DSUP031 Uživatel počítačové sítě (podzim 2018 ) V2-01

Termín výuky pro období PODZIM 2018 je

ð    povinná přednáška 25.1.2019 13:00 - 17:00 - Kampus Bohunice, RCX2 (A29/347)

Anotace

Předmět je koncipován jako intenzivní, výhradně prakticky orientované školení pro posluchače postgraduálního studia, lékaře, případně specialisty jiných oborů. Výklad bude zaměřen na obecné principy přístupu uživatele k počítačovým sítím. Cílem výuky bude seznámit posluchače se základními principy počítačové sítě, a to především na bázi principů dnešního Internetu. Probírány jsou také hrozby a rizika spojená s prací v počítačové síti a pravidla bezpečné práce a chování na internetu.  Kurz je rozšířen o témata spojená s elektronickým zdravotnictvím a telemedicínou. Posluchač by měl získat schopnost prakticky využívat dnes běžně přístupné zdroje místních počítačových systémů, jejich sítí a jejich připojení k Internetu. Po absolvování by měl rozumět současným trendům využívání Internetu a dokázat je také aktivně využívat.

 

Max. počet uchazečů

30

 

Vědomostní předpoklady

Předpokladem je pouze základní zkušenost s prací na PC. Kurz je nabízen postgraduálním studentům a zaměstnancům Lékařské fakulty MU. Přihlášky řádných studentů Lékařské fakulty jsou možné, pokud jejich počet nepřesáhne kapacitu kurzu. Při překročení kapacity kurzu jsou upřednostňováni postgraduální studenti LF MU.

 

Kontakt na IS MU

Předmět je nabízen jako volitelný pro postgraduální studenty LF MU a obecně také jako volitelný.

Kód na IS MU:
DSUP031 - pro postgraduální studenty
BMUP031 - pro pregraduální studenty

 

Sylabus

1. Základní termíny z oblasti informatiky a počítačových sítí.

2. Sítě, Internet. Typy sítí, sítě sítí. Síť typu IP. Internet. Historie a principy IP.

3. Způsoby připojení k internetu.

4. Architektura klient x server. Servery, služby.

5. Síťové služby. Web, Elektronická pošta, servery SMTP a POP3, IMAP.  Další síťové služby, vzdálené přihlašování.

6. Autorizace v sítích. Jména, hesla, šifrování, elektronický podpis.

7. Rizika a problém bezpečnosti v počítačových sítích.

8. Mobilní zařízení v síti. Tablety, smartphony.

9. Elektronické zdravotnictví. Klasifikace, terminologie, telemedicína, komunikační standardy.

 

Vyučující

Tým: RNDr. Daniel Klimeš, PhD (klimes@iba.muni.cz), Ing. Milan Blaha, PhD (blaham@iba.muni.cz), RNDr. Roman Šmíd, PhD (smid@iba.muni.cz)

 

Zápis do tohoto předmětu probíhá prostřednictvím IS Masarykovy University. Studentům, kteří nebudou mít předmět registrován v ISu není možno udělit kredity za absolvování předmětu. Zápis do IS je možný během období zápisu (začátek semestru), později v semestru je nutné kontaktovat Oddělení výzkumu, vývoje a zahraničních styků LF.