Doporučená literatura ve 6. ročníku Stomatologie

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

STOC11Xpp

Stomatologická chirurgie - předpromoční praxe

podzim 2006

Doporučená literatura:

 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  

STOC11Xpp

Stomatologická chirurgie - předpromoční praxe

jaro 2007

Doporučená literatura:

 • Machálka, Milan. Chirurgie dolních zubů moudrosti. Praha : Avicenum Grada, 2003. 60 s. ISBN 80-247-0605-9.  
 • Kufner, Josef. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. Praha : Avicenum, 1981. 508 s.  
 • Urban, František - Sazama, Leon. Úrazy obličejových kostí. 2. vyd. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 391 s.  
 • Sailer, M.F. Oral Surgery for the General Dentist. Stuttgart, New York : Thieme, 1999.  
 • Machálka, Milan. Traumatologie obličejového skeletu a zubů : učební texty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 52 s. ISBN 80-210-1325-7.  
 • Toman, Jaroslav. Ústní a čelistní chirurgie. 2. přepr. vyd. Praha : Avicenum, 1976. 474 s.  
 • Toman, Jaroslav - Mazánek, Jiří. Nádory úst a obličeje. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1982. 276 s.  

STOC11XX

Stomatologická chirurgie - SRZ

podzim 2006

 

STOC11XX

Stomatologická chirurgie - SRZ

jaro 2007

 

STOS11Xpp

Ortopedická stomatologie -předpromoční praxe

podzim 2006

 

STOS11Xpp

Ortopedická stomatologie -předpromoční praxe

jaro 2007

 

STOS11XX

Ortopedická stomatologie -SRZ

podzim 2006

 

STOS11XX

Ortopedická stomatologie -SRZ

jaro 2007

 

STTS11Xpp

Terapeutická stomatologie - předpromoční praxe

podzim 2006

 

STTS11Xpp

Terapeutická stomatologie - předpromoční praxe

jaro 2007

 

STTS11XX

Terapeutická stomatologie - SRZ

podzim 2006

 

STTS11XX

Terapeutická stomatologie - SRZ

jaro 2007