ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2004 NA LF MU

 

GA AV

 

Spoluřešitelé

 

Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. reg. č. S2065107

Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů

 

MUDr. Filip Růžička ident. kód IAA4031302

Využití rychlé elektroforetické separace s velmi citlivou fluorimetrickou detekcí pro identifikaci mikroorganismů

 

 

 

Ministerstvo zemědělství ČR

 

Spoluřešitelé:

 

RNDr. Jiří Totušek, CSc. č. projektu QD1155/2001/02

Vliv suroviny a technologie zpracování na obsah zdravotně

prospěšných polyfenolických látek v révových vínech

 

RNDr. Jiří Totušek, CSc. č. projektu QF3287

Funkční potraviny ze zeleniny a ovoce a dalších zemědělských

produktů vyrobené za použití vysokotlakého ošetření

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Spoluřešitelé:

 

Doc. MUDr. Miroslav Hirt,CSc. č. projektu FT-TA/029

Stanovení metod a postupů pro hodnocení průbojného a ranivého účinku střeliva

 

 

 

Vzdělávací nadace Jana Husa

 

MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. Cursus Innovati 0308/NIF I

Lékařská etika

 

 

INSTITUT DANONE

 

Mgr. Zdeňka Vašíčková

Frekvence denních jídel a její důsledky u dětí mladšího školního věku