ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2003 NA LF MU

 

GAČR

 

Řešitelé:

 

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.                   309/03/1199

Změna v satelitních gliových buňkách a jejich extracelulární matrix po axotomii

 

Doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc.           310/03/1195

Cytoskelet jako terčová struktura pro studium účinku antifungálních látek u patogenních kvasinek

 

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.             304/01/1560

Účinky mikromanipulací laserovým paprskem na ultrastrukturu a chování buněk

 

Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.          301/01/1102

Ovlivnění cytoskeletu normálních a nádorových buněk fyzikálními faktory a látkami s protinádorovou aktivitou

 

MUDr. David Šmajs, Ph.D.                           310/03/1091

Mapování interakce kolicinů s citlivou a imunní bakteriální buňkou

 

Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc.                    310/01/0013

Specifická baktericidní agens v některých nových rodech čeledi Enterobacteriaceae

 

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                       206/03/1006

Antropologická a paleopatologická analýza kosterních pozůstatků z novověkého 

hřbitova na .Antonínské ulici v Brně

 

Spoluřešitelé:

 

Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.            102/01/1271

Studium detekčních metod a systémů v hraničních podmínkách environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

 

MUDr. Marie Kolářová, CSc.                        301/02/1505

Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků

 

MUDr. Marie Nováková, Ph.D.                     102/01/1494

Optické snímání akčních potenciálů a jeho využití v kardiologii

 

Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc.                     310/01/0816

Vliv elektrických a magnetických polí o nízkých frekvencích na biologické systémy

 

Doc. RNDr. Eva Táborská, CSc.                    521/02/1129

Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské

 

Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.                       305/02/0423

Účinky adenosinových analogů na krvetvorbu

 

 

POST – DOC

 

MUDr. Lýdie Izakovičová Hollá, Ph.D.             310/03/P045

Analýza polymorfizmů v genech pro syntetázu oxidu dusnatého (NOS) u atopického astmatu a jiných alergií v české populaci

 

MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.                        303/02/D127

Vztah genetické variability antioxidačního systému k pozdním komplikacím diabetu mellitu

 

MUDr. Jana Nováková, Ph.D.                             305/02/D130

Funkční úloha serotoninového 5-HT2 receptorového podtypu při rozvoji závislosti na

metamfetamin

 

Ing. Michal Pásek, Ph.D.                                     204/02/D129

Kvalitativní analýza vlivu tubulárního systému na elektrickou aktivitu srdečních buněk

 

Mgr. Jiří Slanina, Ph.D.                                       303/00/D062

Biologická dostupnost a mechanismus antioxidačního účinku fenolických kyselin a lignanů

 

MUDr. Dana Bučková, Ph.D.                               310/03/D193

Úloha polymorfizmů v genech pro receptory CD14 a TLR4 u atopických nemocí v české populaci

 

MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.                          301/03/D196

Genetická predikace rizika septického stavu u dětských pacientů

 

Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D.                                   305/03/D195

Genetická variabilita genu IL-18 ve vztahu k atopickému fenotypu

 

 

 

DOKTORSKÉ PROJEKTY

 

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.                       301/03/H005

Molekulární a buněčná biologie v biomedicíně