Práce s textem

V levém okně jsou hypertextové odkazy na pracoviště,

která vypracovala dílčí příspěvky. Kliknutím na odkaz se vám

zobrazí v tomto okně název pracoviště a pod ním název odborného

příspěvku. Když na tento název kliknete myší, zobrazí se v novém

okně prohlížeče učební text. Pokud jsou v textech odkazy na obrázky,

zobrazíte je kliknutím na odkaz. K původnímu textu se vrátíte kliknutím

na tlačítko Zpět (Back), které je v panelu nástrojů WWW prohlížeče.

Šířku okna hypertextových odkazů si můžete zmenšit nebo zvětšit

přetažením strany okna myší. Rozlišení obrazovky min. 800 x 600 pixelů.

Jednotlivá pracoviště jsou abecedně uspořádána.

Učební texty neprošly jazykovou úpravou.

 

 

I. Chirurgická klinika FN u sv. Anny

Poranění břicha

Autor:

Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.

 

Poranění retroperitonea

Autor:

Doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.

 

Poranění tlustého střeva a konečníku

Autor:

Doc. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

 

Bránice, břišní stěna

Autor:

Ambulance 2

 

I. Ortopedická klinika FN u sv. Anny

Artroplastiky

Autor:

Doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

 

II. Chirurgická klinika FN u sv. Anny

Cévní poranění

Autoři:

MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

Doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc.

 

Poranění jater

Autoři:

Doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc.

MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

 

Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u sv. Anny

Polytrauma

Autoři:

MUDr. Vladimír Šrámek,

MUDr. Martin Pavlík,

Doc. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

 

Centrum popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno-Bohunice

Vybrané kapitoly z plastické chirurgie a popáleninové medicíny

Autoři:

doc. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

MUDr. Milada Franců a kolektiv

 

Chirurgická klinika FN Brno-Bohunice

Traumatologie hrudníku

Autor:

Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.

 

Kompartement – Syndrom

Autor:

MUDr. Jindřich Melichar, CSc.

 

Klinika dětské chirurgie a traumatologie FN Brno

Ambulatní příručka pro dětskou traumatologii

Autoři:

odb.as.MUDr.Vladimír Bartl, CSc

Doc. MUDr.P.Gál, Ph.D.

 

Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny

UTC pro výuku – díl plastické chirurgie

Autor:

Doc. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno-Bohunice

Poranění obličejových kostí a zubů

Autor:

Doc. MUDr. Milan  Machálka,  CSc.

 

Neurochirurgická klinika FN Brno-Bohunice

Poranění mozku

Autoři:

MUDr. Vilém Juráň,

MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.

Doc. MUDr. Vladimír Smrčka, Csc.

 

Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice

Zlomeniny pánve a acetabula

Poranění páteře

Autor:

Doc. MUDr. Martin Krbec

 

Územní středisko záchranné služby v Brně (ÚSZS v Brně)

Hromadná neštěstí

IZS – integrovaný záchranný systém

Autor:

MUDr. Pavel Urbánek