan a kol. Urologie. Díl 3 1.vyd. Praha : ISV, 1998. s.1195-1772 ISBN 80-85866-30-7
 • Tanagho, Emil A. - McAninch, Jack W.  Smithova všeobecná urológia. 1.slov.vyd. Martin : Osveta, 2006. 773 s. ISBN:  80-8063-206-5
 • Tanagho, Emil A. - McAninch, Jack W.  Smiths General Urology. 16th ed. New York : McGraw-Hill, 2004. 757 s. ISBN 0-07-139648-9.     

VLCH9X33p

Chirurgie III - přednáška

podzim 2006

 

VLIN9X22

Infekční nemoci II

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Bartošová, Drahomíra. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 142 s. ISBN 80-210-3791-1.  

VLIN9X22

Infekční nemoci II

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Bartošová, Drahomíra. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 142 s. ISBN 80-210-3791-1.  

VLIN9X22a

Infekční nemoci II- stáž

podzim 2006

 

VLIN9X22a

Infekční nemoci II- cvičení

jaro 2007

 

VLNE9X1c

Neurologie . cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Kuba, Robert - Pellar, Michal - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír - Štourač, Pavel - Voháňka, Stanislav - Moraň, Miroslav. Učebnice speciální neurologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.  
 • Štourač, Pavel - Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Mechl, Marek - Prášek, Jiří - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír. Učebnice obecné neurologie. 2., přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6.  

VLNE9X1c

Neurologie - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Kuba, Robert - Pellar, Michal - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír - Štourač, Pavel - Voháňka, Stanislav - Moraň, Miroslav. Učebnice speciální neurologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.
 • Kadaňka, Zdeněk. Učebnice obecné neurologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 174 s. ISBN 80-210-0639-0.  

VLNE9X1p

Neurologie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Štourač, Pavel - Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Mechl, Marek - Prášek, Jiří - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír. Učebnice obecné neurologie. 2., přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6
 • Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Kuba, Robert - Pellar, Michal - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír - Štourač, Pavel - Voháňka, Stanislav - Moraň, Miroslav. Učebnice speciální neurologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.

VLNE9X1p

Neurologie - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Štourač, Pavel - Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Mechl, Marek - Prášek, Jiří - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír. Učebnice obecné neurologie. 2., přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6
 • Bednařík, Josef - Brázdil, Milan - Kadaňka, Zdeněk - Kaňovský, Petr - Kuba, Robert - Pellar, Michal - Rektor, Ivan - Rektorová, Irena - Šlapal, Radomír - Štourač, Pavel - Voháňka, Stanislav - Moraň, Miroslav. Učebnice speciální neurologie. 2. přepr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X..  

VLON091

Klinická onkologie

podzim 2006

Základní doporučená literatura:

 • Adam, Zdeněk  - Vorlíček, Jiří a kol. Obecná onkologie. 1.vyd.  Brno : Masarykova univerzita,  2004.  440 s.  ISBN 80-210-3574-9
 • Adam, Zdeněk - Vorlíček, Jiří. Speciální onkologie. 1. vyd. Brno : MU Brno, 2002. 542 s. ISBN 80-210-2826-2.  

Speciální doporučená literatura pro náročnější studenty:

 • Adam, Zdeněk - Vorlíček, Jiří - Vaníček, Jiří. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 2.přeprac.dopl.vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 696 s. ISBN 80-247-0896-5
 • Adam Zdeněk - Vorlíček, Jiří - Koptíková, Jana. a kol. 1. vyd. Obecná onkologie. Praha : Grada publishing, 2003. 787 s. ISBN 80-247-0677-6
 • Vorlíček, Jiří - Adam, Zdeněk – Pospíšilová, Yvona. Paliativní medicína. 2., přepr. dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 537 s. ISBN 80-247-0279-7

Žaloudík, Jan - Adam, Zdeněk - Koptíková, Jana. Interaktivní výuka onkologie na internetu. Brno : UOC LF MU, 2000. 620 s. Dostupné na:  http://www.uoc.muni.cz/vyuka-onkologie/index.htm

VLON091

Klinická onkologie

jaro 2007

 

VLON091c

Klinická onkologie-cvičení

podzim 2006

 

VLON091c

Klinická onkologie-cvičení

jaro 2007

 

VLPD0932c

Pediatrie II - cvičení

podzim 2006

 

VLPD0932c

Pediatrie II - cvičení

jaro 2007

 

VLPD0932p

Pediatrie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Nelson textbook of pediatrics. Edited by Waldo E. Nelson. 15th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1996. 2200 s. ISBN 0-7216-5578-5.
 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8
 • Šašinka M., Šagát T.: Pediatria. 2 svazky. Košice : Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5 

VLPD1033c

Pediatrie III - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Niessen K.,H. Pediatrie. Praha : Scientia medica,1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8
 • Šašinka M., Šagát T.: Pediatria. 2 svazky. Košice : Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5 
 • Nelson textbook of pediatrics. Edited by Waldo E. Nelson. 15th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1996. 2200 s. ISBN 0-7216-5578-5.

VLPG0921c

Porodnictví a gynekologie I - cvičení

podzim 2006

 

VLPG0921p

Porodnictví a gynekologie I - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Ventruba, Pavel. Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 103 s. ISBN 80-210-1690-6.  
 • Zwinger, Antonín - Jelínek, Jiří - Ventruba, Pavel - Unzeitig, Vít. Porodnictví. Praha : Galén, 2004. 532 s. ISBN 80-7262-257-9.  
 • Citterbart, Karel. Gynekologie. Praha : Grada, 2001.  
 • Roztočil, Aleš. Porodnictví. Brno : IDVPZ, 2001.  
 • Čech. Porodnictví. Praha : Grada, 1999.  

VLPG1022c

Porodnictví a gynekologie II - cvičení

jaro 2007

 

VLPG1022p

Porodnictví a gynekologie II - přednáška

jaro 2007

 

VLPL9X1

Preventivní lékařství

podzim 2006

 

VLPL9X1

Preventivní lékařství

jaro 2007

 

VLPL9X1a

Preventivní lékařství-cvičení

podzim 2006

 

VLPL9X1a

Preventivní lékařství-cvičení

jaro 2007

 

VLPX102t

Prázdninová praxe

jaro 2007

 

VLPY9X1c

Psychiatrie - cvičení

podzim 2006

 

VLPY9X1c

Psychiatrie - cvičení

jaro 2007

 

VLPY9X1p

Psychiatrie - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Raboch, Jiří - Zvolský, Petr. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Galén, 2002. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.  
 • Hoschl, Cyril - Libiger, Jan - Švestka, Jaromír. Psychiatrie. 1. vyd. Praha : Tigis, 2002. 895 s. ISBN 80-900130-1-5.  
 • Smolík, Petr. Duševní a behaviorální poruchy : průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Praha : Maxdorf, 1996. 504 s., ISBN 80-85800-33-0.  
 • Žourková, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. ISBN 80-210-2795-9.  

VLPY9X1p

Psychiatrie - přednáška

jaro 2007

 

VLVL101p

Vnitřní lékařství 2-6 přednáška

jaro 2007

 

VLVL9X62c

Vnitřní lékařství - blok 2

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Klener, Pavel a kol. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 949 s. ISBN 80-7262-007-X.  
 • Rukověť základů praktické interny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 228 s. ISBN 80-210-2561-1.  
 • Hradec, Jaromír - Spáčil, Jiří. Kardiologie, angiologie. Vnitřní lékařství sv.II. 1. vyd. Praha : Galén, 2001. 359 s. ISBN 80-7262-106-8.  

VLVL9X62c

Vnitřní lékařství - blok 2

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Klener, Pavel et al. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 949 s. ISBN 80-7262-007-X.  
 • Rukověť základů praktické interny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 228 s. ISBN 80-210-2561-1.  
 • Hradec, Jaromír - Spáčil, Jiří. Kardiologie, angiologie. Vnitřní lékařství sv.II. 1. vyd. Praha : Galén, 2001. 359 s. ISBN 80-7262-106-8.  

VLVL9X63c

Vnitřní lékařství - blok 3

podzim 2006

 

VLVL9X63c

Vnitřní lékařství - blok 3

jaro 2007

 

VLVL9X64c

Vnitřní lékařství - blok 4

podzim 2006

 

VLVL9X64c

Vnitřní lékařství - blok 4

jaro 2007

 

VLVL9X65c

Vnitřní lékařství - blok 5

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Placheta, Z. - Siegelová, J. - Štejfa, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-271-9 (2. vyd. 2001)
 • Placheta, Z. a kol. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. Brno : MU, 2001. 179 s. ISBN 80-210-2614-6

VLVL9X65c

Vnitřní lékařství - blok 5

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Placheta, Z. - Siegelová, J. - Štejfa, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-271-9 (2. vyd. 2001)
 • PLACHETA, Z. a kol. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. Brno : MU, 2001. 179 s. ISBN 80-210-2614-6

VLVL9X66c

Vnitřní lékařství - blok 6

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Brhel, Petr - Picka, Karel. Úvod do průmyslové toxikologie (Industrial Toxicology). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 58 s. ISBN 80-210-1738-4.  
 • Brhel, Petr - Manoušková, Marta - HRNČÍŘ, Evžen. Pracovní lékařství : základy primární pracovnělékařské péče. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 338 s. ISBN 80-7013-414-3.
 • Brhel, Petr - Valková, Viera. Occupational Disorders. (An Overview for Foreign Students; in English). 1. vydání. Brno : Masarykova Universita, 1997. 40 s. skriptum LF MU pro zahraniční studenty. ISBN 80-210-1559-4.  

VLVL9X66c

Vnitřní lékařství - blok 6

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Brhel, Petr - Picka, Karel. Úvod do průmyslové toxikologie (Industrial Toxicology). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 58 s. skriptum LF MU. ISBN 80-210-1738-4.  
 • Brhel, Petr - Manoušková, Marta - HRNČÍŘ, Evžen. Pracovní lékařství : základy primární pracovnělékařské péče. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 338 s. ISBN 80-7013-414-3.
 • Brhel, Petr - Valková, Viera. Occupational Disorders. (An Overview for Foreign Students; in English). 1. vydání. Brno : Masarykova Universita, 1997. 40 s. skriptum LF MU pro zahraniční studenty. ISBN 80-210-1559-4.  

VLVZ9X1c

Veřejné zdravotnictví - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Žáček, A. - Holčík, J. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. 175 s. ISBN 92-4-154446.  

VLVZ9X1c

Veřejné zdravotnictví - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Žáček, A. - Holčík, J. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 130 s. ISBN 80-210-0375-8.  
 • Beaglehole, R. Basic epidemiology. [1st ed.]. Geneva : World Health Organization, 1993. 175 s. ISBN 92-4-154446.

VSDV9X22c

Dermatovenerologie II - cvičení

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X.
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.  

VSDV9X22c

Dermatovenerologie II - cvičení

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X.
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.

VSDV9X22p

Dermatovenerologie II - přednáška

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X.
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.

VSDV9X22p

Dermatovenerologie II - přednáška

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Buchvald, J. - Buchvald D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7.
 • Repetitorium dermatovenerologie. Edited by Dagmar Ditrichová - Martina Jansová - Robert Opavský. 1. vyd. Olomouc : Epava, 2002. 304 s. ISBN 808629708X.
 • Feit, Josef - Jedličková, Hana - Vlašín, Zdeněk – Burg, Günter - Kempf, Werner - Schärer, Leo – Matyska, Luděk  Atlas of dermatology /Hypertextový atlas dermatopatologie/ http://atlases.muni.cz/atl_en/sect_main.html
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
 • Vlašín, Zdeněk - Jedličková, Hana a kol. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vyd. Brno : Vladerma, 2001. 251 s. ISBN 80-238-6966-3.  
 • Vosmík, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 396 s. ISBN 80-7184-633-3.  
 • Záruba, F. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Science Press, 1994. 247 s. ISBN 80-85526-31-X.