Sestry v akci

Anotace kurzu

Profese všeobecné sestry má dlouhou historii. Je to povolání krásné, zodpovědné i náročné. Na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence Vám rádi představíme možnosti studia, obeznámíte se s kompetencemi Všeobecné sestry a vyzkoušíte si některé z ošetřovatelských činností.

Co se dozvíte a uvidíte

Hygienická dezinfekce rukou je nezbytnou dovedností každého zdravotníka. My vás naučíme, proč je důležité mýt si ruce správně.

Zjistíte, jak se cítí senior, kterého bolí klouby, nemůže popadnout dech, má šedý zákal a z peněženky obtížně vytahuje drobné mince anebo kartičku pojištěnce. Představíme Vám desatero prevence pádů u seniorů a Seniorskou obálku (My o seniorské obálce řekneme Vám a Vy svým prarodičům).

Zjistíte, co je sipping.

Chcete vědět, co obnáší práce sestry na pracovišti intenzivní medicíny? Dozvíte se, co a proč „něco pípá“ alarmuje na monitorovacím přístroji pacienta. Přijďte se podívat, jak se provádí monitoring pacienta, co vše z přístrojové techniky sestra zvládne obsloužit. Uvidíte, jak se pečuje o dýchací cesty nemocného a jak se zajišťují cévní vstupy.

Možnosti a forma studia – představení studijního programu Všeobecné ošetřovatelství (otázky a odpovědi).

Co si vyzkoušíte
  • Naučíme vás správné technice mytí rukou a jejich dezinfekci. Zpětnou vazbu o tom, jak jste mytí rukou zvládli ověříte prostřednictvím UV lampy.
  • Oblečete si simulační model stáří.
  • Ochutnáte nápoje pro nutriční podporu a vyberete nejlahodnější příchuť.
  • Změříte si krevní tlak a puls.

Termín konání: září 2021 v případě příznivé epidemiologické situace, prezenční forma
Délka trvání: 4 hod.

Zaujalo vás toto téma a ještě není vypsán konkrétní termín, na který byste se mohli přihlásit? Napište nám a pokusíme se najít pro vás vhodný termín.


Lektor

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

odborná asistentka – Ústav zdravotnických věd

e‑mail:

informace

Garantka studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. Specializuje se na didaktiku, sociální interakci a edukační procesy v oblasti ošetřovatelství. Na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity působí od roku 2004. Svoji práci má ráda. Baví ji spolupráce se studenty a kolegy, podílí se na aktivitách Lékařské fakulty MU, ráda inovuje výuku. Zkrácený pracovní úvazek má ve FN Brno.

Mgr. Pavel Kůřil, DiS.

odborný asistent – Ústav zdravotnických věd

e‑mail:

informace

Dlouhodobá zkušenost s ošetřovatelskou praxí v chirurgických oborech, ve které stále působí (Chirurgická klinika FN Brno). Má zkušenosti i jako vedoucí pracovník ošetřovací jednotky – pozice staniční sestra. Získal specializaci ve zdravotnictví ve studijním oboru: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví a Ošetřovatelství v chirurgických oborech. Podílí se na vzdělávání akreditovaného kvalifikačního kurzu – sanitář.

Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

odborná asistentka – Ústav zdravotnických věd

e‑mail:

informace

Lektorka je absolventkou oboru Ošetřovatelská péče v gerontologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2016 na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Pracuje jako odborná asistentka, je garantkou odborné ošetřovatelské praxe všeobecných sester. V klinické praxi pracuje jako perioperační sestra.

Mgr. Jiřina Večeřová

odborná asistentka – Ústav zdravotnických věd

e‑mail:

informace

Dlouhodobě se zabývá oborem intenzivní péče. Specializuje se v paliativní a hospicové péči, podílí se na rozvoji mobilní hospicové péče v ČR. Vzdělává odbornou veřejnost v oblasti paliativní péče. Má zkušenosti s řízením nestátní neziskové organizace sociálně zdravotnického charakteru. Na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je koordinátorkou studijního programu Intenzivní péče.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info