Článek kolegů z IBA LF MU byl přijat do předního recenzovaného periodika

Koncem května byl v Journal of Medical Internet Research, předním recenzovaném časopise o digitální medicíně, zdraví a zdravotní péči v internetovém věku (impakt faktor 4.945), publikován článek s názvem Complex Reporting of the COVID-19 Epidemic in the Czech Republic: Use of an Interactive Web-Based App in Practice popisující komplexní reporting a zpravodajství v ČR z pohledu epidemiologických dat v souvislosti s onemocněním COVID-19. Na článku se zásadně podíleli zaměstnanci Institutu biostatistiky a analýz LF MU.

2. 6. 2020

Bez popisku

Na začátku roku 2020 začalo svět ochromovat pandemické onemocnění covid-19 způsobené novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění projevující se zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. Zejména u starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března.

Tým expertů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se společně s odborníky z Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zaměřil na návrh a vývoj webové aplikace, která má za cíl prezentovat široké veřejnosti pravidelně aktualizovaný přehled situace v ČR v souvislosti s covid-19. Spojením zástupců státní sféry a akademiků vznikl unikátní tým, který kombinuje metodické znalosti procesů z reálné praxe a know-how potřebné pro efektivní zpracování, analýzu a online vizualizaci dat. Český přístup k návrhu, vývoji a implementaci online sledování vývoje respiračních onemocnění způsobených koronavirem je založen na použití ověřené metodiky pro získávání, zpracování a prezentaci informací. Díky tomu bylo možné úzce provázat znalosti různých odborností jako jsou regionální a národní metodici sběru z krajských hygienických stanic a hlášení pozitivních záznamů, vývojáři centrálních registrů, analytici, vývojáři webových aplikací a vedení resortu zdravotnictví.

Aplikace COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info