Australský velvyslanec navštívil naši fakultu

Online vzdělávání v péči o osoby s demencí, to je oblast, kde aktuálně spolupracují odborníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s kolegy z University of Tasmania. Podpořit vzájemnou spolupráci obou univerzit přijel do Brna také velvyslanec Australského společenství pro Českou republiku H. E. Lloyd Brodrick. 

2. 8. 2021

Ve středu 28. července 2021 velvyslance na půdě univerzitního kampusu přivítala proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie prof. PhDr. Andrea Pokorná, PhD. Jednání se účastnila také zástupkyně australské vládní agentury pro rozvoj obchodu a investic, Australian Trade and Investment Commission – Austrade, PhDr. Zdenka Kotalová. Setkání bylo zaměřeno na informování o společných aktivitách mezi Masarykovou univerzitou, potažmo Lékařskou fakultou, a australskými kolegy z University of Tasmania, konrétně z Wicking Dementia Research and Education Centre v Hobartu. Hlavní oblastí spolupráce je příprava implementační strategie online vzdělávání v péči o osoby s demencí (Massive Online Open Course Understanding Dementia) pod odbornou záštitou LF MU. Uvedený kurz je příkladem „best practice“ také v rámci Národního akčního plánu Alzheimerovy nemoci, a existuje tak záruka jeho celonárodní implementace. Zároveň navazuje na další odborné aktivity na LF MU i spolupracujících pracovišť fakultních nemocnic. Spolupráce mezi univerzitami byla stvrzena v dubnu 2019 v rámci Memoranda o porozumění („Memorandum of Understanding“), které bylo v letošním roce prodlouženo. 

Součástí projektu je i příprava tzv. Launch Eventu za účasti zástupců vedení Jihomoravského kraje, města Brna, ministerstva zdravotnictví a společnosti B-Braun. Diskutovalo se také o možnostech další spolupráce mezi českými a australskými odborníky na akademické půdě, a to nejen v oblasti geriatrické péče, ale také v dalších oblastech získávání zkušeností v profesním vzdělávání zdravotnických pracovníků. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info