Učební texty z traumatologie

pro posluchače lékařské fakulty MU

 

Texty připravilo do elektronické podoby Centrum výpočetní techniky lékařské fakulty MU.

Jsou zpracovány pro WWW prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší.

Některé pasáže textu nemusí být v jiných WWW prohlížečích čitelné.