Asociaci děkanů lékařských fakult povede děkan LF MU Martin Repko

Děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. byl zvolen na dvouleté funkční období předsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR (ADLF).

12. 4. 2022

Bez popisku

Cílem ADLF je zásadní přínos pro globální rozvoj budoucnosti české medicíny. Asociace zastřešuje komunikaci mezi představiteli 8 lékařských fakult České republiky a koordinuje společný postup v zásadních záležitostech týkajících se vzdělávání zdravotnických pracovníků a v oblastech biomedicínského výzkumu.

„K základním aktuálním potřebám k řešení řadím problematiku prostorového i personálního zajištění dalšího rozvoje pregraduálního vzdělávání v lékařských i nelékařských vzdělávacích programech, včetně realizovaných i dalších potencionálních podpůrných vládních programů. Za velmi důležité považuji organizační sjednocení specializačního vzdělávání ve zdravotnictví. Vysoce aktuální problematikou je nutnost strategického řešení a nastavení koordinovaného postupu při začlenění ukrajinských studentů do pregraduálního studia i nostrifikační proces a podíl LF na aprobačních procesech ukrajinských zdravotníků,“ uvádí prof. Repko.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info