Aktualizovaná výzva pro dobrovolníky z řad studentů LF MU

Aktualizováno 24. 3. 2020

14. 3. 2020

Pokud ještě nejsi zapojen/a jako dobrovolník za Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, ale chceš nabídnout svou pomoc, přidej se do skupiny dobrovolníků.

CoviDobrovolníci LF MU

Tato skupina (Facebook) aktuálně slouží jako centrální skupina dobrovolníků naší fakulty, kde budeme pravidelně přidávat požadavky nemocnic. Pokud jste studenty 5. a 6. ročníků VL, či 3. ročníku VS a ZZ, vztahuje se na vás Vládou ČR uložená pracovní povinnost. Jelikož personální pomoc ovšem aktuálně poptávají i nemocnice nevyskytující se na seznamu Vládou ČR určených sedmnácti nemocnic, lze se v případě, že zatím nevykonáváte pracovní povinnost, zapojit do pomoci těmto nemocnicím na dobrovolné bázi v této skupině.

Nabídnuté pomoci všech si velmi vážíme, ne všechny ročníky všech oborů se ovšem aktuálně mohou do pomoci v nemocnicích zapojit. Pro studenty těchto oborů a ročníků proto přidáváme odkaz na formulář, kterým se dostanete do řad dobrovolníků v záloze. Tyto zálohy budeme aktivovat v okamžiku potřeby.

Pomoc ve FN Brno pro 1. a 2. ročník VL + ZL

POMOC VE FN BRNO – 1. A 2. ROČNÍK VL + ZL

Pojďme nemocnicím vrátit to, co nám ve formě vzdělávání daly, pojďme pomoct kolegům zdravotníkům, kteří jsou přetížení a přepracovaní, pojďme dělat to, kvůli čemu jsme na LF MU přišli studovat.

#StayPositiveButNotCoronaPositive

Váš SKAS LF MU

Více článků

Přehled všech článků