Sylabus přednášek  a seminářů povinně volitelného předmětu 

Paliativní medicína

v jarním semestru 2012

Místo a čas: čtvrtek 15:00-16:40 v posluchárně Masarykova onkologického ústavu,

Švejdův pavilón, 4.patro

 

Výuka probíhá ve  4. -12. týdnu

 

4. výukový týden  15.3.2012

Paliativní  medicína- základní pojmy a koncepty (kurativní a nekurativní léčba, paliativní péče, nevyléčitelně nemocný, kriticky nemocný, terminálně nemocný, utrpení, hospicová péče…)

      MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.,  MOÚ Brno

 

5. výukový týden  22.3.2012

     Symptomy pokročilého onkologického onemocnění  - 1. část (nechutenství, nevolnost,   

     zvracení, kachexie, zácpa, maligní ikterus, ascites)  

      MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.,  MOÚ Brno

 

6. výukový týden  29.3.2012

      Symptomy pokročilého onkologického onemocnění – 2. část ( bolest, dušnost )

      MUDr.Lenka Šmardová, Ph.D.,  IHOK FN Brno

 

    7. výukový týden  5.4.2012

    Sociální potřeby a možnosti sociální péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny   

    Bc. Jana Křížová, MOÚ Brno.

   

     8. výukový týden  12.4.2012

     Exkurze do hospice sv.Alžběty v Brně.

     Seminář: Rozhovory s pacienty v hospici o zkušenosti života s nevyléčitelným

     onemocněním. Možnosti psychologické podpory nevyléčitelně 

     nemocných a jejich rodin

     Mgr. David Štěpánek, Hospic sv. Alžběty, Brno

 

      9. výukový týden  19.4.2012  

Exkurze do hospice sv. Josefa v Rajhradu

Seminář: léčba nejčastějších symptomy pokročilých neonkologických onemocnění (demence, geriatrické syndromy , end stage srdeční selhání)

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., DLBsH Rajhrad u Brna

 

10. výukový týden  26.4.2012

Paliativní medicína v prostředí akutní nemocnice (klinické a etické aspekty rozhodování o rozsahu léčby, odstoupení od léčby, o resuscitaci..)

      MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.,  MOÚ Brno

 

11. výukový týden  3.5. 2012

Spirituální potřeby nevyléčitelně nemocných

      Mgr. Jiří Prokop, PhD., DLBsH Rajhrad u Brna

   

12. výukový týden  10.5. 2012

Reflexe   a diskuse o paliativní medicíně. Rozbor kazuistik

      MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.,  MOÚ Brno

 

 

Předmět je zakončen kolokviem