4. zasedání CZECRIN BOARD

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, jako hlavní řešitel projektu CZECRIN (CZEch Clinical Research Infrastructure Network), hostila dne 10.3.2020 v prostorách děkanátu Lékařské fakulty 4. zasedání CZECRIN BOARD.

18. 3. 2020

Bez popisku

CZECRIN BOARD projednal a schválil zprávu o činnosti v uplynulém období 2016-2019 a strategické záměry 2020–2022, novou organizační strukturu VVI CZECRIN a plán aktivit v roce 2020. Diskutovány byly zejména dostupné zdroje financování pro realizaci nekomerčních klinických studií, a to i v návaznosti na strategii MZ ČR Zdraví 2030 a možnost národních grantových výzev. V diskuzi zazněla témata, jejichž rozvoj přispěje k posunu infrastruktury v rámci evropského měřítka a kvality klinického výzkumu. Jedná se především o rozvoj regulační podpory při translaci vědeckých výsledků do klinických aplikací a rozvoj farmakoekonomických studií, tato témata budou rozvinuta a zhodnocena na plánovaném podzimním 5. setkání. Dalšími projednávanými body byly zejména otázky metodologické podpory, návrhu designu nekomerčních klinických hodnocení a další klíčové otázky realizace podpory akademických hodnocení v ČR.

CZECRIN BOARD je rozhodovací orgánem VVI CZECRIN, který umožňuje hostitelské instituci a zástupcům partnera / členů sítě CZECRIN přijímat kolektivní strategická rozhodnutí. Členy CZECRIN BOARD jsou náměstci pro vědu a výzkum zdravotnických zařízení, které jsou součástí sítě CZECRIN (9 fakultních nemocnic a 3 specializované ústavy).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info