ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2004 NA LF MU

 

GAČR

 

Řešitelé:

 

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.                   309/03/1199

Změna v satelitních gliových buňkách a jejich extracelulární matrix po axotomii

 

Doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc.           310/03/1195

Cytoskelet jako terčová struktura pro studium účinku antifungálních látek u patogenních kvasinek

 

MUDr. David Šmajs, Ph.D.                           310/03/1091

Mapování interakce kolicinů s citlivou a imunní bakteriální buňkou

 

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                       206/03/1006

Antropologická a paleopatologická analýza kosterních pozůstatků z novověkého 

hřbitova na .Antonínské ulici v Brně

 

Doc. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.          301/04/1387

Charakteristika autologních klonů T lymfocytů reaktivních proti metastazujícímu melanomu

 

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.               304/04/1386

Účinky terapeutického laseru na úrovni buněčných struktur

 

MUDr. Marie Nováková, Ph.D.                     305/04/1385

Modulační úloha sigma signalizace na elektromechanické vztahy izolovaného kardiomyocytu a srdce

 

MUDr. David Šmajs, Ph.D.                           310/04/0021

Postgenomické studie syfilitické spirochety Treponema pallidum

 

Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.                   525/04/0017

Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky

 

 

 

 

 

Spoluřešitelé:

 

MUDr. Marie Kolářová, CSc.                        301/02/1505

Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků

 

MUDr. Marie Nováková, Ph.D.                     102/01/1494

Optické snímání akčních potenciálů a jeho využití v kardiologii

 

Doc. RNDr. Eva Táborská, CSc.                    521/02/1129

Využití biotechnologických metod k produkci sekundárních metabolitů, šlechtění a mikropropagaci léčivé rostliny klanoprašky čínské

 

Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.                       305/02/0423

Účinky adenosinových analogů na krvetvorbu

 

 

POST – DOC

 

MUDr. Lýdie Izakovičová Hollá, Ph.D.             310/03/P045

Analýza polymorfizmů v genech pro syntetázu oxidu dusnatého (NOS) u atopického astmatu a jiných alergií v české populaci

 

MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.                        303/02/D127

Vztah genetické variability antioxidačního systému k pozdním komplikacím diabetu mellitu

 

Ing. Michal Pásek, Ph.D.                                     204/02/D129

Kvalitativní analýza vlivu tubulárního systému na elektrickou aktivitu srdečních buněk

 

MUDr. Dana Bučková, Ph.D.                               310/03/D193

Úloha polymorfizmů v genech pro receptory CD14 a TLR4 u atopických nemocí v české populaci

 

MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.                          301/03/D196

Genetická predikace rizika septického stavu u dětských pacientů

 

Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D.                                   305/03/D195

Genetická variabilita genu IL-18 ve vztahu k atopickému fenotypu

 

 

 

DOKTORSKÉ PROJEKTY

 

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.                       301/03/H005

Molekulární a buněčná biologie v biomedicíně