VLCH0731c Surgery I –practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The tuition in the 7th term is focused on the general surgery in its whole extent, supplemented with the lessons from orthopaedy, traumatology, surgery of burns and children surgery.

Syllabus

·        Head and neck surgery

·        Chest wall, trauma of the chest, breast

·        Surgery of the lungs and mediastinum

·        Oesophageal surgery

·        Vascular surgery: arteries

·        Vascular surgery: veins

·        Metabolism and critical care in surgery

·        General traumatology

·        Clavicle, scapula, humeroscapular joint

·        Humerus, elbow joint

·        Forearm, wrist, hand

·        Revision lesson

·        Traumatology: polytrauma, spinal cord trauma

·        Children surgery: Abdominal children surgery including acute abdomen

·        Congenital defects and its surgical treatment

·        Children traumatology

·        Children orthophedy

·        Surgical oncology

·        Burns: introduction, intensive care in the burn shock, skin replacement, plastic and reconstructive surgery in burns

Literature

·        L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way: Current Surg.

·        Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. Edited by Přemysl Frič - Miroslav Ryska. 1. vyd. Praha: Praha Publishing, 1996. 345 s. ISBN 80-902140-0-2. info

·        Úvod do miniinvasivní chirurgie. Edited by Jiří Vokurka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 46 s. ISBN 80-7013-228-0. info

·        ŽALOUDÍK, Jan. Chirurgie v paliativní onkologické léčbě (Surgery in palliative oncology treatment). In Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1998. p. 165-182. ISBN 80-7169-437-1. info

·        LEYPOLD, Jindřich. Chirurgie neúrazových ložiskových lézí jater. [1. vyd.]. Brno: II. chirurgická klinika LF MU v Brně, 1995. 125 s. : b. info

·        PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD and Petr ROUBAL. Chirurgie bifurkace aorty (Surgery of aorta bifurcation). Praktická flebologie, Praha: Phlebomedica, 1998, vol. 7, 4-5, p. 99. ISSN 1210-5406. info

·        DUDA, Miloslav and Stanislav CZUDEK. Miniinvazivní chirurgie. 1. vyd. Třinec: Nemocnice Podlesí, 1996. 231 s. : o. info

·        GÁL, Petr and František TECL. Compartment syndrom - závažná komplikace chirurgie a traumatologie (Compartment syndrome - consequential complication of surgery and traumatology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 41 pp. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2152-7. info

·        KUBÁČEK, Vojtěch. Vybrané kapitoly z plastické chirurgie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 66 s. info

·        STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass (Salvage of critically ischemic limg - pedal bypass grafting). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 pp. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info

·        SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info

·        Speciální chirurgie. Edited by Miroslav Zeman. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 80-7262-260-9. info

·        FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info

Teaching methods

Classwork is provided by the combined way through presentations, bedside teaching, seminars with the discussion.

Assessment methods

The lessons attendance is obligatory, credits are given during the termination of the each semester. The tuition in surgery is finished with the State Exam of Surgery in the 6th year of tuition.

Teacher's information

Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny a KARIM FN Brno-Bohunice, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul., Kliniky popáleninové medicíny FN Brno-Bohunice Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Veverková II.chir: prof. Staffa Chir.klinika Bohunice: prof. Kala Dětská ortopedie : Dr. Jochymek Dětská chirurgie: Dr. Teyschl Ortopedie FN u sv. Anny: Doc. Rozkydal Ortopedie FN Bohunice: Doc. Muller ARK: Dr. Dadák KARIM: prof. Ševčík Plastická chirurgie: Dr. Dražan Medicína popálenin: Dr. Vokurková Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť.

 

VLCH0731p Surgery I - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

1/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.

Course objectives

Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about head, neck, thoracic (mediastinum, gullet, lungs) and abdominal (stomach, duodenum, small intestine, colon, rectum, pancreas, liver, billiary system, abdominal wall hernia) surgery - incidence rate, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.

Syllabus

·        Head and neck surgery

·        Surgery of the breast, trauma of the chest wall

·        Lung surgery, mediastinum, oesophagus

·        Hernias of the abdomen, diaphragma

·        Surgery of the spleen and pancreas

·        Stomach, duodenum, intestinal surgery

·        Colon, rectum and anus

Literature

·        Náhradní obsah: L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way

·        ŠNAJDAUF, Jiří and Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 80-7262-329-X. info

·        STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass (Salvage of critically ischemic limg - pedal bypass grafting). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 pp. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info

·        Speciální chirurgie. Edited by Miroslav Zeman. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 80-7262-260-9. info

·        ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC and Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180 s. ISBN 80-7262-152-1. info

·        SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info

·        FIRT, Pavel. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info

Teaching methods

lecture

Assessment methods

This lecture is not credited, it is a part of continual preparation for state final examination in surgery at the end of the education.

Further comments (probably available only in Czech)

The course is taught each semester.

Teacher's information

Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN Brno-Bohunice Chirurgické kliniky a Ortopedické kliniky FDN Černopolní, Ortopedické kliniky nemocnice u sv. Anny a Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice, ARK kliniky FN u sv. Anny, Kliniky Plastické chirurgie FN: Berkova ul. Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Vokurka II.chir: Dr Piskač Chir.klinika Bohunice: Dr. Kala Dětská ortopedie: Dr. Jochymek Dětská chirurgie: Dr. Teyschl Ortopedie FN u sv. Anny: Dr. Rozkydal Ortopedie FN Bohunice: Doc. Muller ARK: Dr. Veselý Plastická chirurgie: Dr. Dražan Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť

 

VLCH0832c Surgery II -practice
Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The tuition in the 8th term is focused on the general surgery in its whole extent, supplemented with the lessons from orthopaedy, traumatology, surgery of burns and children surgery. Classwork is provided by the combined way through presentations, bedside teaching, seminars with the discussion.

Syllabus

·        Hernias

·        Stomach and Duodenum

·        Liver and biliary system

·        Pancreas, Spleen

·        Small intestine

·        Colon, rectum & anus

·        Acute Abdomen

·        Traumatology (spine, pelvis)

·        Coxa, proximal femur

·        Diaphysis, distal femur

·        Knee, leg shin and calf)

·        Ankle, foot

·        Traumatology: polytrauma, spinal cord trauma

·        Children surgery: Abdominal children surgery including acute abdomen Congenital defects and its surgical treatment Children traumatology Children orthophedy

·        Surgical oncology

·        Burns: introduction, intensive care in the burn shock, skin replacement, plastic and reconstructive surgery in burns.

Literature

·        Speciální chirurgie. Edited by Miroslav Zeman. 2. vyd. Praha : Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 80-7262-260-9. info

·        Náhradní obsah: L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way

·        Sabiston, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info

·        Současná chirurgická diagnostika a léčba. Edited by Lawrence W. Way - František Antoš - Miloš Hájek. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 800 s., ob. ISBN 80-7169-397-9. info

·        Staffa, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass (Salvage of critically ischemic limg - pedal bypass grafting). 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 112 pp. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info

·        Firt, Pavel. Cévní chirurgie. Praha : Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0047-4. info

Teaching methods

Class discussion on the base of materials in the textbook.

Assessment methods

Giving the course-unit credit is conditioned by full attendance in the lessons.

Further comments (probably available only in Czech)

The course is taught annually.

 

 

VLCH0832p Surgery II - lectures
Faculty of Medicine
Extent and Intensity

1/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.

Course objectives

Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about acute abdomen, vascular surgery and complete traumatology - incidence rate, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.

Syllabus

·        Acute abdomen I

·        Acute abdomen II

·        Cardiovascular surgery I

·        Cardiovascular surgery II

·        Traumatology I-IV

Literature

recommended literature

·        Pape, Hans-Christov - Peitzman, A. - Schwab, C.W. - Giannoudis, P.V. Damage Control Management in the Polytrauma Patient. : Springer, 2010. info

not specified

·        Speciální chirurgie. Edited by Miroslav Zeman. 2. vyd. Praha : Galén, 2004. xxiii, 575. ISBN 80-7262-260-9. info

·        Náhradní obsah: L.W. Way, Současná chirurgická diagnostika a léčba, 1998, Grada Publ., ISBN 80-7169/397/9, Sabiston- Textbook of Surgery, ISBN 0-7216-1259-8. Doplňky: Ján Černý, Špeciálna chirurgia, Osveta 1996, S. Schwartz: Textbook of Surgery, L.W. Way

·        Rockwood & Green's fractures in adults. Edited by Charles A. Rockwood - David P. Green - Robert W. Bucholz. 7th ed. Philadelphia, PA : Lippincott, Williams & Wilkins, 2010. p. ;. ISBN 9781605476773. info

Teaching methods

Lecture

Assessment methods

This lecture is not credited, it is a part of continual preparation for state final examination in surgery at the end of the education.

 

VLDM7X1c Diagnostic imaging-practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

Nuclear medicine: The concept of this course is introduction into the study of nuclear medicine. Students should know basic principles of examination and should be able to select the diagnostic and therapeutic methods of nuclear medicine.Radiodiagnostic: The concept of this course is introduction into the study of radiology and imaging methods, including CT, MR, X-ray, angiography and ultrasound. Students should know basic principle of examination and methods of CT, MR, UZ and X-ray, including technique, anatomy, indications, contraindications and risk factors.

Syllabus

·        Nuclear Medicine: Radionuclides, interaction between ionizing radiation and matter, radiation detection, imaging techniques, SPECT, PET, fundamentals of radiopharmacology, biological effects of ionizing radiation, radiation safety. Methods of nuclear medicine used in urology, skeletal and bone marrow scintigraphy, nuclear cardiology. Scintigraphy of CNS, lungs, thyroid gland, gastrointestinal tract, liver and spleen. Examination in hematology, diagnostics of inflammations and tumors. With each examination procedure, the radiopharmaceuticals used, the methods, evaluation, interpretation of the findings, and indications are explained. Principles of radioimmunologic diagnostic procedures. Relations between the methods of nuclear medicine and other imaging methods, role of radionuclide methods in diagnostic algorithms. Fundamentals of therapy of diseases using radiopharmaceuticals.Radiodiagnostic: CT, MR, X-ray, ultrasound, angiography, interventional radiology, indications, contraindication, risk factors, limits, technical aspect, anatomy, interpretations of the findings. Methods of diagnostic imaging used in different subspecializations and areas like pediatric radiology, neuroradiology, interventional radiology, abdominal imaging, imaging in oncology, uroradiology, woman imaging and cardiac imaging are discussed. With each examination procedure and method the contrast agents, indications, contraindications and risk factors as well as limits are explained. Technical principles, standards, protections and “how to do it” are also learned.

Literature

·        VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ and Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 pp. ISBN 80-7013-215-9. info

·        VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info

·        SVÍŽENSKÁ, Ivana and Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie (Anatomy in image methods. I. Skiascopy and skiagraphy). První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 pp. ISBN 80-7013-334-1. info

·        ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH and Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 pp. ISBN 80-7013-294-9. info

·        Nukleární medicína. 4. uprav. a dopl. vyd. Jilemnice: Gentiana, 2002. 154 s., č. ISBN 80-86527-05-0. info

·        NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info

·        BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN and Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 pp. ISBN 80-7013-298-1. info

Teaching methods

Seminars and practical and practical training.

Assessment methods

Full attendance is necessary for giving course-unit credit.

VLDM7X1p Diagnostic imaging - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

Course objectives

Nuclear medicine: The concept of this course is introduction into the study of nuclear medicine. Students should know basic principles of examination and should be able to select the diagnostic and therapeutic methods of nuclear medicine.Radiodiagnostic: The concept of this course is introduction into the study of radiology and imaging methods, including CT, MR, X-ray, angiography and ultrasound. Students should know basic principle of examination and methods of CT, MR, UZ and X-ray, including technique, anatomy, indications, contraindications and risk factors.

Syllabus

·        Nuclear Medicine: Radionuclides, interaction between ionizing radiation and matter, radiation detection, imaging techniques, SPECT, PET, fundamentals of radiopharmacology, biological effects of ionizing radiation, radiation safety. Methods of nuclear medicine used in urology, skeletal and bone marrow scintigraphy, nuclear cardiology. Scintigraphy of CNS, lungs, thyroid gland, gastrointestinal tract, liver and spleen. Examination in hematology, diagnostics of inflammations and tumors. With each examination procedure, the radiopharmaceuticals used, the methods, evaluation, interpretation of the findings, and indications are explained. Principles of radioimmunologic diagnostic procedures. Relations between the methods of nuclear medicine and other imaging methods, role of radionuclide methods in diagnostic algorithms. Fundamentals of therapy of diseases using radiopharmaceuticals.Radiodiagnostic: CT, MR, X-ray, ultrasound, angiography, interventional radiology, indications, contraindication, risk factors, limits, technical aspect, anatomy, interpretations of the findings. Methods of diagnostic imaging used in different subspecializations and areas like pediatric radiology, neuroradiology, interventional radiology, abdominal imaging, imaging in oncology, uroradiology, woman imaging and cardiac imaging are discussed. With each examination procedure and method the contrast agents, indications, contraindications and risk factors as well as limits are explained. Technical principles, standards, protections and “how to do it” are also learned.

Literature

·        BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN and Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 pp. ISBN 80-7013-298-1. info

·        VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ and Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 pp. ISBN 80-7013-215-9. info

·        ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH and Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 pp. ISBN 80-7013-294-9. info

·        VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info

·        SVÍŽENSKÁ, Ivana and Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie (Anatomy in image methods. I. Skiascopy and skiagraphy). První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 pp. ISBN 80-7013-334-1. info

·        NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info

·        Nukleární medicína. Edited by Karel Kupka - Jozef Kubinyi - Martin Šámal. 1. vyd. [Praha]: P3K, 2007. 185, xiv s. ISBN 978-80-903584-9. info

Teaching methods

lecture

Assessment methods

Full attendance is necessary for giving course-unit credit.

 

VLFA0722c Pharmacology II - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

At the end of the course student should be able to prescribe representatives of individual drug classes in the form of individually prepared pharmaceutical preparation and bulk drugs. The student should be familiar with pharmacological profiles of therapeutic and adverse effects of particular drugs with an attention paid to common drug-drug interactions.

Syllabus

·        SEMINARS

·        Day 1 (Mon)

·        Introduction, organisatory remarks. Distribution of co-talks: Antibiotics and chemotherapeutics (6 topics). Sulfonamides, trimethoprim. Quinolones. Antituberculous drugs. Antiretroviral antivirotics. Antiherpetics. Histamine, H 1-3 receptors. Therapy of anaphylactic shock. Immunostimulation. Immunosuppression.

·        1/ANALGESICS.

·        Opioid analgesics. Pharmacotherapy of pain. Prescription and practical use of analgesic preparations.

·        2/NON-STEROIDAL ANTIINFLAMMATORY DRUGS, DRUGS USED IN GOUT, ANTIPYRETICS.

·        Mechanisms of action and classification of antiinflammatory and antirheumatic drugs (NSAIDs and the 2nd-line agents). Drugs used in therapy of gout.

·        Getting ready for the next lesson: Central neurotransmitters and sites of drug effects in CNS. Basic psychical functions.

·        Revision: CNS neurotransmitters and receptors, Autonomic nervous system (see spring semester).

·        Day 2 (Tue)

·        3/PSYCHOTROPIC DRUGS.

·        Classification and terminology of psychotropics. Review of their mechanisms of action.Pharmacology of anxiolytics and hypnosedatives. Mechanism of action of benzodiazepines. Prescription of hypnosedatives and psychostimulants.

·        Co-talks.

·        4/GENERAL AND LOCAL ANAESTHETICS

·        Combined and balanced anaesthesia. Signs and stages of general anaesthesia. Inhaled and injected anaesthetics - classification and characteristics. Review of drugs used in premedication.

·        Co-talks.

·        Příprava na další den: Structure of bacterial cell, basis of antimicrobial therapy.

·        Day 3 (Wed)

·        5/ANTIMICROBIAL AGENTS.

·        Classification, mechanisms of action, combinations of antibiotics and chemotherapeutics.

·        Co-talks.

·        6/CHEMOTHERAPEUTICS, ATHERAPY OF INFECTIOUS DIARRHEAS AND UROINFECTIONS.

·        Drugs acting in intestinal and urinary infections.

·        Co-talks.

·        Getting ready for the next lesson: Allergic reactions – causes and mechamisms.

·        Day 4 (Thu)

 

·        REVISING TEST I (Overhead-test with subsequent discussion)Lesson 1–6

·        7/CASE REPORTS I.

·        Selected case reports on drugs from previous lessons. (Including Pharmacology I lessons)

·        8/H1 ANTIHISTAMINES, ANTIASTHMATICS.

·        Classification and clinical use of H1 antihistamines. Pathophysiology of bronchial asthma, sites and mechanisms of action of antiasthma drugs. Prescription of antitussives, expectorants, antiasthmatics.

·        Co-talks.

·        Getting ready for the next lesson: Revision of praescription terminology, pathophysiology of gastric ulcers

·        Day 5 (Fri)

·        PRESCRIPTION TEST: DRUGS ACTING IN CNS, ATB, LOCAL ANAESTHETICS,H1 ANTIHISTAMINES,ANTIASTHMATICS.

·        9/DRUGS USED IN ULCER DISEASE, ANTIEMETICS

·        Classification, mechanisms of action and clinical use of drugs in therapy of peptic ulcer and vomiting.

·        Co-talks.

·        10/ANTICOAGULANTS AND THROMBOLYTICS.

·        Fibrinolytics, haemostatics, therapy of haemopoietic disorders.

·        Co-talks.

·        Getting ready for the next lesson: Physiology of blood pressure regulation.

·        Day 6 (Mon)

·        11/HYPOLIPIDEMICS, THERAPY OF OBESITY.

·        Therapy of hyperlipoproteinaemia and hypercholesterolaemia, review of drugs and their mechanism of action.

·        Co-talks.

·        12/ANTIHYPERTENSIVE AGENTS.

·        Introduction, classification, diuretics, beta blockers, ACE inhibitors, Ca2+ blockers.

·        Co-talks.

·        Getting ready for the next lesson: Revision of lessons from lessons 7-12; patophysiology of cancer disease.

·        Day 7 (Tue)

·        REVISING TEST II (Overhead-test with subsequent discussion). Lessons 7 - 12.

·        13/CASE REPORTS II.

·        Selected case reports on drugs from previous lessons. (Including Pharmacology I lessons)

·        14/PHARMACOLOGY OF ANTICANCER DRUGS.

·        Classification, mechanisms of action, side effects.

·        Getting ready for the next lesson: Revision of prescription of drug dosage forms for external use.

·        Day 8 (Wed)

·        FINAL REVISING TEST (Overhead-test III, classified).

·        15/REVIEW OF DRUGS USED IN DERMATOLOGY AND OTORINOLANRYNGOLOGY.

·        CREDITS.

 

Literature

·        Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 2., dopl. a přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072633730. info

·        HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ and Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie (Practical lessons on pharmacology). 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 pp. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info

·        DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ and Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika (Pharmacokinetics). ČR: Grada, 2006. 220 pp. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info

·        http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367

·        http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html

·        https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/VLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=VLFA0722p

·        http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html

·        Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1

·        Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0

·        Lippincott's Illustrated Reviews : Pharmacology, 4th Ed., Harvey, Richard A. - Champe, Pamela C. - Finkel, Richard - Cubeddu, Luigi - Clarke, Michelle A. 2008. 560 s. ISBN-10: 0-7817-7155-2, ISBN-13: 978-0-7817-7155-9

·        Rang & Dale's pharmacology :with student consult online access. Edited by H. P. Rang. : Churchill Livingstone, 2007. ISBN 0443069115. info

·        Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8

·        Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X

Teaching methods

Drug classes specifics from the Syllabus are read firstly by the teacher and presented in video-programmes if available followed by discussion and training of drug prescription with the use of drug compendia and the computer database of the preparations registered in the Czech Republic (AISLP). Each student is asked to get ready as a homework to report on a specific pharmacological topic.

Assessment methods

The participation in practicals is obligatory and registered. To get credits a student has to pass 4 written tests: a) 2 on special drug presriptions (assessed individually by the teacher), b) 2 multiple-choice tests on knowledge of topics taught (more than half correctly answered questions required).

 

 

VLFA0722p Pharmacology - lectures Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

 

Course objectives

At the end of the course student will be oriented in drug classes according to their main therapeutic indications, in pharmacological profiles of therapeutic and adverse effects of particular drugs with an attention paid to common drug-drug interactions. The student will be able to judge pharmacoeconomic analyses for pharmacotherapy used in practice.

Syllabus

·        Principles of targeted therapy in oncology, monoclonal antibodies, tyrosinkinases inhibitors. Adverse drug reactions.

·        Antivirotics and antimycotics. Antibacterial combination.

·        Antifibrinolytics. Blood derivatives. Haematopoietic growth factors. Venotonics.

·        Anti-anginal agents (nitrites, beta-adrenergic blockers, calcium entry blockers), pharmacoterapeutic combination.

·        Introduction to psychopharmacology. Neurotransmitter mechanisms and specific neurotransmitter systems. Antipsychotics.

·        Drugs for affective (mood) disorders, antidepressants, anti-manic drugs.

·        Anti-Parkinson pharmacotherapy. Drugs used in Alzheimer`s disease and other states of dementia. Drug addiction.

·        Pharmacology of hypothalamus and hypophysis functioning. Drugs indicated in disorders of skeletal homeostasis.

·        Pharmacotherapy of heart failure. Inotropic drugs (digitalis, amrinone, dobutamine).

·        Systemic immunotherapy and enzyme therapy

Literature

·        Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 2., dopl. a přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072633730. info

·        ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info

·        DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ and Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika (Pharmacokinetics). ČR: Grada, 2006. 220 pp. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info

·        http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367

·        http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html

·        https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p

·        http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html

·        Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1

·        Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0

·        Rang & Dale's pharmacology :with student consult online access. Edited by H. P. Rang. : Churchill Livingstone, 2007. ISBN 0443069115. info

·        Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8

·        Lippincott's Illustrated Reviews : Pharmacology, 4th Ed., Harvey, Richard A. - Champe, Pamela C. - Finkel, Richard - Cubeddu, Luigi - Clarke, Michelle A. 2008. 560 s. ISBN-10: 0-7817-7155-2, ISBN-13: 978-0-7817-7155-9

·        Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X

Teaching methods

According to schedule given students are expected to attend lectures read by habilitated pharmacology teacher.

Assessment methods

The final exam is guided by the entrance test (the answers to multiple-choice questions, the test contains 30 questions randomly generated for individual student). In case of successful completion of the entrance test the exam continues by oral examination (three randomly selected questions corresponding with Syllabus (general pharmacological principles, drug classes, question of detailed knowledge).

Teacher's information

Information for the students studying in English:

In the Final Exam students are asked to pass the prescription test consisting of one individually prepared drug preparation and one ready-made drug. In the oral part of the exam students are asked to answer three randomly chosen questions dealing with the topics listed in synopses: Pharmacology I Lectures, Pharmacology I Practicals, Pharmacology II Lectures, Pharmacology II Practicals.

Syllabus of questions for exam on Pharmacology

EXAMPLES OF QUESTIONS DEALING WITH DRUG PRESCRIPTION:

Prescribe:

Liquid powder against itching

Narrow-spectrum penicillin (ready-made)

Prescribe:

Iodine solution in alcohol for wound dressing

Aminoglycoside preparation (ready-made)

Prescribe:

Local anaesthetic for topical application on mucosal surface in ORL

Oral analgesic preparation containing paracetamol (ready-made)

Prescribe:

Solution of diluted hydrogen peroxide

Spasmolytic drug (ready-made)

Prescribe:

Dusting powder (without the active component)

Non-barbiturate hypnotic drug (ready-made)

Prescribe:

Disinfectant eye drops with adstringent effect

Drug for treatment of hypertension (ready-made)

Prescribe:

Jarisch solution for the foments

Antirheumatic agent (ready-made)

Prescribe:

Local anaesthetic for corneal anaesthesia

Antiemetic drug (ready-made)

Prescribe:

I. v. infusion of 5% glucose solution ­1000 ml

Antitussive agent (ready-made)

Prescribe:

Codeine in drops (orally)

Ointment with corticosteroid (ready-made)

Prescribe:

Expectorant with bronchodilator component

Chemotherapeutic preparation against urinary infections (ready-made)

Prescribe:

Solution of diluted hydrogen peroxide

Ointment with corticosteroid (ready-made)

Prescribe:

Disinfectant eye drops with adstringent effect

Anti-inflammatory oral preparation (ready-made)

Prescribe:

A cough suppressant (opioid derivate) in capsules

Proton pump inhibitor for treatment of peptic ulcer disease(ready-made)

Prescribe:

Morphine for oral administration

Non-salicylate antipyretic preparation (ready-made)

Prescribe:

Anti-tussive/expectorant mixture

Short-acting benzodiazepine hypnotic (ready-made)

Prescribe:

Oral drops with atropine

Antibiotic ointment (ready-made)

Prescribe:

Salicylic acid ointment (3%)

Cardiac glycoside in injections (ready-made)

EXAMPLES OF QUESTIONS ON GENERAL PHARMACOLOGICAL PRINCIPLES:

Abnormal reaction to a drug

Abnormal responses to drugs

Absorption and distribution of drugs

Adverse drug effects

Antagonism in drug effects

Basic pharmacokinetic processes

Biopharmaceutical drug interactions

Classification of receptors

Competitive dualism (partial agonism)

Dependence of drug effect on a route of administration

Development of a new drug

Drug addiction

Drug allergy

Drug delivery approaches

Drug elimination half-life; rate constant

Drug excretion

Drug interactions with serum proteins

Drug metabolism

Drug-receptor interactions

Effects of age on drug effect

Enteral administration of drugs

Enzyme induction and inhibition

Excretion of drugs

General principles of pharmacokinetics

Kinetics of drug oral administration

Non-specific mechanisms of drug effects

Parenteral drug administration

Parenteral routes of administration: characteristics; demands on injected solutions

Pharmacodynamic drug interactions

Pharmacogenetics

Pharmacokinetic drug interactions

Pharmacokinetic processes determining serum drug concentration

Pharmacological mechanisms of drug effects

Pharmacopoea

Pharmacodynamic drug interactions

Possible mechanisms of synergistic drug effects

Principles of the "Good Clinical Practice"

Receptor-mediated drug effects

Regulation of drug development

Sites of drug binding in the organism

Synergistic and antagonistic drug/drug interactions

Synergism in drug effects

Targets for drug action

The management of poisoning

Therapeutic ratio

Type of drug effect changes after its repeated administration

Types of drug doses

EXAMPLES OF QUESTIONS ON "DRUG CLASSES"

ACE-inhibitors

Adrenomimetic agents

Alpha-sympatolytics

Aminoglycosides

Antacids

Antianginal agents

Anti-anxiety drugs

Antibiotics against gram-negative bacteria

Anticoagulants

Antidepressants

Antidiabetics

Antidysrhytmic drugs I.

Antidysrhytmic drugs II., III., IV.

Antiemetics

Antiepileptic drugs

Antifungal drugs

Antihypertensive drugs

Anti-inflammatory drugs

Antipsychotics

Anti-rheumatic drugs

Antiviral drugs

Beta-blockers

Calcium channel blockers

Cancer chemotherapeutics

Central nervous system stimulants

Disinfectants and antiseptics

Diuretics

Drugs to treat anemia

Folic acid and vitamin B12

Ganglionic blockers

General anesthetics for IV (IM) administration

Histamine H1-receptor blockers

Hormones

Hypno-sedatives

Cholinergic drugs

Inotropic drugs

Lipid-lowering drugs

Local anesthetics

Neuromuscular blocking drugs

Non-narcotic analgesics Non-steroidal anti-inflammatory agents

Opioid analgesics

Parasympathomimetics

Pharmacotherapy of asthma bronchiale

Pharmacotherapy of myocardial infarction

Pharmacotherapy of Parkinson`s disease

Pharmacotherapy of peptic ulcers

Pharmacotherapy of skeletal homeostasis disorders

Spasmolytic agents for systemic administration

Sulphonamides

Tetracyclines

Vasodilators

Vitamines

QUESTIONS ON "DETAILED KNOWLEDGE"

- with regard to the "WHO Model List of Essential Medicines" :

abacavir acetazolamide acetylcysteine acetylsalicylic acid aciclovir albendazole alcuronium allopurinol aluminium hydroxide amikacin amiloride amitriptyline amlodipine amodiaquine amoxicillin amphotericin B ampicillin anti - D immunoglobulin artemether artesunate ascorbic acid asparaginase atenolol atropine azathioprine azithromycin bacitracin BCG vaccine beclometasone benzathinpenicillin benzoyl peroxide benzylpenicillin betamethasone biperiden bleomycin bupivacaine caffeine capreomycin carbamazepine carbidopa cefazolin cefixime ceftazidime ceftriaxone chlorambucil chloramphenicol chlorhexidine chlorine base compound chloroquine chlorphenamine chlorpromazine ciclosporin cilastatin ciprofloxacin cisplatin clavulanic acid clindamycin clomifene clomipramine clotrimazole cloxacillin co-amoxicillin codeine cyanocobalamin cyclophosphamide cycloserine cytarabine dactinomycin dapsone daunorubicin deferoxamine dexamethasone dextran diazepam didanosine diethylcarbamazine digoxin diloxanide methionine dopamine doxorubicin doxycycline efavirenz eflornithine enalapril ephedrine adrenaline ergocalciferol ergometrine erythromycin estradiol ethambutol ethanol ethinylestradiol ethionamide ethosuximide etoposide ferrous salt fluconazole flucytosine fluorescein fluorouracil fluoxetine fluphenazine folic acid furosemide gentamicin gentian violet glibenclamide glucose glyceryl trinitrate griseofulvin haloperidol halothane heparin human intravenous immunoglobulin hydralazine hydrochlorothiazide hydrocortisone ibuprofen imipenem + cilastatin indinavir insulin iodine ipratropium bromide isoniazid isosorbide dinitrate ivermectin kanamycin ketamine lamivudine levamisole levodopa levonorgestrel levothyroxine lidocaine lithium lopinavir lumefantrine magnesium sulfate mannitol mebendazole medroxyprogesterone acetate mefloquine meglumine antimoniate melarsoprol mercaptopurine metformin methadone methotrexate methyldopa methylrosanilinium chloride (gentian violet) methylthioninium chloride (methylene blue) metoclopramide metronidazole miconazole mifepristone misoprostol morphine naloxone nelfinavir neomycin sulfate neostigmine nevirapine niclosamide nicotinamide nifedipine nifurtimox nitrofurantoin6 nitrous oxide1 norethisterone nystatin ofloxacin oxamniquine oxygen oxytocin p-aminosalicylic acid paracetamol paromomycin penicillamine pentamidine phenobarbital phenoxymethylpenicillin phenytoin phytomenadione pilocarpine polyvidone iodine praziquantel prednisolone primaquine procainamide procaine benzylpenicillin procarbazine proguanil promethazine propranolol propylthiouracil protamine sulfate pyrantel pyrazinamide pyridostigmine pyridoxine pyrimethamine quinine ranitidine retinol ribavirin riboflavin rifampicin ritonavir salbutamol salicylic acid saquinavir simvastatin sodium fluoride sodium hydrogen carbonate sodium nitroprusside sodium thiosulfate valproate spectinomycin spironolactone stavudine streptokinase streptomycin sulfadiazine sulfamethoxazole + trimethoprim (co-trimoxazol) sulfasalazine suramin suxamethonium tamoxifen tenofovir testosterone tetracaine tetracycline thiamine thiopental timolol triclabendazole trimethoprim tropicamide urea valproic acid vancomycin vecuronium verapamil vinblastine vincristine warfarin zidovudine zinc sulfate

VLIN7X21 Infectious diseases-practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The concept of this course is introduction into the study of infectious disease. The aim of this course is to obtain basic information about infectious diseases - bacterial, viral, and parasitic, including travel-related diasease. The stress is put on practical education with the patients. This practical course is combined with tutorials stressed on the most important infectious diseases.

Syllabus

·        New infectious diseases.Viral hepatitis A,B,C,D,E,G; aetiology, pathology, epidemiology, clinical features including prodromal state, dynamic of the biochemical findings, aetiologic diagnostics direct and indirect (serology), treatment, sequelae, carrier state of the virus of hepatitis B and C, chronic hepatitis, treatment of them.

·        GIT infections; pathology of the infectious diarrhoeas; salmonellosis, campylobacteriosis; clinical features, treatment.

·        HIV/AIDS infection - stage, treatment, the principles of them.

·        Respiratory infections, infectious mononucleosis, tonsillitis. Erysipellas, herpes zoster, infectious exanthema.

·        Toxoplasmosis, tularemia.

·        Infectious children`s ailments.

·        The first information in neuroinfections.

·        The antibiotic therapy by the infectious disease, antibiotic resistance, antibiotic policy.

·        Antivirotic therapy.

·        The strategy of vaccination - the present-day situation, the preview.

·        Clinical demonstration of the patients.

Literature

required literature

·        HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA and Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství (Infectious Diseases. Textbook for students of general medicine.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 pp. ISBN 978-80-210-5660-2. info

·        HUSA, Petr (Editor), Lenka (Editor) KRBKOVÁ and Alena HOLČÍKOVÁ. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 91 pp. ISBN 80-210-4116-1. info

Teaching methods

The stress is put on practical examination of the patients combined with lectures.

Assessment methods

Full attendance is necessary for giving course-unit credit.

 

VLKG7X1c Clinical Genetics - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The course provides an overview of the methods used in laboratories of clinical genetics including prenatal cytogenetics, postnatal cytogenetics, cytogenetics in oncology, molecular cytogenetics and modern DNA and RNA diagnostic methods. In addition, genetic counseling and selected model case reports are presented to students. The subject matter presented in this course will help to better understand other medical subjects including internal medicine, neurology, surgery etc.

Syllabus

·        Principles of clinical genetics - standard karyotype and its abnormalities - indication criteria for prenatal and postnatal karyotype examination - prenatal cytogenetic methods - prenatal screening examinations – chromosomal aberrations – chromosome instability – principles of DNA diagnostics - prenatal diagnostics using methods of molecular genetics – gene therapy and mapping of the human genome – principles of oncocytogenetics – genetic counseling - case reports – visit to Mendel's museum in Brno.

Literature

·        Základem studia je látka přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích a stážích z klinické genetiky a materiály v IS.

·        D.J.Pritchard, B.R.Korf: Základy lékařské genetiky, Galén 2007

·        Nussbaum, Mc Illnes, :Thompson & Thompson: Klinická genetika, 2004

·        Sršeň, Sršňová: Základy klinickej genetiky, Martin 2000

·        KUČEROVÁ, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů [Kučerová, 1988]. Praha: Avicenum, 1988. info

·        HYÁNEK, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 280 s. info

·        MICHALOVÁ, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 80-7013-281-7. info

·        Vojtíšková M.: Klinická molekulární genetika, IDVPZ Brno, 1999

·        ŠMARDA, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci) (Man in the stream of heredity). Praha: Grada-Avicenum, 1999. 136 pp. ISBN 80-7169-768-0. info

·        Pokroky v lékařské genetice. Edited by Jan Kapras. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1992. 141 s. ISBN 80-85047-10-1. info

·        ŽIŽKA, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha: Galén, 1994. 414 s. ISBN 80-85824-04-3. info

Teaching methods

seminar

Assessment methods

For giving of course-unit credit is necessary full atendance in the lessons. Lessons are mandatory, absence (up to 3 teaching hours) is allowed, for any additional absence(s) student is required to attend parallel seminar with the same topics (following consultation with the instructor) or write a thesis in the length of 1-2 pages (following consultation with the instructor).

VLKG7X1p Clinical Genetics - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

1/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).

Course objectives

The course provides an overview of the current knowledge of clinical genetics and its interdisciplinary character. Recent and modern concepts of genetic disorders, prevention of genetic diseases and congenital defects and relevant modern diagnostic methods are presented to students. As an extension of these topics, ethical, juridical and psychosocial issues are discussed. The subject matter presented in this course will help to better understand other medical subjects including internal medicine, neurology, surgery etc.

Syllabus

·        Principles of clinical genetics - standard karyotype and its abnormalities - indication criteria for prenatal and postnatal karyotype examination - prenatal cytogenetic methods - prenatal screening examinations – chromosomal aberrations – chromosome instability – principles of DNA diagnostics - prenatal diagnostics using methods of molecular genetics – gene therapy and mapping of the human genome – principles of oncocytogenetics – genetic counseling - case reports.

Literature

·        Základem studia je látka přednášená na přednáškách a probíraná na seminářích a stážích z klinické genetiky a materiály v IS.

·        D.J.Pritchard, B.R.Korf: Základy lékařské genetiky, Galén 2007

·        Nussbaum, Mc Illnes, :Thompson & Thompson: Klinická genetika, 2004

·        Sršeň, Sršňová: Základy klinickej genetiky, Martin 2000

·        KUČEROVÁ, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů [Kučerová, 1988]. Praha: Avicenum, 1988. info

·        HYÁNEK, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 280 s. info

·        MICHALOVÁ, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 80-7013-281-7. info

·        Vojtíšková M.: Klinická molekulární genetika, IDVPZ Brno, 1999

·        ŠMARDA, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci) (Man in the stream of heredity). Praha: Grada-Avicenum, 1999. 136 pp. ISBN 80-7169-768-0. info

·        Pokroky v lékařské genetice. Edited by Jan Kapras. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1992. 141 s. ISBN 80-85047-10-1. info

·        ŽIŽKA, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha: Galén, 1994. 414 s. ISBN 80-85824-04-3. info

Teaching methods

lecture

Assessment methods

oral colloquium

VLOL7X1 Ophthalmology – lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/3/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

Course objectives

Annotation: the aim of subject is to inform the students about ocular diseases on the basis of their previous knowledge of anatomy and physiology of the eye, and to give the review of diagnostic and therapeutical methods in ophthalmology essential for the doctor of general medicine.

Syllabus

·        The 1 day Introduction in ophthalmology, history of ophthalmology, and the relation of ophthalmology to other medical fields, the review of anatomy and physiology of the visual system, practical lesson in ophthalmic examination (Úvod do stáží,organizace výuky,historie očního lékařství a vztah k ostatním medicinským oborům,přehled anatomie a fyziologie oka,praktická cvičení-základní vyšetřovací metody) The 2 day The diseases of the orbit nad anterior segment of the eye, cataract surgery, implantation of intraocular lenses, practical lesson- ophthalmoscopy, slit lamp examination, demonstration of the patients (Onemocnění předního segmentu oka,problematika transplantace rohovky,chirurgie katarakty,implantologie,praktická cvičení-keratometrie,topografie rohovky,oftalmoskopie přímá a nepřímá,demonstrace nemocných) The 3 day Glaucoma- definition, diagnosis and therapy, practical lesson- intraocular pressure measurement, gonioscopy, perimetry, demonstration of the patients (Glaukom-diagnostika,terapie,dispenzarizace,praktická cvičení-měření nitroočního tlaku,gonioskopie,perimetrie,demonstrace nemocných) The 4 day The lesson of pediatric ophthalmology- ocular diseases in the childhood (Stáž ve FDN,brno,Černopolní ul.-problematika dětské oftalmologie) The 5 day The diseases of the retina and uvea, eye and systemic diseases, vitreoretinal sugery, practical lesson- diagnostic imaging methods in ophthalmology, demonstration of the patients (Onemocnění sítnice a uvey,oko a celkové choroby, vitreoretinální chirurgie,praktická cvičení-diagnostické zobrazovací metody v oftalmologii,demonstrace nemocných) The 6 day Refractive errors, diagnosis and therapy, modern refractive surgery, blindness and purblindness, practical lesson- lasers in ophthalmology, demonstration of patients. (Refrakční vady,výskyt v populaci,diagnostika a léčba,současný stav refrakční chirurgie,slepota a slabozrakost, praktická cvičení-lasery v oftalmologii,demonstrace nemocných The 7 day Ocular trauma, the causes of the red eye, neuroophthalmology, practical lesson- color vision, contrast sensitivity, electrophysiology of the eye, demonstration of patients The 8 day Examination of the patients, tutorials, final test, course-unit credit.

Literature

·        Oční lékařství. Edited by Pavel Rozsíval. Vyd. 1. Praha: Galén, 2006. 373 s. ISBN 8072624040. info

·        KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s., [1. ISBN 80-7169-079-1. info

·        Kanski, J.: Clinical Ophtalmology 5th ed., Butterrworth-Heineman 2003, ISBN 07506554410

·        Myron Yanoff, Ben S. Fine Ocular Pathology ISBN: 0323014038 Rok vydání: 2002

·        Ophthalmology :a short textbook. Edited by Gerhard K. Lang. 1st ed. Stuttgart: Thieme, 2001. xviii, 586. ISBN 3-13-126161-7. info

·        PANE, Anthony and Peter SIMCOCK. Practical ophthalmology :a survival guide for doctors and optometrists. 1st ed. Edinburgh: Elsevier, 2005. x, 255 s. ISBN 0-443-10112-4. info

·        FARRELL, Thomas A. Basic ophthalmology. [1st ed.]. London: Mosby, 1996. info

·        FRIEDMAN, Neil J., Peter K. KAISER and William B. TRATLER. Review of ophthalmology. 1st ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005. ix, 390 s. ISBN 0-7216-8776-8. info

Teaching methods

Class discussion on the base of materials in the textbook.

Assessment methods

Giving the course-unit credit is conditioned by full attendance in the lessons. The lessons in ophthalmology will be finished with exam.

VLOL7X1a Ophthalmology - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/3/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

Annotation: the aim of subject is to inform the students about ocular diseases on the basis of their previous knowledge of anatomy and physiology of the eye, and to give the review of diagnostic and therapeutical methods in ophthalmology essential for the doctor of general medicine.

Syllabus

·        The 1 day Introduction in ophthalmology, history of ophthalmology, and the relation of ophthalmology to other medical fields, the review of anatomy and physiology of the visual system, practical lesson in ophthalmic examination The 2 day The diseases of the orbit nad anterior segment of the eye, cataract surgery, implantation of intraocular lenses, practical lesson- ophthalmoscopy, slit lamp examination, demonstration of the patients 

·        The 3 day Glaucoma- definition, diagnosis and therapy, practical lesson- intraocular pressure measurement, gonioscopy, perimetry, demonstration of the patients 

·        The 4 day The lesson of pediatric ophthalmology- ocular diseases in the

·        The 5 day The diseases of the retina and uvea, eye and systemic diseases, vitreoretinal sugery, practical lesson- diagnostic imaging methods in ophthalmology, demonstration of the patients 

·        The 6 day Refractive errors, diagnosis and therapy, modern refractive surgery, blindness and purblindness, practical lesson- lasers in ophthalmology, demonstration of patients.

·        The 7 day Ocular trauma, the causes of the red eye, neuroophthalmology, practical lesson- color vision, contrast sensitivity, electrophysiology of the eye, demonstration of patients.

·        The 8 day Examination of the patients, tutorials, final test, course-unit credit.

Literature

·        KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s., [1. ISBN 80-7169-079-1. info

·        Myron Yanoff, Ben S. Fine Ocular Pathology ISBN: 0323014038 Rok vydání: 2002

·        Kanski, J.: Clinical Ophtalmology 5th ed., Butterrworth-Heineman 2003, ISBN 07506554410

·        Ophthalmology :a short textbook. Edited by Gerhard K. Lang. 1st ed. Stuttgart: Thieme, 2001. xviii, 586. ISBN 3-13-126161-7. info

·        Oční lékařství. Edited by Pavel Rozsíval. Vyd. 1. Praha: Galén, 2006. 373 s. ISBN 8072624040. info

Assessment methods

Class discussion on the base of materials in the textbook. Giving the course-unit credit is conditioned by full atendance in the lessons. The lessons in ophthalmology will be finished with exam.

VLOR7X1 Orthopaedics - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

At the end of the course students should be able to understand how to examine the orthopaedic patient (history, objective examination of the locomotor apparatus), should be able to apply imaging methods and laboratory tests leading to establishing of the diagnosis, should be able to distinquish among other conditions and to suggest the mangement of the condition. The student would be able to asses the prognosis of the condition.

Syllabus

·        Programme of the course: Orthopaedics and rehabilitation The fourth school year of the general medicine, VLOR7X1. The course is dividend into a theoretical introduction and to presentation of cases in the ward.

·        Clinical methods - history (family, personal) symptoms of the disease, analysis of the pain, mechanism of injury, any treatment of the disease, the efect of drugs. Impairment of the function, deformity, analysis of the gait.

·        objective examination: inspection, palpation, percussion, auscultation, range of motion, examination of the spine, of upper and lower extremity. - additional examination methods (X-ray, radiological stress tests, artrography, fistulography, myelography, angiography, CT, MRI, scintigraphy, ultrasonography, densitometry etc). Laboratory methods: aspiration of the joint fluid, blood tests. Electromyography. Topics:

·        Degenerative diseases (osteoarthrosis, pathological anatomy, clinical symptoms and findings, radiological examination). Conservative and operative treatment.

·        Malalignment of extremities (coxa valga, coxa vara, anteverta, genua vara, valga). Static deformities of foot (flat foot, talipes calcaneus, equinovarus, excavatus). Deformity of upper extremity (cubitus varus, valgus, Madelung deformity, etc).

·        Artificial joints. Hip arthroplasty (materials, bone cement, types, procedures, physioterapy after the operation, complications). Knee arthroplasty. Artrhoplasty in other joints.

·        Musculoskeletal tumors. Methods of examination, biopsy. Staging and grading. Benign and malignant tumors. Operative treatment, chemotherapy, radiotherapy. Treatment of bone metastase.

·        Bone and joint infections. Acute osteomyelitis (symptoms, examination, treatment). Chronic osteomyelitis. Acute arthritis (symptoms, examination, treatment). Chronic arthritis. TB osteomyelitis and arthritis, actinomycosis).

·        Deformities of the spine. Scoliosis (types, Cobb measurement, methods of examination), conservative and operative treatment. Kyphosis (types, treatment). Lordosis (types, treatment). Spondylolysis and spondylolisthesis (symptoms, types, management).

·        Low back pain (types, sciatica, spinal stenosis, failed back surgery syndrom etc.). Ancylosing spondylitis. Pain in cervical spine.

·        Injury of the spine (fractures of thoracolumbar spine, fractures of cervical spine). Conservative and operative management. - Congenital diseases (types, symptoms, management). Developmental dislocation of the hip joint (types, symptoms, management, consequences). Club foot deformity, torticollis muscularis etc..

·        Static deformities in the childhood. Epiphyseal disorders. Avascular necrosis (Perthes disease, tibia vara Blount, Kőhler disease etc.). Slipped upper femoral epiphysis.

·        Arthroscopy (diagnostic, operative). Arthroscopy of the knee point (meniscal tear, chondral lesions, ligament injury, reconstruction of ligaments tec.) Arthroscopy of the shoulder.(indications, subacromial decompression, managent of shoulder instability, management of rotator cuff lesions). Arthroscopy of other joints.

·        Entesopathy (tennis elbow, ulnar epicondylitis, de Quervain disease, trigger fingers, painful shoulder (types, impingement syndrom, frozen shoulder etc.). Overuse syndrom.

·        Osteopathies. Osteoporosis, (types, postmenopausal, senile, secondary osteoporosis)., Symptoms, methods of examination, densitometry, management). Osteomalacia (symptoms, , management). Other metabolic bone disease.

·        Amputation and disarticulastion. Procedures in lower and upper extremities. Application of the prosthesis (materials, parts of prosthesis, hydraulic joints etc.). Ortheses of the trunc and of the upper and lower extremities.

·        Rehabilitation in orthopaedics (physioterapy, ergotherapy, physical therapy, magnetotherapy etc.).

Literature

·        ROZKYDAL, Zbyněk and Richard CHALOUPKA. Vyšetřovací metody v ortopedii. 2001. vyd. Brno: LF MU Brno, 2001. 66 pp. ISBN 80-210-2655-3. info

·        KRBEC, Martin, Antonín SOSNA, Pavel VAVŘÍK and David POKORNÝ. Základy ortopedie (Basic orthopedics). První. Praha: Triton, 2001. 176 pp. ISBN 80-7254-202-8. info

·        MÜLLER, Ivan. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí v ordinaci praktického lékaře (Painful syndromes of the musculoskeletal system in a practitioner's consulting room). In IDVSZP. Brno, 1995. ISBN 80-7013-196-9. info

·        CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 394 s., ob. ISBN 80-7169-341-3. info

·        Janíček, P.: Ortopedie, skripta, LF MU v Brně, 2007. ISBN 978-80-210-4429-6

·        Chaloupka, R. et al.: Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii. ISBN 80-7013-375-9

Teaching methods

The course is divided into a theoretical introduction with case reports and into presentation of the patients in the wards focused on the use of examination methods, on establishing of the diagnosis and the management of the conditions.

Assessment methods

The students are examined from this subject at the rigorous examination from surgery in the sixth school year. The knowledge of recommended literature and power point presentations on IS portal are required.

VLPD7X31c Pediatrics I - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The goal of practical lessons is to acquaint the students with problematics of treatment and prevence nursing in the field. By the end of the course the student will understand the particularities of care of children in illness. The student understands specifics of communication with children. By the end of the course student should be able to take anamnestic data from parents, to perform physical examination /sight, palpation, auscultation,percussion/, to propose scheme of baby formula. By the end of the course student should be able to describe normal qrowth and development during infancy,childhood and adolescence.

Syllabus

·        Growht and vevelopment during childhood.Age groups.Clinical examination of children. Basic examination of infants.Psychomotoric development during infancy.Examination of new-born,resuscitation of new-born.Examination of the respiratory tract, CV system,GIT,urinary tract,genitals.Nutrution in childhoog. Breast feeding, formula feeding.

Literature

·        ŠAŠINKA, Miroslav and Tibor ŠAGÁT. Pediatria. 1. vyd. Košice: Satus, 1998. ISBN 80-967963-0-5. info

·        Niessen K.,H.:Pediatrie:ISBN 80-85526-29-8

·        HRODEK, Otto and Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 80-7262-178-5. info

·        Preklinická pediatrie. Edited by Jan Lebl - Kamil Provazník - Lila B. Nováková. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. xiv, 248 s. ISBN 80-7262-207-2. info

·        Pediatrická propedeutika :vybrané kapitoly. Edited by Jaroslav Michálek. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-210-4695. info

Teaching methods

practical training

Assessment methods

Credit, attendance at practical training 90 %, written test

 

VLSD7X1c Forensic Medicine-practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

At the end of this course, students: have basic skills in thanatology, should be oriented in the problems of the origin of a lot of kinds of injuries and sudden death, have basic skills in forensic toxicology, genetics and serology including their using in practice, should be oriented in medical and criminal law in medicine, should be able to examinate dead person

Syllabus

·        During lessons there will be presented: the theoretical basis of forensic thanatology including changes after death

·        Sudden and unexpected death

·        Blunt injuries including proglems of traffic accidents

·        Knife wounds

·        Fireamrs injuries

·        Forensic toxicology, genetics and serology

·        Injury due to heat, cold and electricity

·        Suffocation

·        During the lectures there will be presented up-to-date informations in forensic medicine

Literature

·        Kolektiv autorů: Soudní lékařství. Grada 1999. 606 s. ISBN 80-7169-728-1

·        TESAŘ, Jaromír. Soudní lékařství. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 659 s. : o. info

·        HIRT, Miroslav. Střelná poranění v soudním lékařství (T). In Masarykova Univerzita. Brno, 1996. ISBN 80-210-1293-5. info

·        Soudně lékařská legislativa :pro posluchače LF MU Brno. Edited by Miroslav Hirt. 2. aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 40 s. ISBN 80-210-1099-1. info

·        HIRT, Miroslav. Alkoholismus a alkoholické postižení jater ve statistice, diagnostice a experimentu. [1. vyd.]. [Brno], 1993. 154 s., 1. info

·        HIRT, Miroslav, Zdeněk KREJZLÍK, Jiří MRÁZ and Jiří WOTKE. Vybrané kapitoly ze soudního lékařství (Selected chapters from forensic medicine). 1.vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, Lékařská fakulta, 1998. 76 pp. ISBN 80-210-1806-2. info

·        HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ and Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008. 82 pp. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5. info

·        HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Tomáš PEXA and M. PEŠTÁLOVÁ. Forensic Medicine. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 76 pp. ISBN 80-210-2094-6. info

Teaching methods

The seminars contens the discussion to various topics and demonstration of practical cases. Lectures are involved in new information in the forensic discipline.

Assessment methods

The final examination consists of written test.

VLSD7X1p Forensic medicine - lectures Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0.7/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

Course objectives

At the end of this course, students: have basic skills in thanatology, should be oriented in the problems of the origin of a lot of kinds of injuries and sudden death, have basic skills in forensic toxicology, genetics and serology including their using in practice, should be oriented in medical and criminal law in medicine, should be able to examinate dead person

Syllabus

·        During lessons there will be presented: the theoretical basis of forensic thanatology including changes after death

·        Sudden and unexpected death

·        Blunt injuries including proglems of traffic accidents

·        Knife wounds

·        Fireamrs injuries

·        Forensic toxicology, genetics and serology

·        Injury due to heat, cold and electricity

·        Suffocation

·        During the lectures there will be presented up-to-date informations in forensic medicine

Literature

Required literature

·        Soudní lékařství. Edited by František Vorel. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 600 s. ISBN 80-7169-728-1. info

·        HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA and Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 pp. ISBN 978-80-210-5508-7. info

·        HIRT, Miroslav, Lubomír STRAKA, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ and Vladimír ANTONÍN. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 51 pp. ISBN 978-80-210-5477-6. info

·        HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA and Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství (Blunt injury in forensic medicine). 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 pp. Neuveden. ISBN 978-80-247-4194-9. info

·        HIRT, Miroslav. Střelná poranění v soudním lékařství (T). In Masarykova Univerzita. Brno, 1996. ISBN 80-210-1293-5. info

·        HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Tomáš PEXA and M. PEŠTÁLOVÁ. Forensic Medicine. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 76 pp. ISBN 80-210-2094-6. info

Recommended literature

·        TESAŘ, Jaromír. Soudní lékařství. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 659 s. : o. info

·        HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ and Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008. 82 pp. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5. info

Teaching methods

The seminars contens the discussion to various topics and demonstration of practical cases. Lectures are involved in new information in the forensic discipline.

Assessment methods

The final examination consists of written test.

 

VLST7X1c Stomatology - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

Characterization of the field "Stomatology". Division of the field into dentoalveolar and maxillofacial surgery. Classification of parodontopathies. Etiology of the dental caries. Differences between primary and permanentdentition. Prosthetic treatment of defects of the dentition. Characterization of orthodontics.

Syllabus

·        1. Characterization of the field " Stomatology". Division of the field into dentoalveolar and maxillofacial surgery. Specifics of the post-graduate education. The in-patient department. Anesthesia in dentistry. Characteriazation of some interventions: tooth extraction, incision, resection, apicoectomy, transplantation, implanation. Tumours of the orofacial region. Inflammatory diseases in the dentoalveolar region, dentitio difficilis, periosteal inflammations, inflammations of the lymph nodes, inflammations affecting the jawbones. Cysts of the jaws. Fractures in the orofacial region. Lymphadenitis, salivary glands diseases, jaw anomalies, temporomandibular joint disorders, hemorrhagic diseases. 2. Classification of parodontopathies. Diagnosis and therapy with a view to needs of the dental practitioner. Oral mucous membrane diseases associated with systemic diseases. 3. Etiology of the dental caries. Prevention of the dental caries. Clinical symptoms, localization and classification of the caries. Caries treatment, filling materials. Pulpitis, periodontitis, focal infection. Treatment of the patient at risk, geriatric dentistry. Differences between primary and permanent dentition. Differences in treatment of teeth with incompletely formed apices. Development of dentition, teeth eruption. Injuries of teeth and their consequences. Guidelines in treatment of children. Significance of healty dentition for health of the child. 4. Prosthetic treatment of defects of the dentition and its significance for the health and social being of the individual. Characterization of orthodontics. Etiology of orthodontic anomalies. Prevention and prophylaxis in orthodontics. Classification of orthodontic anomalies, principles of treatment in orthodontics. Cleft defects.

Literature

·        BILDER, Josef. Stomatologie :pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 80-210-1469-5. info

·        VELGOS, Štefan, Jaroslav KOMÍNEK and František URBAN. Stomatológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 1982. 171 pp. info

·        KOŠUT, Vladimír. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1991. 78 s. ISBN 80-210-0227-1. info

·        URBAN, František. Stomatologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 357 s., vy. info

Teaching methods

practical training

Assessment methods

credit, full attendance in the course is the precondition.

VLST7X1p Stomatology  - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

Course objectives

Characterization of the field "Stomatology". Division of the field into dentoalveolar and maxillofacial surgery. Classification of parodontopathies. Etiology of the dental caries. Differences between primary and permanentdentition. Prosthetic treatment of defects of the dentition. Characterization of orthodontics.

Syllabus

·        1. Characterization of the field " Stomatology". Division of the field into dentoalveolar and maxillofacial surgery. Specifics of the post-graduate education. The in-patient department. Anesthesia in dentistry. Characteriazation of some interventions: tooth extraction, incision, resection, apicoectomy, transplantation, implanation. Tumours of the orofacial region. Inflammatory diseases in the dentoalveolar region, dentitio difficilis, periosteal inflammations, inflammations of the lymph nodes, inflammations affecting the jawbones. Cysts of the jaws. Fractures in the orofacial region. Lymphadenitis, salivary glands diseases, jaw anomalies, temporomandibular joint disorders, hemorrhagic diseases. 2. Classification of parodontopathies. Diagnosis and therapy with a view to needs of the dental practitioner. Oral mucous membrane diseases associated with systemic diseases. 3. Etiology of the dental caries. Prevention of the dental caries. Clinical symptoms, localization and classification of the caries. Caries treatment, filling materials. Pulpitis, periodontitis, focal infection. Treatment of the patient at risk, geriatric dentistry. Differences between primary and permanent dentition. Differences in treatment of teeth with incompletely formed apices. Development of dentition, teeth eruption. Injuries of teeth and their consequences. Guidelines in treatment of children. Significance of healty dentition for health of the child. 4. Prosthetic treatment of defects of the dentition and its significance for the health and social being of the individual. Characterization of orthodontics. Etiology of orthodontic anomalies. Prevention and prophylaxis in orthodontics. Classification of orthodontic anomalies, principles of treatment in orthodontics. Cleft defects.

Literature

·        VELGOS, Štefan, Jaroslav KOMÍNEK and František URBAN. Stomatológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 1982. 171 pp. info

·        BILDER, Josef. Stomatologie :pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 80-210-1469-5. info

·        URBAN, František. Stomatologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1976. 357 s., vy. info

·        KOŠUT, Vladimír. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1991. 78 s. ISBN 80-210-0227-1. info

Teaching methods

lecture

Assessment methods

Course is finished by oral examination.

 

VSDV7X21c Dermatovenerology I - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

3/12/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The aim of the subject is to introduce students in practical aspects of examination approaches, diagnostics and appropriate treatment choices of dermatoses and venereal diseases. During the first semester the training is focused on understanding and acquirement of basic principles of skin functions, pathophysiology of the most important skin diseases, morphology as a basic examination paradigm and of the most important aspects of the skin allergology, phototherapy and topical treatment in dermatology. Finally the student will be able to investigate patient including using of basical diagnostic tests in dermatovenereology, to choice appropriete topical therapy, further differential diagnose in principal groups of skin and venereal diseases.

Syllabus

·        Ist Day: Morphology.

·        IInd Day: Skin Barrier Functions.

·        IIIrd Day: Examination od Skin Function and Skin Allergology.

·        IVth Day: Phototherapy in Dermatology.

·        Vth Day: Topical Therapy. Credit.

Literature

·        ARENBERGER, P. and I. OBSTOVÁ. Obecná dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Czechopress Agency, 2001. 246 pp. ISBN 80-902632-4-0. info

·        BUCHVALD, J. and BUCHVALD D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vydání. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7. info

·        DITRICHOVÁ, Dagmar, Martina JANSOVÁ and Robert OPAVSKÝ. Repetitorium dermatovenerologie. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2002. 304 s. ISBN 80-86297-08-X. info

·        Feit, J. a kol. Hypertextový atlas dermatopatologie. http://atlases.muni.cz

·        Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403

·        Dermatovenerologie. Edited by Jiří Štork. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. xv, 502, [. ISBN 978-80-7262-371. info

·        VLAŠÍN, Zdeněk and Hana a kol. JEDLIČKOVÁ. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno: Vladerma, 2001. 251 pp. ISBN 80-238-6966-3. info

·        VOSMÍK, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1999. 396 pp. ISBN 80-7184-633-3. info

Teaching methods

Course is organized as one week intership at dermatovenerological clinics. Course is composed of collective seminars to the given topics and practical bed-side demonstrations in small groups.

Assessment methods

Giving the course-unit credit is conditioned by full (100%) attendance in the lessons and by evaluated knowledge orally by teacher, controls by the head of the department.

 

VSDV7X21p Dermatovenerology I - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

3/12/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.

Course objectives

The aim of the subject is to give a actual theoretic base and recent clinical knowledge to chosen problems in dermatovenereology. Special attendance is given to problems of protective functions of the skin realised by different skin barrier systems, skin immunology, teoretical base of light interactions with the skin, phototheraty indications and contraindications, basic allergic reaction and different types of topical treatment. Finally the student will be able to describe and to differentiate pathological findings in common skin diseases to interpretate it with basical differential diagnose, with ability to propose investigation and treatment, with the background of knowledge of skin physiology and pathophysiological mechanisms.

Syllabus

·        1.day: Morphology.

·        2.day: Skin Barrier Function.

·        3.day: Examination of the Skin Function and Allergology.

·        4.day: Phototherapy in Dermatology.

·        5.day: Topical Therapy.

Literature

·        ARENBERGER, P. and I. OBSTOVÁ. Obecná dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Czechopress Agency, 2001. 246 pp. ISBN 80-902632-4-0. info

·        BUCHVALD, J. and BUCHVALD D. Učebnica dermatovenerológie. 1. vydání. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002. ISBN 80-89104-03-7. info

·        DITRICHOVÁ, Dagmar, Martina JANSOVÁ and Robert OPAVSKÝ. Repetitorium dermatovenerologie. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2002. 304 s. ISBN 80-86297-08-X. info

·        Feit, J. a kol. Hypertextový atlas dermatopatologie. http://atlases.muni.cz

·        Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403

·        Dermatovenerologie. Edited by Jiří Štork. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. xv, 502, [. ISBN 978-80-7262-371. info

·        VLAŠÍN, Zdeněk and Hana a kol. JEDLIČKOVÁ. Praktická dermatologie v obrazech a schématech. 1. vydání. Brno: Vladerma, 2001. 251 pp. ISBN 80-238-6966-3. info

·        VOSMÍK, F. a kol. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1999. 396 pp. ISBN 80-7184-633-3. info

Teaching methods

Lecture, interactive dialog in seminars, study of theoretical background simoultaneously.

Assessment methods

Giving the course-unit credit is conditioned by 100% attendance and current examination of knowledge. Evaluation of acquired knowledge in clinical dermatology by work with in patient, orally evaluation of basical knowledge of dermatovenereology by teacher during the practicals, possible control by supervisor/head of the department.

 

VSEI7X1 Epidemiology of Infectious Diseases - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).

Course objectives

The students will be able on the ende of course the epidemiology of infectious diseases to understand and explain the epidemic process and factors affecting the transmission of infections.
The students can capable tu use the informations about the current events and epidemiologic situation.
The students will be able prezent the basic requirement besides epidemiologic methods also principles of general epidemiology of infectious diseases as they are being treated in the light of the evolutionary concept of the origin of infectious diseases.
The students in this field has to master the terminology and methods of the epidemiology of non-communicable disease and, but, also to grasp the komplexity, made more difficult by the fact that the diseases under study can be transmitted from one person to another.
The absolvent will be able to given over ruling about as for being cumulative incidence known infectious diseases and on the basic new knolidges in epidemiology to derive epidemiologic measures by the unusual conditions (gene mutation, the importation high contagious diseases).

Syllabus

·        Goals of the epidemiology.

·        The basic knowlegde of epidemiology - understanding the epidemiological metodology (descriptive, analytic, experimental epidemiology).

·        Epidemic process; etiology and risk factors of epidemic diseases.

·        Form of sources of infection.

·        Contagiosity in particular stage of the disease.

·        Cariership of patogenic microorganisms. Animals as source of infection.

·        Transmission of infectious diseases, phases of transmission.

·        Susceptibility of the population to the infection.

·        Active and passive vaccination.

·        Natural, social-economic factors.

·        Global epidemiology, epidemiologic surveillance.

·        Programme of eradication and elimination of infectious diseases.

·        Principles of control of infectious diseases – elimination of the source, interruption of transmission of infectious agents, measures in a focus of infection.

Literature

·        Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info

·        Manuál prevence v lékařské praxi 9 :hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 80-7071-194-9. info

·        Nozokomiální nákazy. Edited by Helena Šrámová. [1. vyd.]. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7. info

·        Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Edited by Zdeněk Šmerhovský - Dana Göpfertová - Jitka Feberová. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 245 s. ISBN 978-80-246-1314. info

Teaching methods

Seminars

Assessment methods

Colloquium

VSEI7X1a Epidemiology of Infectious Diseases - practice

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The students will be able on the ende of course the epidemiology of infectious diseases to understand and explain the epidemic process and factors affecting the transmission of infections.
The students can capable tu use the informations about the current events and epidemiologic situation.
The students will be able prezent the basic requirement besides epidemiologic methods also principles of general epidemiology of infectious diseases as they are being treated in the light of the evolutionary concept of the origin of infectious diseases.
The students in this field has to master the terminology and methods of the epidemiology of non-communicable disease and, but, also to grasp the komplexity, made more difficult by the fact that the diseases under study can be transmitted from one person to another.
The absolvent will be able to given over ruling about as for being cumulative incidence known infectious diseases and on the basic new knolidges in epidemiology to derive epidemiologic measures by the unusual conditions (gene mutation, the importation high contagious diseases).

Syllabus

·        Goals of the epidemiology.

·        The basic knowlegde of epidemiology - understanding the epidemiological metodology (descriptive, analytic, experimental epidemiology).

·        Epidemic process; etiology and risk factors of epidemic diseases.

·        Form of sources of infection.

·        Contagiosity in particular stage of the disease.

·        Cariership of patogenic microorganisms. Animals as source of infection.

·        Transmission of infectious diseases, phases of transmission.

·        Susceptibility of the population to the infection.

·        Active and passive vaccination.

·        Natural, social-economic factors.

·        Global epidemiology, epidemiologic surveillance.

·        Programme of eradication and elimination of infectious diseases.

·        Principles of control of infectious diseases – elimination of the source, interruption of transmission of infectious agents, measures in a focus of infection.

·        Surveillance of nosocomial infections (NI), etiology NI, risk factors of aquiring NI, sources and localization NI, the principles of control NI.

·        Decontamination, disinfection and sterilization.

·        Special epidemiology

·        Epidemiological characteristics of the intestinal infections and prevention of their spreading.

·        Epidemiological characteristics of the airborne infections and prevention of their spreading.

·        Epidemiological characteristics of blood infections and prevention of their spreading.

·        Animals as sources of infection.

·        Infections of the skin and superficial mucous membrane – epidemiological characteristics and preventing their transmission.

·        Infections as occupational diseases and their prevention.

·        Infections in travelling and their prevention.

·        Epidemiological inspection in hospitals; the monitoring of the microbiological quality of the hospital environment.

·        The control of the disinfection and sterilization. Interpretation of the results.

Literature

·        Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info

·        ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy 2. 1. vyd. Praha: MAXDORF, 2002. 303 s. ISBN 80-85912-25-2. info

·        Manuál prevence v lékařské praxi 9 :hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 80-7071-194-9. info

·        Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Edited by Zdeněk Šmerhovský - Dana Göpfertová - Jitka Feberová. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 245 s. ISBN 978-80-246-1314. info

Teaching methods

Class discussion, group projects.

Assessment methods

Class discussion, group projects. Credit.

VSLE7X1c Medical Ethics 2 - seminar Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Alternate Types of Completion: k (colloquium).

Course objectives

Interactive seminar offers an introduction to clinical ethics. The aim is: - to understand ethical dilemmas in individual fields of medicine - to develop ability to perceive ethical questions within health care - to listen to different ethical arguments and espress own opinions - to learn ability to solve ethical dilemmas in medicine

Syllabus

·        Introduction to medical ethics (terminology, subject, methodology) & Primary care (physician - patient relationship, informed consent)& Beginning of human life (assisted reproduction) & Ethics and genetics (PND, PGD, screening) & Patient rights & Transplantation ethics & Ethics in oncology (truth about diagnosis, paliative care) & Ethical problems in intensive care & Death and dying & Ethics of biomedical research

Literature

·        Od narození do smrti :etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2000. 389 s. ISBN 80-204-0883-5. info

·        HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. třetí rozšířené vydání. Praha: Galén, 2002. 272 pp. ISBN 80-7262-132-7. info

·        Practical medical ethics. Edited by Alastair Campbell. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 1992. 177 s. ISBN 0-19-558234-9. info

·        Casebook of medical ethics. Edited by Terrence F. Ackerman - Carson Strong. [1st ed.]. Oxford: Oxford University Press, 1989. xvii, 240. ISBN 0-19-503917-3. info

·        Bioethics. Edited by John Harris. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2001. vi, 557 s. ISBN 0-19-875257-1. info

·        Beyond therapy :biotechnology and the pursuit of happiness. A report of the President's Council on Bioethics. Edited by Leon R. Kass - William Safire. 1st ed. New York: DANA Press, 2005. xxxiii, 37. ISBN 1-932594-05-1. info

Teaching methods

class discusion in seminars

Assessment methods

Condition for giving course-unit credit is full attendance in all seminars and activity during the course.

VSLE7X1p Medical Ethics 2 - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0.5/0. 1 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Type of Completion: k (colloquium).

Course objectives

The course is a follow-up to Medical ethics I with accent on clinical ethics.

Syllabus

·        Introduction (terminology, subject) & Primary care (physician - patient relationship, informed consent)& Beginning of human life (assisted reproduction) & Ethics and genetics (PND, PGD, screening) & Patient rights & Transplantation ethics & Ethics and oncology (truth about diagnosis, paliative care) & Ethical problems in intensive care & Death and dying & Ethics and biomedical research

Literature

·        PENCE, Gregory E. Classic cases in medical ethics :accounts of cases that have shaped medical ethics, with philosophical, legal, and historical backgrounds. 4th ed. Boston: McGraw Hill, 2004. xviii, 470. ISBN 0-07-282935-4. info

·        Bioethics :ancient themes in contemporary issues. Edited by Mark G. Kuczewski - Ronald Polansky. 1st ed. London: MIT Press, 2000. xiii, 304. ISBN 0-262-61177-5. info

·        SCHWARTZ, Lisa, Paul E. PREECE and Robert A. HANDRY. Medical ethics :a case-based approach. 1st ed. Edinburgh: Saunders, 2002. xxi, 204 s. ISBN 0-7020-2543-7. info

·        A companion to bioethics. Edited by Helga Kuhse - Peter Singer. 1st ed. [s.l.]: Blackwell Publishing, 2001. xv, 512 s. ISBN 0-631-23019-X. info

·        SANDEL, Michael J. The case against perfection :ethics in the age of genetic engineering. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007. x, 162 p. ISBN 9780674019270. info

·        Práva pacientů :komentované vydání. Edited by Helena Haškovcová - Jan Petrášek. [1. vyd.]. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. 176 s. ISBN 80-902163-0-7. info

·        A. Plomer, P. Torremans (eds.), Embryonic Stem Cell Patents. European Law and Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-954346-5.

·        FORTWENGEL, Gerhard. Guide for clinical trial staff :implementing good clinical practice. 1st ed. Basel: Karger, 2007. 108 s. ISBN 978-3-8055-7655. info

·        Beyond therapy :biotechnology and the pursuit of happiness. A report of the President's Council on Bioethics. Edited by Leon R. Kass - William Safire. 1st ed. New York: DANA Press, 2005. xxxiii, 37. ISBN 1-932594-05-1. info

·        Stored tissue issue :biomedical research, ethics, and law in the era of genomic medicine. Edited by Robert F. Weir - Robert S. Olick - Jeffrey C. Murray. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. xvii, 339. ISBN 0-19-512368-9. info

Teaching methods

lecture

Assessment methods

The course is finished by colloquium based on written paper.

VSLP7X1 Medical Psychology Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

Course objectives

Integral concept of a disease. Relation between physical symptoms and psychic state. Psychosocial approach.
The importance of relationship between physician and patient. Forms of communication. Variables modifying physician-patient relationship on conscious and unconscious level.
Role of patient, experiencing disease, attitude to disease, meaning of the symptom.
Role of therapist, adaptive and maladaptive realization and attitudes.
Burn-out syndrome, its prevention, supervision of therapist's work (Balint's groups).
Unconscious defensive psychic mechanisms (of patient and of therapist). Work with transference nad countertransference phenomena.
Introduction into psychotherapy, basic psychotherapeutical approaches. Principles of intervention during acute psychic crisis.
Psychological problems of each developmental period.
Role of psychologist in medical team, psychodiagnostic methods.
Psychological specificity olf medical care in individual branches, care of long-term patients and dying patient, work with pain, anxiety.
Relationships and forms of communication in a team of therapists.

Syllabus

·        Integral concept of a disease. Relation between physical symptoms and psychic state. Psychosocial approach.

·        The importance of relationship between physician and patient. Forms of communication. Variables modifying physician-patient relationship on conscious and unconscious level.

·        Role of patient, experiencing disease, attitude to disease, meaning of the symptom.

·        Role of therapist, adaptive and maladaptive realization and attitudes.

·        Burn-out syndrome, its prevention, supervision of therapist's work (Balint's groups).

·        Unconscious defensive psychic mechanisms (of patient and of therapist). Work with transference nad countertransference phenomena.

·        Introduction into psychotherapy, basic psychotherapeutical approaches. Principles of intervention during acute psychic crisis.

·        Psychological problems of each developmental period.

·        Role of psychologist in medical team, psychodiagnostic methods.

·        Psychological specificity olf medical care in individual branches, care of long-term patients and dying patient, work with pain, anxiety.

·        Relationships and forms of communication in a team of therapists.

Literature

·        Vymětal,Jan. Základy lékařské psychologie. Praha: Grada Publishing, 2003

·        BAŠTECKÝ, Jaroslav, Jiří ŠAVLÍK and Jiří ŠIMEK. Psychosomatická medicína. Praha: Grada, 1993. 363 s. ISBN 80-7169-031-7. info

·        Danzer, G. Psychosomatika. Praha: Portál, 2001. 244 s.

·        Komunikační pasti v medicíně :praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. Edited by Radkin Honzák. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s., il. ISBN 80-7262-032-0. info

·        BERAN, Jiří. Introduction to Medical Psychology. : Karolinum, KU Praha, 2005. info

·        BOUČEK, Jaroslav. Lékařská psychologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 141 s. ISBN 80-244-1501-1. info

·        Základní psychosomatická péče. Edited by Wolfgang Tress - Johannes Krusse - Jürgen Ott, Translated by Lubor Š. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 394 s. ISBN 978-80-7367-309. info

·        VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X. info

·        BENDOVÁ, Marcela. Lékařská psychologie dnes a perspektivy výuky na LF MU-sborník přednášek-sympozium LF ČR. Praha, 2007. Sborník- LFUK Praha-únor 2007. info

Teaching methods

Lessons are interactive.

Assessment methods

Full attendance id required for credit. Final exam is writen and oral.

VSLP7X1a Medical Psychology - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

Integral concept of a disease. Relation between physical symptoms and psychic state. Psychosocial approach. The importance of relationship between physician and patient. Forms of communication. Variables modifying physician-patient relationship on conscious and unconscious level. Role of patient, experiencing disease, attitude to disease, meaning of the symptom. Role of therapist, adaptive and maladaptive realization and attitudes. Burn-out syndrome, its prevention, supervision of therapist's work (Balint's groups). Unconscious defensive psychic mechanisms (of patient and of therapist). Work with transference nad countertransference phenomena. Introduction into psychotherapy, basic psychotherapeutical approaches. Principles of intervention during acute psychic crisis. Psychological problems of each developmental period. Role of psychologist in medical team, psychodiagnostic methods. Psychological specificity olf medical care in individual branches, care of long-term patients and dying patient, work with pain, anxiety. Relationships and forms of communication in a team of therapists.

Syllabus

·        Holistic approach towards illness. Relationship between symptom and psychic status. Psychosomatic aspects in psychooncology, gynecology and obstetrics, neonatology, psychiatry, surgery, internal medicine…Doctor patient relationship. Communication styles. Position of patient, illness perception and the meaning of symptoms. Psychotherapy, basic psychotherapeutical approaches. Acute mental crisis intervention. Developmental psychology. Role of psychologist in multidisciplinary medical teams. Psychological approaches in different medical fields. Long term ill and dying patients. Pain and anxiety. Relationship and communication in medical teams.

Literature

·        BERAN, Jiří. Introduction to Medical Psychology. : Karolinum, KU Praha, 2005. info

·        VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X. info

·        Psychosomatika :celostný pohled na zdraví těla a duše. Edited by Gerhard Danzer - Renata Höllgeová. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 244 s. ISBN 80-7178-456-7. info

·        BAŠTECKÝ, Jaroslav, Jiří ŠAVLÍK and Jiří ŠIMEK. Psychosomatická medicína. Praha: Grada, 1993. 363 s. ISBN 80-7169-031-7. info

·        Komunikační pasti v medicíně :praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. Edited by Radkin Honzák. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s., il. ISBN 80-7262-032-0. info

·        BENDOVÁ, Marcela. Lékařská psychologie dnes a perspektivy výuky na LF MU-sborník přednášek-sympozium LF ČR. Praha, 2007. Sborník- LFUK Praha-únor 2007. info

·        Základní psychosomatická péče. Edited by Wolfgang Tress - Johannes Krusse - Jürgen Ott, Translated by Lubor Š. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 394 s. ISBN 978-80-7367-309. info

·        BOUČEK, Jaroslav. Lékařská psychologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 141 s. ISBN 80-244-1501-1. info

Teaching methods

Lessons are interactive.

Assessment methods

Full attendance id required for credit. Final exam si writen and oral.

VSOT7X1c Otorhinolaryngology - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/3. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

The course comprises basic otorhinolaryngology knowledge, introduces the students to the organization of out patient room, basic ENT evaluation and surgery. The problems of surgery of ear (stapes surgery etc.), oncology and endoscopic surgery are also included.

Syllabus

·        1st day (Monday) The hearing and balance system, applied anatomy and physiology,methods of investigation, inspection, palpation, otoscopy - practical training. The basic pathological finding on the ear drum I. - slides, demonstrations of patients. Video - function of hearing system, OAE.. 2th day ENT examination in children, Waldeyerś lymphatic circle 3th day Acute and chronic otitis media 4th day Radiography of the temporal bone (Schueller's view, Stenvers' view, CT), surgical treatment of acute and chronic Otitis Media, reconstructiv surgery. Practic course and operating theatre. Stapedectomy - videodemonstration. Video: FESS Dia: Ear II, Nose Nose and paranasal sinuses, applied anatomy and physiology, external inspection and palpation, anterior rhinoscopy - practical course, radiology of the sinuses, classical radical treatment and functional endoscopic sinus surgery (FESS) - videodemonstration. Patologic findings - slides. 5th day (Friday) Nasopharynx and oropharynx - applied anatomy and physiology, posterior rhinoscopy - practical training, investigation of the oral cavity and salivary glands, Waldayer's lymphoepithelial ring, functional assessment of the Eustachian tube. Patologic findings - slides. The correction of saddle nose - videodemonstration Hypopharynx and Larynx - applied anatomy and physiology, methods of investigation - indirect laryngoscopy and hypopharyngoscopy - practical training, functional disorders of the larynx. Dyspnoe, tracheotomy - film. 6th day (Monday) Cervical lymphatic system - applied anatomy and physiology, methods of investigation - practical training. Differential diagnosis of tumors of neck. Head and neck cancer - strategy of treatment. Video - Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Nodi cervicales superficiales Nodi lymphatici cervicales profundi Lymphatic chain at n. accesorius Lymphatic chain along vasa transversa colli Special groups of lymphnodes Differential diagnosis of tumors of the neck Inflammatory Cervical Lymphadenopathy Tumors Congenital Anomalies The methods of surgical treatment of lymph node metastases Head and neck cancer - strategy of treatment. Subtotal laryngectomy with interarytenoid vocal shunt (Kleinsasser , 11,30 min)- videodemonstration G. Weinstein: Supracricoid laryngectomy Endoscopy (Microlaryngoscopy and bronchoscopy) - in Otolaryngology, demonstration of endoscopic instrumentarium. Kleinsasser: Restoration of the voice by endolaryngeal surgery. N:S.Jones: Paediatric Microlaryngoscopy and bronchoscopy (14min) 7th day FESS in children, foreign bodies in ENT 8th day (Wednesday) Emergency and first aid procedures : bleeding, dyspnoe, foreign bodies, corrosions, sudden hearing loss, acute vertigo. Film: tracheotomy.Round table discussion

Literature

·        ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info

·        Hybášek Ivan: Ušní, nosní a krční lékařství

·        ŠLAPÁK, Ivo. Základy dětské ORL (Základy dětské ORL). 2008. vyd. brno: lf mu, 2008. 259 pp. portál LF MU. ISSN 1801-6103. info

·        UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA and Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii (Methods of investigation and basic diagnosis in otorhinolaryngology). 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 pp. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info

·        Manual of middle ear surgery :mastoid surgery and reconstructive procedures. Edited by Mirko Tos. [1st ed.]. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1995. xii, 432 p. ISBN 3-13-114901-9. info

·        BECKER, Walter. Ear, nose and throat diseases :a pocket reference. Edited by Hans Heinz Naumann - Carl Rudolf Pfaltz - Richard A. Buckingham. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583 s. ISBN 3-13-671202-1. info

·        Colour atlas of otorhinolaryngology :slide collection : The ear. Edited by Bruce Benjamin. 1st ed. London: Martin Dunitz, 1995. 200 diapoz. ISBN 1-85317-278-2. info

·        TOS, Mirko. Manual of middle ear surgery :approaches, myringoplasty, ossiculoplasty and tympanoplasty. Stuttgart: Thieme, 1993. ix, 403 s. ISBN 3-13-112701-5. info

Teaching methods

Methods of teaching:lectures, seminars and practical trainings (out patient room, operating theatre, evauation of patients) complemented by slides and video-programs.

Assessment methods

Credit at the end of practical training, oral exam at the end of the semester.

VSOT7X1p Otorhinolaryngology - lecture Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

Course objectives

Main objectives of otorhinolaryngologic course are to give information about applied anatomy and physiology of head and neck and to teach students basic principles of diagnosis and treatment of head and neck diseases.

Syllabus

·        AS.MUDr. Lukáš lavička, Phd.: Basic principles of Audiology Hearing disorder; audiometry – fundamental physical and acoustic concepts; Pure-Tone Audiometry, Speech audiometry, Electric response audiomtery, Otoacustic emissions; hearing aids; cochlear implant. As. MUDr. Rottenberg Jan, PhD.: Basics of neurootology

·        The lecture summarizes basic methods of investigation in neurootology. It is divided into the four basic themes:

·        1. Olfactometry - investigation of smell, diferential diagnosis of smell disorders

·        2. Gustometry - investigation of taste, hypogeusia and ageusia as a symptom, diagnostic consequences

·        3. Audiometry - summary of methods (this theme is a subject of other lecture)

·        4. Equilibriometry - investigation of vestibular organs, diferential diagnosis of vestibular disorders.

·        The lecturer supposes a basic knowledge from anatomy and physiology of sensory organs and basic knovledge of neurology (vestibular disorders)

·        As. MUDr. Rottenberg Jan, PhD.: Clinical anatomy of anterior and lateral skull base

·        The lecture summarizes important data of topographical anatomy of the skull base from clinical point of view and its practical consequences to clinical symptomatology of skull base diseases, operation techniques and approaches and its complications:

·        1. Anatomy, development and variability of paranasal sinuses, functional endoscopic sinus surgery and its complications

·        2. Neural syndroms of the anterior skull base

·        3. Neural syndrom of the lateral skull base

·        4. The most frequent tumours of the lateral skull base and its clinical symptomatology

·        5. Types of facial nerve palsy and their topodiagnostics

·        6. The subject of skull base surgery

·        The lecturer supposes a basic anatomical knowledge and basic orientation in otolaryngology.

·        As. MUDr. P. Smilek, PhD.: Emergency and First Aid Procedures

·        1. Bleeding (nasal, form larynx, trachea, oesophagus and ear)

·        2. Dyspnea( differential diagnosis, tracheotomy, intubation, care of tracheostomy)

·        3. Foreign bodies ( in the hypopharynx, esophagus, larynx, trachea,bronchi, nose and ear)

·        4. Corrosion and scalds ( in the mouth and oesophagus)

·        As. MUDr. P. Smilek, PhD.: Basics principles in ENT Oncology

·        1. Etiology

·        2. Prognosis of Head and Neck cancer

·        3. Basic strategy of treatment

·        4. Treatment of lymphnode metastasis

·        5. Cancer of the nose and paranasal sinuses

·        6. Cancer of the epipharynx

·        7. Cancer of the Oropharynx

·        8. Cancer of the Larynx

·        9. Follow up - very important Prof. MUDr. Rom Kostřica, PhD. Serious complications of inflammatory disease in ENT; Uniqueness of inflammatory disease in ENT; Primary sources of inflammation; Mastoiditis acuta; Otogenic infective complications; Intracranial complications of I. phase and II. phase; Primary source: Nose – Sinusitis; Nasal furuncle; Orbital sinusitis complications; Possible intracranial complications of sinusitis; Primary source: Oral cavity Base of oral cavity; Cheilitis; Primary source: pharynx; Abscessus et phlegmona peritonsillaris; Abscessus et phlegmona parapharyngealis; Sepsis tonsillogenes (angina septica, sepsis post anginam, trombophlebitis v. jug. int.); Mediastinal complications of deep neck inflammation

Literature

required literature

·        Základy dětské otorhinolaryngologie Ivo Šlapák, Dalibor Janeček, Lukáš Lavička a kol.https://telemedicina.med.muni.cz/auth/detska-orl/index.php/Hlavn%C3%AD_strana

not specified

·        BECKER, Walter. Ear, nose and throat diseases :a pocket reference. Edited by Hans Heinz Naumann - Carl Rudolf Pfaltz - Richard A. Buckingham. 2nd rev. ed. Stuttgart: Thieme, 1994. xiv, 583 s. ISBN 3-13-671202-1. info

·        SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL and Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku (Head and neck malignant tumors). In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. p. 21-31. ISBN 80-7169-792-3. info

·        UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA and Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii (Methods of investigation and basic diagnosis in otorhinolaryngology). 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 pp. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info

·        HYBÁŠEK, Ivan and Jan VOKURKA. Otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 426 s. ISBN 80-246-1019-1. info

·        ČADA, Karel. Základy otorinolaryngologie. 2. podstatně přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 250 s. ISBN 80-210-1342-7. info

·        VOKURKA, Jan, Ivo ŠLAPÁK and Ivan HYBÁŠEK. Endoskopické endonazální operace (Endoscopic endonasal surgery). první. Brno: Masarykova universita, 1999. 116 pp. Sborník prací lékařské fakulty 117. ISBN 80-210-1957-3. info

·        NOVOTNÝ, Miroslav, Alaš HAHN, Zdeněk BOLELOUCKÝ and Helena VAVERKOVÁ. Závratě, diagnostika a léčba (Dizziness, diagnostics and treatment). Stuttgart: Aesopus Verlag, 1997. p. 158. ISBN 3-7773-1744-6. info

·        Kryoterapie v medicíně. Edited by Rom Kostřica. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 124 s. ISBN 80-210-1249-8. info

Teaching methods

lectures

Assessment methods

Attendance in practices and seminars is compulsory, the presence of students is recorded. Teaching methods: lectures, discussion, practical training in ENT evaluation, presentation of individual cases – videos, pictures. Final grade: oral examination The students are expected to come to the Practice properly prepared, including the corresponding theoretical backgrounds.

 

VLNP081c Clinical Examination in Neurology - practice Star

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0/0.8/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Course objectives

At the end of the course students should be able to: understand and explain syndromological diagnosis based on various neurological symptoms. work with information on neurology to make correct topical diagnosis to create differential diagnosis; make reasoned decisions about diagnosis make deductions based on acquired knowledge in the field of neurology

Syllabus

·        General neurology, day 1 and 2. neurological syndromology and neurological evaluation. The practical lectures in the lecture hall and bedside examination of the patients. Day 1. neurological history taking. Reflexology. Palsies, pyramidal signs, cranial nerves examination. Sesnzitivity and its affections.. Day 2. Extrapyramidal and cerebellar signs. Spine examination. Disorders of the stance and walking. Meningeal syndrome. Uncousciosness.

Literature

·        BEDNAŘÍK, Josef, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA and Miroslav MORAŇ. Učebnice speciální neurologie (Textbook ov Neurology). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999. 285 pp. ISBN 80-210-2125-X. info

·        ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ and Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie (Textbook of General Neurology). 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 pp. ISBN 80-210-3309-6. info

Teaching methods

The practical lectures in the lecture hall and bedside examination of the patients.

Assessment methods

credit

 

VLNP081p Clinical Examination in Neurology - lecture

Faculty of Medicine
Extent and Intensity

0.3/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: -.

Course objectives

Oral lectures on different and updated topics in neurology. Focus on modern diagnosis and treatment of different neurological conditions.

Syllabus

·        Oral lectures on different and updated topics in neurology: Neurological complications of spondylosis Epilepsy Subarachnoid hemorrhage Behavioral Neurology Stroke Parkinsons disease Migraine Myasthenia gravis Autoimmune neuropathies Multiple sclerosis Developmental Neurology Dementia Brain Tumors Pain

Literature

·        Aicardi J.: Diseases of the Nervous System in Childhood, 2nd ed., Mac Keith Press, Cambridge University Press, London 1998

·        Epileptické záchvaty a syndromy. Edited by Vladimír Komárek. 1. vyd. Praha: Galén, 1997. 183 s. ISBN 80-85824-56-6. info

·        Child neurology. Edited by John H. Menkes - Harvey B. Sarnat - Bernard L. Maria. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xiii, 1186. ISBN 0-7817-5104-7. info

·        Child neurology. Edited by John H. Menkes - Harvey B. Sarnat - Bernard L. Maria. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xiii, 1186. ISBN 0-7817-5104-7. info

·        Neurologie. Edited by Soňa Nevšímalová - Evžen Růžička - Jiří Tichý. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xiv, 367 s. ISBN 80-7262-160-2. info

·        BEDNAŘÍK, Josef, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA and Miroslav MORAŇ. Učebnice speciální neurologie (Textbook ov Neurology). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999. 285 pp. ISBN 80-210-2125-X. info

·        Dětská mozková obrna. Edited by Josef Kraus. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 344 s. ISBN 80-247-1018-8. info

·        ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ and Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie (Textbook of General Neurology). 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 pp. ISBN 80-210-3309-6. info

·        Swainman, K.F.: Pediatric Neurology: Principles and Practice, 2nd ed., Mosby, St. Louis, 1994

·        Základy dětské neurologie. Edited by Suresh Kotagal, Translated by Jan Hadač. [1. vyd.]. Praha: Triton, 1996. 205 s., ob. ISBN 80-85875-06-3. info

·        KAŇOVSKÝ, Petr, Martin BAREŠ, Jaroslav DUFEK and Jan POUL. Spasticita - mechanismy, diagnostika a léčba. Na Šejdru 247/6a,142 00 Praha 4: MAXDORF (Redakce odborné literatury, 2004. ISBN 80-7345-042-9. info

·        Nevšímalová,S.Růžička E., Tichý J.: Neurologie.Galén, Praha 2005

·        Dětská neurologie :vybrané kapitoly. Edited by Vladimír Komárek - Alena Zumrová. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 195 s. : i. ISBN 80-7262-081-9. info

·        HOFFMANN, Georg Friedrich. Dědičné metabolické poruchy. Translated by Sylvie Šťastná. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 414 s. ISBN 80-247-0831-0. info

Teaching methods

lecture

Assessment methods

classified credit