Doporučená literatura v 6. ročníku Všeobecné lékařství

Kód

Název předmětu

Období

Literatura

VLCH11Xpp

Chirurgie - předpromoční praxe

podzim 2006

Doporučená literatura:

  • Náhradní obsah: Way, L.W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 1. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 800 s.  ISBN 80-7169-397-9
  • Way, L.W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 2 1. vyd....  Praha : Grada, 1998. s. 807-1659. ISBN 80-7169-397-9

·         Sabiston- Textbook of Surgery. Edited by Courtney M. Townsend, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, and Kenneth L. Mattox, 17th ed, includes CD-ROM. Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004. 2388 s.  ISBN 0-7216-0409-9.

Doplňky:

  • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 1. Chirurgia tráviacej rúry. 2. vyd.  Martin : Osveta, 1996. 497 s. ISBN 80-88824-26-5
  • Černý, Ján Špeciálna chirurgia 2. Chirurgia brušných orgánov a retroperitonea. 2. vyd. Martin : Osveta, 1996.  612 s.  ISBN 80-88824-27-3

·         Černý, Ján Špeciálna chirurgia 3. Chirurgia hrudníka. 2. vyd. Martin : Osveta, 1996. 397 s. ISBN 80-88824-28-1

·         Černý, Ján Špeciálna chirurgia 4. Chirurgia krku a hlavy. 1. vyd. Martin : Osveta, 1995. 492 s. ISBN 80-217-0471-3

 

VLCH11Xpp

Chirurgie - předpromoční praxe

jaro 2007

Doporučená literatura:

VLCH11XX

Chirurgie - SRZ

podzim 2006

 

VLCH11XX

Chirurgie - SRZ

jaro 2007

 

VLPD11Xpp

Pediatrie -předpromoční praxe

podzim 2006

 

VLPD11Xpp

Pediatrie -předpromoční praxe

jaro 2007

 

VLPD11XX

Pediatrie SRZ

podzim 2006

 

VLPD11XX

Pediatrie SRZ

jaro 2007

 

VLPG11XX

Porodnictví a gynekologie SRZ

podzim 2006

 

VLPG11XX

Porodnictví a gynekologie SRZ

jaro 2007

 

VLRL11Xpp

Rodinné lékařství a geriatrie-předpr.praxe

podzim 2006

 

VLRL11Xpp

Rodinné lékařství a geriatrie-předpr.praxe

jaro 2007

 

VLRL11XX

Rodinné lékařství

podzim 2006

 

VLVL11Xpp

Vnitřní lékařství -předpromoční praxe

podzim 2006

 

VLVL11Xpp

Vnitřní lékařství -předpromoční praxe

jaro 2007

 

VLVL11XX

Vnitřní lékařství -SRZ

podzim 2006

 

VLVL11XX

Vnitřní lékařství -SRZ

jaro 2007

 

VLZP11XX

Zdraví, prevence, zdravotnictví-SRZ

podzim 2006

 

VLZP11XX

Zdraví, prevence, zdravotnictví-SRZ

jaro 2007