Andrea Menšíková

Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

odborná asistentka – Ústav zdravotnických věd

e‑mail:

informace

Lektorka je absolventkou oboru Ošetřovatelská péče v gerontologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2016 na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje jako odborná asistentka, je garantkou odborné ošetřovatelské praxe všeobecných sester. V klinické praxi pracuje jako perioperační sestra.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info