Akce Stop dekubitům letos připadá na 19. 11. 2020

Každý rok patří v celé Evropě 3. čtvrtek v listopadu osvětové akci Stop dekubitům, která upozorňuje na problematiku proleženin a prosezenin. Cílem STOP DEKUBITŮ je šíření povědomí o prevenci i léčbě, sdílení dobré praxe a praktická výměna zkušeností mezi laiky a odborníky. Letos se jedná o 19. 11. 2020.

11. 11. 2020

Bez popisku

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP PU), který letos připadá na 19. listopad 2020. Tato osvětová akce, do které jsou zapojeny pečující osoby ze zdravotnických zařízení i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity, probíhá každoročně třetí listopadový čtvrtek. Jejím posláním je šíření povědomí o prevenci i léčbě dekubitů (proleženin a prosezenin), sdílení dobré praxe i praktická výměna zkušeností mezi zdravotnickými pracovníky, odbornou a laickou veřejností na národní i mezinárodní úrovni.

Dekubity (česky označovány jako proleženiny) trpí až 4 milióny pacientů v Evropě v nemocnicích a domácí péči a ohrožují novorozence, osoby se sníženou mobilitou, pacienty upoutané na lůžko i starší a chronicky nemocné (například s diabetem, onemocněním srdce a nervové soustavy a dalšími chronickými chorobami). Náklady na léčbu dekubitů jsou enormní a za nejúčinnější přístup je považována včasná prevence.

V kontextu současné pandemie koronaviru COVID-19 a zvyšujícího se množství hospitalizovaných pacientů v závažném stavu, se potřeba polohování a sledování stavu kůže v nemocnicích stává ještě významnější a naléhavější výzvou.  Jsou to právě dlouhodobí pacienti v intenzivní péči (na JIP a ARO), na geriatrických a interních odděleních, kteří nejčastěji trpí proleženinami. Prodloužení času hospitalizace pacienta kvůli léčbě dekubitů se při současné maximální naplněnosti evropských nemocnic jeví jako velmi rizikové i s ohledem na skutečnost, že vyšší počet pacientů ovlivňuje náročnost péče a snižuje čas běžně věnovaný polohování a dalším preventivním postupům nejen v péči o kůži.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Více dostupných informací můžete najít např. zde:

K tomuto významnému dni shlédněte videopozdrav prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. z Lékařské fakulty MU k připojení se k akci Stop dekubitům!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info