Cena České hematologické společnosti pro doc. Mráze z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU a CEITEC MU

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU a CEITEC MU obdržel prestižní Cenu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za nejlepší publikaci v roce 2018.

30. 9. 2019

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. obdržel prestižní Cenu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za nejlepší publikaci v roce 2018. Odborná porota takto ocenila soubor tří prací, které se věnují regulaci klíčových molekul a signálních drah u maligních B lymfoproliferací a byly publikovány v nejprestižnějších hematologických časopisech Blood a Leukemia.

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. vystudoval obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě MU a Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě MU. Jako post-doktorský pracovník pracovník v USA na Mayo Clinic a University of California - San Diego. V roce 2015 získal prestižní grant Evropské hematologické asociace, která podpořila jeho návrat do Brna, kde působí na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a LF MU a jako vedoucí laboratoře v CEITEC MU (Laboratoř Mikroprostředí imunitních buněk). V roce 2018 získal prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC) a za svou práci získal několik ocenění. V laboratorním výzkumu se zabývá především studiem molekulárních mechanismů patogeneze B buněčných malignit a možnostem cílené léčby u leukémií a lymfomů.

Zdroj informací: FN Brno


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info