Děkan LF MU Repko vyzval ředitele brněnských fakultních nemocnic k otevřené debatě

Posledních několik dnů jitří brněnské zdravotnické prostředí téma potenciálního zdravotnického propojení či slučování obou brněnských tamních fakultních nemocnic. 

8. 12. 2020

Tato problematika se již mnoho let cyklicky otevírá a nyní je opět diskutována. Jedná se však o velmi komplikované téma, které se přímo dotýká i Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU). Její děkan prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. proto pozval zástupce Fakultní nemocnice Brno i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně k debatě v rámci porady vedení LF MU. Lékařská fakulta vnímá celou situaci velmi citlivě, jelikož kliniky v obou fakultních nemocnicích jsou zásadní pro zajištění a fungování výuky studentů fakulty.

Děkan Repko uvedl: „Fakulta nemůže a ani nechce ovlivnit jednání týkající se hospodářsko-provozních otázek obou fakultních nemocnic, což je plně v kompetenci jejich zřizovatele. Bude ale vstupovat do všech procesů, které by mohly ovlivnit vzdělávání a výzkum na klinikách, což jsou dvě páteřní oblasti spolupráce fakultních nemocnic a samotné fakulty. V současnosti řešíme implementaci nových výukových metod v Simulačním centru (SIMU) a potřebujeme být v přímé a úzké komunikaci pro nejkvalitnější nastavení nových částí kurikula. V žádném případě nesmíme omezit vzdělávání a pestrost naší nabídky pro studenty, a proto jedinou cestou je otevřít debatu nad možnými důsledky tohoto kroku. Vzhledem k opakujícím se tendencím tohoto rázu chceme být připraveni podílet se na řešení vzniklé situace a být stabilním propojujícím prvkem obou nemocnic. Prostředí lékařské fakulty totiž může garantovat otevřenou akademickou debatu s cílem nalézt řešení nastalé situace."

Pro zintenzivnění komunikace ustanovil děkan svůj poradní sbor na LF MU, kterým bude pracovní skupina pro klinické vzdělávání a implementaci nových vzdělávacích postupů. Tým bude složen z vedení fakulty a paritního zastoupení zástupců z každé fakultní nemocnice a dalších 2 zásadních spolupracujících zdravotnických zařízení v městě Brně.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info