I. chirurgická klinika
Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity

Pekařská 53
65691 Brno


Přednosta:

Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.
tel.: 4318 2328
fax: 4318 2373
e-mail: jan.wechsler@fnusa.cz

Zástupce pro LPP:
Doc. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
tel.: 4318 2429
e-mail: icapov@med.muni.cz

Zástupce pro školství:
Doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.
tel.: 4318 2360
e mail: vokurka@med.muni.cz

Odborní asistenti:
MUDr. Václav Jedlička, PhD.
MUDr. Pavel Mach, PhD.
MUDr. Michal Mašek, CSc.
MUDr. Roman Švehlák
MUDr. Jan Žák

Ostatní lékaři:
MUDr. Petr Diviš
MUDr. Jan Doležel
MUDr. Štěpán Chalupník
MUDr. Jan Kalač
MUDr. Michal Kašpar
MUDr. Jiří Korbička
MUDr. Adam Peštál
MUDr. Ivana Procházková
MUDr. Michal Reška
MUDr. Ivo Rovný
MUDr. Vítězslav Ruber
MUDr. Tomáš Stašek
MUDr. Libor Urbánek
MUDr. Lenka Veverková
MUDr. Petr Vlček
MUDr. Evžen Gorbunov
MUDr. Maxim Kazakov

Klinická sestra:
Eva Jelínková
tel.: 4318 2331

Kancelář kliniky:
Věra Stejskalová
tel.: 4318 2328

Dokumentace:
Naděžda Kopčanová
tel.: 4318 2332

Hospodářky:
Renata Klímová
Vladimíra Moravcová
tel.: 4318 2332

Pedagogická činnost
Výzkum
Zdravotnická činnost kliniky
Uznání vědeckou komunitou