3 akademici z LF MU ve výběru Forbes TOP 50 lékařů Česka

Časopis Forbes zveřejnil žebříček nejlepších 50 lékařů Česka. Ve výběru těch nejlepších jsou i 3 osobnosti, které se podílí na výuce a výzkumu na LF MU.

6. 1. 2023

Bez popisku

Byť by na tomto seznamu měli být všechny skvělé lékařky a všichni špičkoví lékaři v Česku, pokusil se časopis Forbes představit 50 nejlepších. Seznam nominovaných nechal podrobit oponentuře z řad nezávislých autorit a expertů z oboru.

Tři z oceněných osobností jsou úzce spjaté s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.

Milan Brázdil: přednosta I. neurologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny. Je mezinárodně uznávaným odborníkem ve svém oboru, což dokládá i loňský zisk ocenění Ambassador for Epilepsy pro nejvýznamnější světové epileptology, a to za výjimečný mezinárodní přínos pro pochopení podstaty tohoto onemocnění. Podílí se na výuce budoucích lékařů a je školitelem mnoha úspěšných absolventů doktorského studia. 

Peter Grell: odborný asistent na Klinice komplexní onkologické péče LF MU a Masarykova onkologického ústavu. Onkologickým pacientům, kteří vyčerpají veškeré standardní možnosti léčby, se snaží nabídnout novou proceduru a zkusit, zda bude účinná. Na starosti má klinické studie případných nových léků. Mimo jiné tak testuje nadějnou látku biotechnologické společnosti Sotio. Podílí se na výuce budoucích lékařů a je školitelem několika doktorandů.

Marek Svoboda: ředitel Masarykova onkologického ústavu. Ve svém výzkumu se věnuje mimo jiné genetice nádorů, tedy oboru, který se snaží zjistit předpoklad k budoucímu onemocnění pacientů rakovinou. Je špičkou ve svém oboru i v mezinárodním měřítku. Nejen proto se v roce 2022 stal členem expertního výboru „Mise Rakovina“ v rámci programu Horizont Evropa. Podílí se na výuce budoucích lékařů a je školitelem několika doktorandů.

celý článek ve forbes


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info