ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2003 NA LF MU

 

 

GA AV

 

Spoluřešitelé

 

Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.                   reg. č. S2065107

Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů

 

MUDr. Filip Růžička                                            ident. kód IAA4031302

Využití rychlé elektroforetické separace s velmi citlivou fluorimetrickou detekcí pro identifikaci mikroorganismů

 

 

 

Ministerstvo zemědělství ČR

 

Spoluřešitelé:

 

RNDr. Jiří Totušek, CSc.                                     č. projektu  QD1155/2001/02

Vliv suroviny a technologie zpracování na obsah zdravotně

prospěšných polyfenolických látek v révových vínech

 

RNDr. Jiří Totušek, CSc.                                     č. projektu QF3287

Funkční potraviny ze zeleniny a ovoce a dalších zemědělských

produktů vyrobené za použití vysokotlakého ošetření