Genetické příčiny náhlé srdeční smrti – 1. blok – z pohledu patologa a kardiologa

V rámci kurzu budete seznámeni s nejčastějšími příčinami náhlého úmrtí mladých osob. Hlavní zaměření bude na úmrtí dětí a mladých jedinců, u kterých pitevní rozbor neobjasnil příčinu smrti. V takových případech vyvstává podezření na úmrtí způsobené genetickými faktory, které jsou až do prvního zásahu fenotypově skryté, tedy nepůsobí žádné zdravotní komplikace. Přítomnost patogenních variant (mutací) v genech, které zodpovídají za správné fungování srdečních buněk, může ohrožovat život také dalším příslušníkům rodiny náhle zemřelého. Proto je v takových případech prováděna molekulární pitva, kdy jsou tyto genetické patologie vyhledávány v jeho DNA. Velmi důležitý je pečlivý přístup k rodinám zemřelého, kterým je vždy nabízeno rozšířené kardiologické vyšetření pro odhalení skrytých vad.

Kurz bude probíhat formou bloku/ů online přednášek, které budou prezentovat spolupracující odborníci věnující se tomuto tématu.

V tomto prvním bloku vám nabídneme prezentace z pohledu patologa a kardiologa.

O týden později představíme druhý blok prezentací, a to z pohledu molekulární genetičky a profilované studentky Všeobecného lékařství LF MU. Neváhejte se rovnou přihlásit.

Po absolvování obou bloků přednášek bude pro vybrané studenty s hlubším zájmem o problematiku nabídnuta exkurze na Interní kardiologickou kliniku FN Brno a exkurze do laboratoří Centra molekulární biologie a genetiky, FN Brno. Vše bude organizováno s ohledem na aktuální epidemiologická opatření.

S blížícím se termínem konání pošleme přihlášeným účastníkům e-mail s odkazem k připojení na MS Teams. Často se stane, že poštovní klient zprávu vyhodnotí nesprávně jako nevyžádanou poštu. Kontrolujte prosím také složky hromadné pošty... Pokud aplikaci MS Teams nemáte, není nutné si ji stahovat, stačí se připojit v prostředí webového prohlížeče.


Lektoři

MUDr. Milan Sepši, Ph.D.

odborný asistent – Interní kardiologická klinika

e‑mail:

informace

Pracuje jako kardiolog se zaměřením na arytmologii na Interní kardiologické klinice FN Brno. Specializuje se na léčbu a sledování pacientů po prodělané oběhové zástavě na podkladě poruch srdečního rytmu. Dále se podílí na výuce pregraduální i postgraduální na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

MUDr. Martin Zeman

odborný asistent – Ústav soudního lékařství

e‑mail:

informace

Brněnský rodák. V letech 1990 - 1994 studentem gymnázia v Brně, od r. 1994 studoval obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Nyní lékař a odborný asistent Ústavu soudního lékařství v Brně, kde působí již od r. 2000. Specializuje se na problematiku náhlých úmrtí v soudním lékařství.

V případě, že se chcete přihlásit po termínu pro registrace, kontaktujte nás telefonicky.

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info