Česká stomatologická komora děkuje za spolupráci

Česká stomatologická komora jménem jejího prezidenta doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. děkuje zaměstnankyním Ústavu podpory a ochrany zdraví LF MU za spolupráci s ČSK v době epidemie.

4. 6. 2020

Prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. v zaslaném dopisu vyjádřil poděkování za odbornou práci MUDr. Bohdany Rezkové, Ph.D. a MUDr. Marie Kolářové, CSc. Kolegyně z Ústavu podpory a ochrany zdraví Lékařské fakulty MU v době epidemie díky své odbornosti napomohly při přípravě doporučení ochrany před přenosem virových infekčních onemocnění během uplynulých měsíců.

Dr. Rezková a Dr. Kolářová se podílely na přípravě odborných dokumentů a doporučení České stomatologické komory, jejichž cílem bylo snížit riziko přenosu onemocnění Covid-19 při poskytování stomatologické péče. Stomatologové a také dentální hygienistky jsou významně ohroženi přenosem této infekce v souvislosti se vznikem infekčního aerosolu při ošetřování svých pacientů. Ochrana před tímto rizikem je v současné pandemii mnohem důležitější než kdy dřív. Opatření musí být maximálně účinná a postihnout všechny aspekty poskytované péče.

"Vaší práce a Vašeho času si velice vážíme a těšíme se na další budoucí spolupráci při tvorbě důležitých nápomocných odborných dokumentů pro naši odbornou veřejnost," píše doc. Šmucler v děkovném dopise.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info