Spojuje nás stejný cíl. Bojujeme za záchranu života onkologických pacientů. Tak zněla hlavní myšlenka Dne s medicínou

Den s medicínou potřetí jinak, tentokrát jsme se pořádně ponořili do tématu onkologie. Našli jste se v něm?

19. 10. 2022

DEN S MEDICÍNOU III. ONKOLOGIE

Neurochirurgická klinika FN BRNO

Stanoviště

Na stanovišti Neurochirurgické kliniky si pro vás lékaři připravili video-ukázky základních neurochirurgických operačních postupů, zjistili jste, jak lze využít 3D virtuální realitu v medicíně.

Více o pracovišti:

Neurochirurgická klinika FN Brno patří k největším pracovištím svého druhu v České republice. Zajišťujeme léčbu pacientů s cévním onemocněním mozku (s výdutěmi tepen, s arteriovenozními malformacemi, se spontánním krvácením i mozkovou ischemií) a se všemi typy nitrolebních nádorů (menigeomů, gliálních nádorů, metastáz a dalších typů). Našimi častými pacienty jsou nemocní s postižením bederních a krčních meziobratlových plotének nebo jinou formou degenerativního onemocnění páteře. Početnou skupinou jsou také pacienti s poraněním centrálního nervového systému (následky pádů, dopravních nehod, pracovních úrazů,…). A léčíme samozřejmě i pacienty s postižením periferního nervového systému, jako jsou úžinové syndromy (známý syndrom karpálního tunelu a další), poranění nervů a nádory nervů.

Zdroj: https://www.fnbrno.cz/neurochirurgicka-klinika/k1470

Chirurgická klinika FN Brno

Stanoviště

Na stanovišti chirurgické kliniky jste si mohli prohlédnout záznamy operací nádorových onemocnění a vyzkoušet si jednoduché operační zákroky na simulátorech.

Více o pracovišti:

Historie Chirurgické kliniky FN Brno je spojena s rokem 1991, kdy vzniklo - jako zcela nové pracoviště - Chirurgické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně Bohunicích. Již v roce 1994 bylo toto pracoviště ustanoveno Chirurgickou klinikou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno - Bohunice. Jde o stěžejní pracoviště nemocnice, které poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči jak v oboru všeobecné chirurgie, tak v řadě dalších chirurgických specializací.

Zdroj: https://www.fnbrno.cz/chirurgicka-klinika/k1448

Interní gastroenterologická klinika FN BRNO

Stanovistě

Program na téma nádory tlustého střeva a konečníku a jejich prevence, to byla hlavní témata stanoviště IGEK. Měli jste možnost prohlédnout si videa z endoskopií, viděli jste demonstraci na ultrazvuku a endoskopickém simulátoru a na závěr na vás čekal jednoduchý test.

Více o pracovišti:

Naše klinika se věnuje komplexní péči o pacienty s onemocněními zažívacího traktu a jater, včetně specializovaných endoskopických výkonů. Mezi další naše specializace patří nemoci ledvin, endokrinního systému, diabetes mellitus, péče o pacienty s poruchami imunitního systému a nutností nutriční podpory. Kromě vysoce specializované péče je samozřejmostí i poskytování komplexní interní péče pacientům, kteří ji potřebují. Na naší klinice probíhá pregraduální i postgraduální výuka studentů, především studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zdravotních škol a Institutu pro další vzdělávání zdravotníků v Brně. Naše klinika je zapojena do mnoha českých i mezinárodních výzkumných projektů v oblastech diagnostiky i léčby onemocnění léčených na naší klinice.

Zdroj: https://www.fnbrno.cz/interni-gastroenterologicka-klinika/k1450

BIOLOGICKÝ ÚSTAV

Stanoviště

Na stanovišti na vás čekala krátká přednáška a několik preparátů na mikroskopování. Mohli jste také sami pozorovat vlastní buňka z bukální sliznice.

Více o pracovišti: 

Biologický ústav je jedním z nejstarších teoretických ústavů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU). Byl založen již v roce 1919 a jeho zakladatel prof. Edward Babák je autorem koncepce výuky všeobecné biologie pro lékařské fakulty. V současné době Biologický ústav zajišťuje teoretickou i praktickou výuku lékařské biologie pro české i zahraniční studenty. Ústav zajišťuje také koordinaci mezinárodního Ph.D. programu Biomedicínské vědy a je významným mezinárodním centrem excelentního biomedicínského výzkumu.

Zdroj: https://biology.med.muni.cz/

Část fotografií byla pořízena v prostorách SIMU. Simulační centrum Masarykovy univerzity je spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Více informací o nejmodernějším simulačním centru ve střední Evropě najdete zde.

Speciální poděkování

Mgr. Jan Dvořáček, DiS.

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Francová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D.

Jana Růžičková

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.

MUDr. Hana Pikulová

MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

MUDr. Jan Pospíšil

doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

MUDr. Michaela Veškrnová

MUDr. Tomáš Skutil


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info