Brněnské dny prevence – Myslete na své zdraví, když jste ještě zdraví!

Kdo se moc ptá, moc se dozví, a to je skvělé! Brňané se v aprílový pátek ptát nebáli a teď již vědí, jak nejlépe pečovat o sebe a své blízké. Na náměstí Svobody na ně totiž s odpověďmi čekali zdravotní odborníci, studenti medicíny, farmacie a sportovních studií. Celoměstská akce Brněnské dny prevence tak odstartovala měsíční kampaň za zlepšení zdraví obyvatel města Brna a Masarykova univerzita u toho nemohla chybět!

22. 4. 2022

Léčit zdravé lidi zní sice jako oxymóron, prevence a preventivní návštěvy lékaře ale skutečně výrazně přispívají k udržení našeho zdraví a jsou zásadní pro odhalení vážných onemocnění, které zpočátku nemusí být vidět a ani nás nebolí. Právě prevence výrazně přispívá ke zlepšení kvality našeho života, a proto se na osvětu a informovanost o zdravotní péči a správném životním stylu Brněnské dny prevence zaměřují.

Pomáhat šířit osvětu o tom, jak omezit incidenci nemocí, ovlivnit rizikové faktory, kterým je naše populace vystavena, a předcházet tak vzniku lehčích i těžších onemocnění přišli na náměstí Svobody 1. dubna studenti Masarykovy univerzity. Studenti z Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty a Fakulty Sportovních studií tak návštěvníkům akce předali své znalosti získané z přednášek, archivů lékařských studií, ale i vlastní praxe.

I přes nepřízeň počasí, studený vítr, lehký mrazík a občasnou sněhovou vločku, byli studenti odhodláni využít čas a příležitost ovlivnit hrozivé statistiky, kterým dnes čelíme. Studenti z Lékařské fakulty se snažili přispět radami k udržování pevného zdraví a předcházení neduhů, a to nejen edukací o vhodné volbě stravy, ale také nabádáním k bezpečnému sexuálnímu styku.

Studenti nutriční terapie na LF MU odpovídali na otázky ohledně zdravého stravování, varovali před tučnými pokrmy a dietními chybami, současně ale také upozorňovali na nebezpečí drastických diet. Poskytli návštěvníkům vhled do sestavování ideálního jídelníčku, informovali je o vhodném rozvržení talíře a pestrém složení stravy.

Studenti z brněnské pobočky IFMSA Česká republika zase informoval o důležitosti očkování proti viru HPV, který způsobuje karcinom děložního čípku. Na modelu demonstrovali, jak karcinom v těle ženy vzniká a návštěvníci si měli také možnost za odborné instruktáže studentů vyzkoušet správné nasazení ochrany, která pomáhá pro snížení přenosu pohlavních chorob.

Studenti Farmaceutické fakulty vysvětlovali důležitost role farmaceuta (lékárníka) v dispenzaci antibiotik. Je to právě lékárník, kdo ví přesně, u jakých antibiotik je potřeba dodržovat která preventivní opatření, kdy je potřeba vyhnout se různým potravinám, sluníčku a podobně. Upozorňovali také na poměrně rozšířený nešvar nedobírání antibiotik, braní antibiotik bez lékařského předpisu a na potřebu podpořit organismus probiotiky pro ochranu „dobrých“ bakterií. „Ukazovali jsme také návštěvníkům, jakým způsobem se kultivují bakterie – na agar (živou půdu) pomocí křížového roztěru, kdy se ty kolonie vlastně „ředí“ a podle toho jsou pak lékaři schopni určit léčbu šitou na míru – úzkospektrá antibiotika. To abychom neplýtvali těmi širokospektrými, která nám docházejí, protože právě nesprávným užíváním se rozrůstá bakteriální rezistence,“ říká Daniela Hlavatá, studentka Farmaceutické fakulty MU.

Během dne se u stánků vystřídalo několik stovek návštěvníků a věříme, že si domů odnesli nejen příjemný zážitek z hudebního vystoupení kapely Čohanas, ale také mnoho nových poznatků, které zařadí do své denní rutiny.

Více o brněnských dnech prevence se dozvíte zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info