ŘEŠENÉ PROJEKTY V ROCE 2003 NA LF MU

 

MŠMT

 

Transformační a rozvojové programy

 

Doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.                    č. proj. 81

Příprava akreditace studijních programů radiologický technik a radiologický fyzik

 

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.                                č. proj. 82

Program studia zubního lékařství na LF MU v Brně

 

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.                             č. proj. 30

Projekt transformace studia medicíny na LF

Zavedení dvoustupňového a větveného studia

 

Informační zdroje pro VaV  (LI)

 

PhDr. František Zajíček                                           ident. kód  LI01021

Multilicence pro přístup k základním medicínským informačním zdrojům pro VaV

 

Program podpory začínajících pracovníků VaV (1K)

 

MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.                            ident. kód  1K03019

Zlepšení hojení ran u pacientů s diabetem: preklinické ověření role proteinu MSF

 

Výzkumná centra (LN)

 

Spoluřešitel

 

MUDr. Lubomír Kukla, CSc.                                  ident. kód  LN00A023

Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity

 

 

COST

 

Doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc.                              ident. kód  OC B19.001

Genová diagnostika a terapie multiformního glioblastromu

 

KONTAKT

 

MUDr. Ivo Nentwich, Ph.D.                                     č. 2003-20

Cytokinový profil placentární tkáně a jeho ovlivnění alergenními látkami

 

FRVŠ

 

TO A

 

RNDr.Ladislav Dušek, Ph.D.

Č.j.  473

Počítačová učebna Lékařské a Přírod. fakulty MU pro on-line výuku

 

TO F

 

MUDr.Miroslava Sedláčková,CSc.

Č.j. 455

Mikroskopická anatomie na Internetu

 

Doc.MUDr.AnnaVašků,CSc.

Č.j. 454     

Video studio pro prakt. výuku patolog.fyziologie na LF MU

RNDr.Renata Veselská,Ph.D.

Č.j. 450

Inovace a multimediální podpora prakt. cvičení „Lékař. Biologie“

 

TO G

 

MUDr. Markéta Bahníková

Č.j. 462

Účinky ajamalinu na membránové proudy srdeč. buněk

Doc.RNDr.Jiří Dostál,CSc.

Č.j. 470

Příprava soli protopin.alkaloidů a studium jejich struktur

Prof.RNDr.Petr Dubový,CSc.

Č.j. 466

Morfologický důkaz tvorby kolaterál motoric. a aferent. axonů

Ing. Veronika Holá

Č.j. 463

Stafylokokový biofilm a jeho rezistence vůči antibiotikům

Mgr. Kateřina Chvátalová

Č.j. 459

Izolace a antioxidační aktivita polyfenolických kyselin

MUDr. Marek Svoboda

Č.j. 464

Validace PKC-beta,I, II, a gama pro predikci vývoje DLBCL

Doc.RNDr.EvaTáborská,CSc.

Č.j. 467     

Stanovení 8-hydroxy-2-deoxyguanosnu jako markeru oxid.poškozeníDNA