Biofyzikální ústav patří mezi teoretická pracoviště a je navštěvován všemi studenty bakalářských a magisterských programů LF MU, vybranými studenty PřF MU, ale i studenty biomedicínského inženýrství VUT. Hlavním úkolem je vzdělávání v oblasti lékařské přístrojové techniky a aplikované biofyziky. Studenti se dozví souvislosti s bezpečným a efektivním využíváním lékařských přístrojů v léčebně preventivní praxi. Důraz je kladen na jejich rizika nejen pro pacienty, ale i zdravotníky. Nedílnou součástí je pochopení fyzikálních pochodů v lidském těle. Vedle výuky je podstatná i vědecko-výzkumná činnost. K dispozici je laboratoř vybavena ke sledování vlivu biofyzikálních účinků ultrazvukových polí a nanočástic in vitro. V poslední době pak výzkum využití termografie v medicíně, tedy zobrazení povrchové teploty snímáním infračerveného záření v úzké spolupráci s klinickými pracovišti.

Podívejte se, co se dělá v laboratořích ústavu.

Prezentační video pracoviště

Fotogalerie


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info