Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se po letech vrátil na jižní Moravu

V jihomoravské metropoli se ve dnech 8. - 10. 6. 2022 se v hotelu International uskutečnil po dlouhých 17 letech 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryn­go­ló­giu a chirurgiu hlavy a krku. Kongres navštívil také světově uznávaný plastický chirurg Bohdan Pomahač.

29. 6. 2022

Bez popisku

Kongres organizovala Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN u sv. Anny v Brně, která si před dvěma lety připomínala 100leté výročí od svého založení. Tomuto významnému výročí tak byla během kongresu věnována náležitá pozornost. Pro ohlédnutí se za historií kliniky bylo vytvořeno video, které je ke zhlédnutí níže.  

Kvůli epidemiologické situaci byl kongres o rok odložen, a tak nezvykle po třech letech došlo ke společnému vrcholnému setkání českých a slovenských otorinolaryngologů. Hlavními tématy letošního kongresu byla otologie a diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku. Organizace odborné části kongresu se držela zavedeného programového konceptu. Jeho stěžejní částí byly panelové diskuze v rámci 12 kulatých stolů a široká nabídka 19 didaktických instruktážních kurzů vedených předními českými a slovenskými odborníky. Tradičně nechyběla ani bohatá sekce volných sdělení, panely posterových prezentací a odborný program nelékařských zdravotnických pracovníků.

"Mám upřímnou radost, že byl brněnský kongres ozdoben přítomností celosvětově uznávaného plastického chirurga a průkopníka obličejových transplantací prof. Bohdana Pomahače, který vystoupil se svou přednáškou při slavnostním zahájení. Myslím, pro celou otorinolaryngologickou obec byla jeho přítomnost na kongresu nevšedním zážitkem. Nejen prezentace špičkové klinické a vědecké práce, ale především pozoruhodný osobní příběh přednesený s velkou mírou pokory a skromnosti, byl pro každého účastníka dojemným okamžikem a zejména pro mladé lékaře neobyčejnou inspirací do další práce," říká prezident kongresu doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

K slavnostnímu rázu kongresu jistě přispěl i bohatý společenský a doprovodný program, jehož součástí byla i originální výstava moderního umění „Uši, nosy a krky v současné české malbě“, jejíž koncept vznikl speciálně u příležitosti ORL kongresu. Ten se na do Brna vrátil po dlouhých 17 letech. K radosti pořadatelů se mohl pochlubit rekordní účastí, 639 registrovaných účastníků a více než 720 osob včetně sponzorů a vystavovatelů a členů organizačního týmu. "Pevně doufám, že pestrý vědecký program a tradičně vysoká odborná úroveň kongresu byla pro každého účastníka a především pro mladé lékaře velkým přínosem. Současně bylo naším cílem uspořádat kongres, který by byl protkán moravskou pohostinností a příjemnou atmosférou," doplňuje doc. Gál.

Video 100 let Kliniky ORL


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info