Kontakt

e-mail: tomdny@med.muni.cz (organizační informace)
tel.: 543 183 097 (hlavní organizátor - Mgr. Lukáš Vacek)
543 183 091 (sekretariát Mikrobiologického ústavu)
fax: 543 183 089

Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno

Odborný garant: doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
CZ-656 91 BRNO

 

Tomáškovy dny

Informace