6 doktorandů z LF MU získalo společně se svými školiteli cenu za excelentní výsledky studia

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová udělila ocenění za excelentní výsledky v doktorském studiu na MU 33 absolventům a jejich školitelům. Mezi oceněnými bylo 6 absolventů z LF MU.

12. 12. 2022

Bez popisku

Oceněni byli ti absolventi, kteří studium úspěšně ukončili ve standardní době 4 let, prodloužené maximálně o jeden rok, a zároveň dosáhli ve své disertační práci velmi kvalitních výsledků výzkumu. U absolventů z LF MU byla při ocenění zohledněno zejména ta skutečnost, že publikovali prvoautorské publikace v prvním kvartilu nejkvalitnějších časopisů daného oboru.

Ocenění bylo poprvé uděleno v loňském roce. Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová plánuje oceňovat úspěšné doktorandy a jejich školitele každoročně. „Hlavním cílem toho ocenění je motivace současných doktorandů k tomu, aby ukončovali svá studia ve standardní době a s kvalitními výsledky. Oceňování těch, kteří to dokázali, patří do celého souboru aktivit, které Masarykova univerzita organizuje za účelem zvyšování kvality doktorského studia,“ dodala prorektorka Pospíšilová. Součástí ocenění je i finanční odměna 25 tis. Kč jak pro absolventa, tak pro školitele.

Z LF MU byly oceněny tyto úspěšné týmy:

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další vědecké kariéře. 

Ocenění z celé MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info