Akreditace nového navazujícího magisterského studijního programu na LF MU

Dne 24. 6. 2020 získala LF MU akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Veřejné zdravotnictví.

26. 6. 2020

V českém kontextu unikátní studijní program má za cíl připravit absolventy kompetentní k výkonu činností zaměřených na podporu veřejného zdraví, kvalitu zdravotních služeb a péče poskytované na základě vědeckých důkazů. Určen je zejména absolventům studijních programů se zdravotnickým zaměřením, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka (studijního programu Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, studijních programů vzdělávajících nelékařské zdravotnické pracovníky a příbuzných oborů).

Studijní plán je zaměřen zejména na klíčové oblasti zdravotnického managementu a leadershipu, managementu a monitoringu klinického hodnocení, hodnocení zdravotnických technologií, tvorbu systematických review a klinických doporučených postupů a kódování zdravotních služeb. První uchazeči budou do nového studijního programu přijímáni pravděpodobně na akademický rok 2021/2022. Studovat lze v prezenční i kombinované formě.

Více informací o studijním programu naleznete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info