Den absolventů Lékařské fakulty MU

Rok 2019 se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity nese v duchu oslav 100. výročí založení, které letos fakulta slaví – stejně jako celá univerzita.

20. 6. 2019

Bez popisku

V sobotu dne 15. 6. 2019 LF MU uspořádala Den absolventů, během kterého fakultu navštívilo zhruba 200 absolventů a jejich rodinných příslušníků. Pro všechny byly připraveny komentované prohlídky Univerzitního kampusu Bohunice a následné neformální posezení se zástupci akademické obce a vedení fakulty.

Role průvodců po kampusu se ujali ochotní kolegové z Ústavu ochrany a podpory zdraví – MUDr. Miroslava Zavřelová, Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. a Mgr. Martin Krobot. Návštěvníci si během prohlídek poslechli výklad k historii kampusu, komentáře k uměleckým dílům umístěným mezi pavilony, prošli knihovnou či se mohli blíže seznámit se dvěma fakultními pracovišti. Anatomickým ústavem LF MU absolventy provedl MUDr. Marek Joukal, Ph.D. a na Katedře ošetřovatelství se návštěvníkům věnovala PhDr. Natália Beharková, Ph.D., která představila vybrané součásti moderní výuky ošetřovatelství.

Příjemnou tečkou za prohlídkami pro absolventy bylo setkání a posezení se zástupci vedení fakulty v improvizované kavárně v prostorách Ústavu lékařské etiky. Jménem děkana Lékařské fakulty prof. Martina Bareše hosty uvítala proděkanka prof. Kateřina Kaňková a proděkan doc. Martin Repko. Oba krátce pohovořili o LF MU v současnosti, jejích prioritách do budoucna a přítomné pozvali na vernisáž letošní podzimní výstavy ke 100. výročí založení LF MU a na listopadový Reprezentační (a absolventský) ples LF MU. Ing. Rostislav Sitarčík následně prezentoval projekt Simulačního pracoviště LF MU a informoval o průběhu výstavby nové budovy.

Absolventi měli během následné volné debaty možnost si pohovořit také s emeritním profesorem Augustinem Svobodou z Biologického ústavu, doc. MUDr. Zbyňkem Rozkydalem, Ph.D. z I. ortopedické kliniky, s proděkankou Janou Fialovou či s předsedkyní Studentské komory Akademického senátu LF MU Bc. Natálií Antalovou.

Akce významně napomohla k navázání a oživení kontaktů mezi fakultou a absolventy. Řada spokojených návštěvníků na konci zanechala poděkování či vzkaz v pamětní knize. Nejstaršími absolventkami, které Kampus navštívily, byly dvě dámy s rokem absolutoria 1953. Největší vzdálenost pak urazil absolvent, který přicestoval až z kanadského Toronta.

 

Foto: Monika Búryová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info