LF MU

DOKTORSKÉ STUDIUM
STOMATOLOGIE

Doporučené akce

Stomatologie: Informace oborové rady, školní rok 2004/2005

PGS - Povinná účast

1. Klinické semináře

19.1.05Diviš,Z.: Metody sledování uzávěru kořenového kanálku
Mainz, J.: Pharma Nord- Koenzym Q10 a jeho využití ve stomatologii.
Protefix.
 
16.2.05Poskerová, H.: Pulpoperiodontální onemocnění
Pantůček, L: Komplexní ošetření pacienta s epidermolysis bullosa
 
16.3.05Ostrčil, M., Bartáková, S.: Koroze kovů v dutině ústní
Lukášová, V.: Etiologie kloubních poruch
 
20.4.05Broukal, Z.: Epidemiologické metody ve stomatologii
 
18.5.05Snopková, S. : Onemocnění AIDS ve vztahu k stomatologii
 
15.6.05Halačková, I.: Léčba pacientů s roštěpovými vadami - přehled
Binar, J., Tvardek, J.: Materiály používané při léčbě fixním aparátem
 
21.9.05Peřina, V. : Densita čelisti ve vztahu k dentální implantologii
Augustin,P.: Mikrobiologické aspekty v parodontologii
 
19.10.05Kaňovská, K., Černochová, P.: Možnosti léčby retinovaných dolních molárů
Vráblová, J.. Rizikový pacient a možnosti implantologie
 
16.11.05Prachár, P., Špička, M.: Hypodoncie a implantologie
Lukášová, V.: Implantace u rozštěpového pacienta
Pantůček, L: Snímatelné náhrady a implantáty
 
14.12.05Diviš, Z.: Srovnání metod sledování uzávěru kořenového kanálku - penetrační a vakuová metoda
 

2. Obhajoby dizertačních prací

Doporučená účast

27.5. 2005Traumatologický den, KÚČOCH, Bohunice
 
13.10 - 15.10. 2005Pragodent, Pražské dentální dny, Praha
 
24.11. - 26.11. 2005 Implantologické dny, Brno
 

Vhodné kurzy a školení pořádané Stomatologickou komorou.
Vhodné akce pořádané Stomatologickou komorou