Lékařskou fakultu nevystudujete za den. Je potřeba odhodlání a dřina. Na Dnech s medicínou ale za jediný den zjistíte, jaké to je, a že to za to stojí!

Milujete fyziku, biologii nebo chemii a přemýšlíte, který směr je pro vás ten správný nebo potřebujete popostrčit? Pak je ta nejlepší věc, co můžete udělat, zúčastnit se našich Dnů s medicínou. Prezentujeme na nich vždy několik vybraných pracovišť, oborů a nově i klinická pracoviště! :) Tak se můžete přímo u zdroje zeptat na vše, co vás zajímá, zjistit, jak to na LF MU chodí, sami si vyzkoušet způsob výkladu látky a prakticky se v interaktivních částech zapojit do experimentů.

28. 3. 2022

Na začátek se vyznejme v pojmech. :)

Obory - Studijní programy

Studijní programy jsou ucelené plány vzdělávání v konkrétním oboru. Tedy, abyste mohli pracovat v oboru jako lékař, studujete studijní program Všeobecné lékařství.

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se dělí obory na:

Magisterské - takzvané "dlouhé" programy nabízí například šestiletý studijní program Všeobecné lékařství, pětiletý studijní program Zubní lékařství nebo pětiletý studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog. Pro magisterské studijní programy je typické, že po úspěšném zakončení programu státní zkouškou získá absolvent magisterské vzdělání. Tedy není zde "mezistupeň" bakalář, ale jste rovnou magistři, inženýři, doktoři.

Bakalářské a navazující magisterský program - To je například obor Nutriční terapie nebo Fyzioterapie. Zde studujete nejprve bakalářský studijní program a poté se znovu hlásíte k přijímacímu řízení a studujete další, již magisterský, studijní program.

Přehled studijních oborů na LF MU můžete vidět zde: https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/lekarska-fakulta

Pracoviště

Pracoviště je místem, prostorem, ve kterém se jednotlivé studijní programy učí a uskutečňují. Pracoviště nelze studovat a pravděpodobně během svého studia na velkou část pracovišť zavítáte.

Pracoviště jsou Teoretická jako je například Anatomický ústav nebo Biofyzikální ústav.

Mezi pracoviště řadíme také například Účelová zařízení jako je Centrum léčivých rostlin, Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat, Simulační centrum nebo Ústřední knihovna.

A poté pro Vás nejzajímavější budou klinická pracoviště jako jsou Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice, ze kterého si Chirurgická klinika připravila program chirurgického šití na akci Den s medicínou II.

Přehled pracovišť můžete vidět zde https://www.med.muni.cz/o-fakulte/organizacni-struktura

 

Den s medicínou, den jako žádný jiný

19. března jste se u nás sešla kupa studentů. Máme radost, že jsme potkali na šest desítek z vás a doufáme, že se zase brzy setkáme. Prohlédněte si fotogalerii a zavzpomínejte s námi na den na LF MU!

Dentální hygiena a Zubní lékařství

Stanoviště

Péče o chrup

Téma

Provést správně techniku čištění

Úkol

Stanoviště Dentální hygieny a Zubního lékařství nabídlo odpovědi na otázky, kdy si čistit ráno zuby - zda před jídlem nebo až po něm. Zda je lepší si po konzumaci kyselého jídla jít hned vyčistit zuby nebo raději s tím vyčkat a jak si vlastně zuby čistit. 

Už víme, že příčinou zubního kazu je plak tvořený bakteriemi v koloniích. Jejich vlivem a nesprávnou zubní hygienou dochází k narušení skloviny. Znalost základů ošetřování zubního kazu ale naštěstí již zachránila nejeden zanedbaný chrup. Jak se starat o své řezáky, špičáky, třenové zoubky a také stoličky už vědí návštěvníci tohoto stanoviště. Za pomocí modré transparentní látky si mohli zacílit zubní plak a poté ho za instruktáže zkušených lektorů a studentů důkladně vyčistit. Leč úkol to nebyl snadný, techniku čištění zubů studenti ovládli perfektně! Tak snad se s vámi uvidíme také u přijímacího řízení do oborů Dentální hygiena a Zubní lékařství. Přejeme mnoho zářivých chvil s péčí nejen o váš pravý horní kvadrant. :)

Více informací o studijních programech Dentální hygiena a Zubní lékařství:

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno. Absolvováním studijního programu získáte kvalifikaci zdravotnického pracovníka, který samostatně i ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Hlavními znalostmi studijního programu dentální hygiena jsou prevence, parodontologie a orální hygiena. Všeobecná a odborná medicínská příprava vám umožní pochopit souvislosti mezi péčí o ústní hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami.

Zdroj: Webové stránky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Více informací o studijních programech Dentální hygiena a Zubní lékařství naleznete na odkaze. 

Chirurgická klinika

Stanoviště

Chirurgické šití

Téma

Provést správně techniku šití

Úkol

Stanoviště reprezentující skutečné klinické pracoviště Fakultní nemocnice Bohunice si připravilo pro středoškoláky nelehký úkol a tím bylo chirurgické šití, ovládání laparoskopického trenažéru a hlavně sledování záznamů operací trávicího traktu. Ze záběrů minikamerky se opravdu tajil dech, poznat ve změti tkání operovaný objekt není tak snadné, jak se může zdát! Inu, ono se neříká být přesný jako chirurg jen tak pro nic za nic. Oslovil vás obor chirurgie? A trénujete vedle anatomických znalostí zručnost prstů? Ideální je pro to například navlékání korálků.

Více o pracovišti Chirurgická klinika FN Brno

Chirurgická klinika FN Brno je univerzitní pracoviště zaměřené kromě všeobecné chirurgie na vysoce specializované chirurgické činnosti v akreditovaných programech a oborových specializacích, na pregraduální a postgraduální výchovu lékařů a nelékařského zdravotnického personálu. Historie Chirurgické kliniky FN Brno je spojena s rokem 1991, kdy vzniklo - jako zcela nové pracoviště - Chirurgické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně Bohunicích. Již v roce 1994 bylo toto pracoviště ustanoveno Chirurgickou klinikou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno - Bohunice. Jde o stěžejní pracoviště nemocnice, které poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči jak v oboru všeobecné chirurgie, tak v řadě dalších chirurgických specializací.

Zdroj: Webové stránky Chirurgické kliniky FN Brno

Více informací o tomto klinickém pracovišti naleznete zde.

Nutriční terapie

Stanoviště

Složení potravin a zdravá strava

Téma

Zvítězit v kvízu důkladnou znalostí potravin

Úkol

Bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, vitamíny, minerály a voda. Co je co a kolik bychom toho měli v potravě přijímat? Je významným původcem vitamínu C brambora? Má více vitamínu C citron nebo paprika? A co se dává do sippingu, tekuté potravy pro pacienty? Na všechny tyto otázky již znají odpověď návštěvníci stanoviště Nutriční terapie. Věříme, že jste si odnesli mnoho poznatků, které možná nově aplikujete ve svých stravovacích návycích, a že nad tím, co dáváte do vašeho těla více přemýšlíte. Protože u jídla to všechno začíná. Může být původce problému, ale můžeme se jí i léčit!

 

Více informací o studijním programu Nutriční terapie:

Na bakalářské studium v programu Nutriční terapie navazuje magisterské studium v oboru Nutriční specialista. Po jeho absolvování získáte specializovanou způsobilost jak ve výživě dětí, tak i dospělých. V průběhu studia si projdete teoretickým základem společným pro všechny zdravotníky. Ten zahrnuje například anatomii, fyziologii a patologickou fyziologii nebo farmakologii. Dále získáte vědomosti o potravinách, jejich výrobě, mikrobiologii a technologii přípravy pokrmů. Stěžejními předměty však budou ty týkající se výživy člověka, a to jak výživy v prevenci různých onemocnění, tak výživy léčebné či klinické.

Zdroj: Webové stránky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Více informací o studijním programu Nutriční terapie naleznete zde.

Stanoviště

Anatomický ústav

Téma

Anatomie zažívacího traktu

Úkol

Popsat jednotlivé části zažívacího traktu

Prohlédnout si anatomii zažívacího traktu na 3D snímcích a odhalit pestrost struktur a tkání lidského těla, to mohli účastníci akce na stanovišti Anatomický ústav. Lidské tělo, funguje, udržuje vás při životě, vše na sebe uvnitř navazuje a dokonale to spolu kooperuje, a to vše aniž byste o tom vůbec věděli a řídili to! No není dokonalé? Podařilo se vám najít všechny útvary? A které vás svým tvarem nebo vzhledem překvapily?

Více o pracovišti Anatomický ústav:

Anatomický ústav Masarykovy Univerzity v Brně byl založen v roce 1919. Prvním přednostou se stal prof. Otomar Völker. Po celou dobu existence byl ústav umístěn v ne zcela vyhovujících prostorách. V září roku 2001 byl otevřen nový, moderní ústav, který svou koncepcí a vybavením plně odpovídá požadavkům třetího tisíciletí. Nový Anatomický ústav byl první stavbou nově budovaného kampusu Masarykovy univerzity v městské části Bohunice. V současné době disponuje Anatomický ústav třemi plně vybavenými pitevnami s nejmodernější audiovizuální technikou a pěti seminárními místnostmi. Nedílnou součást ústavu představuje Anatomické muzeum prof. Karla Žlábka. Ústav aktuálně zajišťuje teoretickou i praktickou výuku anatomie pro české i zahraniční studenty programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Fyzioterapie a teoretickou výuku pro programy bakalářské.

Zdroj: Webové stránky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Více informací o pracovišti Anatomický ústav naleznete zde.

  Speciální poděkování za přípravu programu:

Mudr. Jan Pospíšil

Mgr. Martin Krobot

Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.

Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D.

MDDr. Petr Kučera

MDDr. Kristýna Macíková

Mgr. Bc. Petra Bielczyková

MUDr. Karolína Bretová

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info