Dies academicus: ocenění studentů LF MU

Cena rektora náleží osobnostem, které se významným způsobem podílejí na budování Masarykovy univerzity. Uděluje se v několika kategoriích jako ocenění mimořádných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu, sportovních počinů, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivit. Oceněnými se mohou stát studenti nebo zaměstnanci univerzity i celé kolektivy. Z Lékařské fakulty MU byli oceněni studenti cenou dobrovolnictví, cenou pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU a cenou pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU.

30. 5. 2024

Bez popisku
Bez popisku

Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU

Ocenění převzala Julia Anna Kent, studentka Všeobecného lékařství, která vyniká svou vědeckou činností. Té se věnuje od roku 2018 v rámci vědecké programu P-PooL na LF MU. Nejprve pod vedením prof. MUDr. Ireny Rektorové, Ph.D. pracovala na projektu Aplikované neurovědy v CEITEC, od roku 2021 se věnuje projektu v ICRC - Stroke team pod vedením prof. MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D., a MUDr. Mgr. Ing. Petry Šedové, Ph.D.

V roce 2022 dvakrát publikovala jako prvoautorka a spoluautorka (v Q1 a Q2). Za tuto činnost získala studentka v roce 2023 1. místo Ceny děkana Lékařské fakulty MU v kategorii za vynikající vědecký výkon. Díky svému zájmu o vědu byla vybrána do programu motivačních stáží PročByNe od europoslankyně Martiny Dlabajové, během kterého dostala šanci stínovat tehdejšího ředitele instituce Dr. Stokina. Mimo to byla za svou publikaci pod vedením prof. Mikulíka a doktorky Šedové zařazena mezi Young talents v rámci networku IRENE COST. Během studia se jako posluchačka zúčastnila několika odborných konferencí od různých společností pro neurologii (EAN, DGN).

Julia Anna absolvovala během studia mnoho různých stáží a několik předpromočních praxí v zahraničí, navíc vyjela na 1 rok do Vídně v rámci programu Erasmus+. Studentka je aktivní členkou Evropské společnosti pro neurologii (European Academy of Neurology, EAN), kde v rámci Student Task Force připravuje různé studentské aktivity pro každoroční kongres, a i mimo něj s cílem posílit nadšení studentů pro neurologii. Od konce roku 2023 je členkou Pre-Graduate Curriculum Task Force EAN, kde se podílí na přípravě doporučení pro sjednocení kurikula výuky předmětu Neurologie na evropských lékařských fakultách. Působila také jako lektorka první pomoci v Simulačním centru LF MU v programu Student as a Teacher. Vyniká výbornými studijními výsledky s průměrem 1.14.

“Převzetí ceny rektora a možnost zúčastnit se Dies academicus byly pro mě velká čest. Den se stal pro mě nezapomenutelným nejen svým slavnostním obsahem, ale také účastí milovaných osob, které jsou součástí mého života. Na tomto místě bych chtěla poděkovat své rodině a svým přátelům, kteří vždy stojí při mně a na které se vždy mohu spolehnout. Bez nich by tento úspěch nebyl možný. Obrovské díky také patří mé školitelce doktorce Petře Šedové, která mě doprovázela více než 3 roky na mé cestě v akademickém i osobním životě a bez které bych nebyla tam, kde jsem dnes. Ráda bych jí tímto chtěla poděkovat za její vedení, trpělivost, laskavost, motivaci, a především její nakažlivý úsměv, který ji neustále doprovází a všem rozjasní den. Nakonec bych chtěla ještě poděkovat své alma mater MU, svým týmům v EAN a všem zaměstnancům CEITEC a FNUSA-ICRC, kteří se mi během doby mého studia věnovali, za jejich podporu,” uvádí Julia Anna Kent.

Bez popisku

Cena za dobrovolnictví

„Součástí organizace IFMSA probíhá spoustu projektů jejichž význam je určitě nezanedbatelný. Veškerá činnost se odehrává na dobrovolné bázi mimo školní povinnosti, a tudíž je to pro nás obrovská pocta, že nám byla udělena Cena Rektora za dobrovolnickou činnost za dva nejviditelnější projekty a aktivity. Jedná se o velké akce, které mají za cíl osvětu prevence a zdraví,“ říká Marie Tormová, lokální prezidentka IFMSA Brno.

Oceněných jmen bylo celkem 15: Martin Bartoš, Kateřina Bartlová, Jozef Diškanec, Anna Fundárková, Karolína Holíková, Matej Jankovich, Iva Jankurová, Dominika Karasová, Ivana Kravárová, Gabriela Lyčková, Nela Pelánková, Tomáš Sedláček, Anna Sedláčková, Tereza Šimáková, Marie Tormová.

Tou starší, již dlouhodobě stabilně zajišťovanou aktivitou je každoroční příprava velkých osvětových aktivit, a to vždy na jaře akce s názvem Světový den zdraví a na podzim Světový den diabetu. Připomínají tím veřejnosti význam péče o vlastní zdraví a potřebu prevence v rámci zdravotnické péče. Za tuto aktivitu byli oceněni Marie Tormová, Ivana Kravárová, Dominika Karasová, Nela Pelánková, Jozef Diškanec, Anna Fundárková, Karolína Holíková, Matej Jankovich, Iva Jankurová, Gabriela Lyčková, Tomáš Sedláček a Tereza Šimáková.

„Od starších kolegů jsme už měli výborné základy, za co jim patří velké poděkování. Naší úlohou bylo udržet a rozšířit akce o nové stanoviště, po kterých byla poptávka. Jsme rádi, že se podařila spolupráce s dermatology či fyzioterapeuty. Akce se konají v obchodním centru Olympia, proto je návštěvnost vždy vysoká. Na akcích si všechny věkové kategorie najdou své stanoviště. Na nich se během víkendu vždy vystřídá přes sto dobrovolníků. Ti si můžou vyzkoušet, jak komunikovat s pacienty a lidskou řečí jim vysvětlit potřebu prevence a zdravého životního stylu. Za ocenění jsme velmi vděční a myslím, že při organizaci je vždy skvělou příležitostí učit se spolupráce napříč rozdílnosti názoru. Tuto zkušenost oceníme v našich budoucích pracovních kolektivech. Největší cenou jsou pro nás myslím přátelství, které vznikly při organizování akcí,“ popisuje fungování akcí Jozef Diškanec.

Druhou, mladší akcí zaměřenou zejména pro mladší část veřejnosti je projekt SpoluSafe, který se věnuje šíření osvěty o problematice infekce HPV. Součástí projektu se vloni poprvé uskutečnil i běh Safe RUN, který kolem sebe soustředil nejen tuto osvětu, ale i důležitost prevence gynekologických nádorových onemocnění. Tyto aktivity obecně odbourávají celospolečenskou ostýchavost mluvit o tématu pohlavních chorob a potřebu věnovat prostor pro preventivní prohlídky pro všechny věkové kategorie. Za tento projekt ocenění získali Martin Bartoš, Kateřina Bartlová a Anna Sedláčková.

“Mám pocit, že v první polovině studia je velmi jednoduché vyhořet, kvůli kvantu učení. Málo studentů si uvědomuje, že i s tím minimem znalostí, které máme, můžeme pozitivně ovlivnit životy lidí v našem okolí. Právě to je ta hodnota, která má oboustranný efekt. Informování laické veřejnosti o prevenci je jedním ze základních pilířů zdravotnictví. Je to zároveň oblast, ve které mohou medici velmi efektivně napomáhat. A je to vidět i právě na našem projektu SpoluSafe, který má za cíl zvýšit povědomí o viru HPV a o jeho prevenci. Působení jak na sociálních sítích, tak i v prostorách škol či na akcích pro laickou veřejnost nám dává možnost okamžité zpětné vazby, při které vidíme, že informovanost je opravdu důležitá. Zejména pro mladé teenagery, aby započali svůj sexuální život bezpečně – safe,“ říká Martin Bartoš, který je součástí projektu od 1. ročníku studia na LF MU a stal se jeho tváří a duší. Navazuje tak na úspěšné odstartování této kampaně, kterou založila a začala veřejně sdílet tehdy ještě studentka, nyní již absolventka MUDr. Anna Pelzová, a to na základě osobní zkušenosti.

Díky Martinově zapálení se SpoluSafe stal nejúspěšnějším projektem IFMSA CZ a získal první místo v kategorii SCORA Activities Fair. Toto ocenění bylo uděleno na mezinárodní valné hromadě IFMSA v Estonsku, čímž se zvýšila povědomost o České republice, Brnu a studentech Masarykovy univerzity po celém světě.

Cenu šli z praktických důvodů převzít 3 zástupci organizace a oceněných projektů: Marie Tormová, Karolína Holíková a Martin Bartoš. “Nervozitu v průběhu ceremoniálu předávání Cen rektora záhy vystřídalo nadšení a oslavování s v přátelské atmosféře. Organizace kromě možnosti seberozvoje a dobrovolnictví má skvělou vlastnost propojení nadšených lidí s podobnými zálibami. Myslím, že ačkoliv byly vypíchnuty tyto aktivity, ocenění je pro nás symbolem, který ukazuje, že naše veškerá činnost má smysl a dosah,“ uzavírá Marie Tormová.

Bez popisku

Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU

Marcos González López, MSc. se pod vedením školitele Jana Křivánka v programu Biomedicínské vědy věnuje základním aspektům vývojové biologie a novým přístupům v regenerativní medicíně. Získal toto ocenění jako jeden ze tří doktorandů z celé univerzity. Marcos je mimo jiné tváří propagačního videa vědy a výzkumu na LF MU Vcelku detailně.

Ocenění získal za jeho dlouhodobě vysoce nadstandardní výkony, které v srpnu 2023 vyplynuly v jeho prvoautorskou publikaci „Spatiotemporal monitoring of hard tissue development reveals unknown features of tooth an bone development“, publikovanou prestižním časopisem Science Advances (1. decil, Q1, Ipact factor: 14,98). Tato práce získala široký ohlas u mezinárodní vědecké komunity i v mediálním prostoru v zahraničí i v rámci ČR. O práci zveřejnily reportáže např. média: Popular Science (USA), The Analytical Scientist (USA), European Animal Research Association, Česká televize, Český rozhlas, Idnes.cz, Novinky.cz, týdeník Téma, Česká věda do světa, 21. století, hnonline.sk.

Zmíněná práce prezentuje nově vyvinutou techniku nazvanou BEE-ST (Bones and tEEth Spatio-Temporal growth monitoring approach). Tato metodologie umožňuje přesně sledovat a kvantifikovat vývoj, regeneraci, remodelaci nebo hojení jakéhokoliv typu kalcifikovaných tkání u všech skupin obratlovců, a to jak v prostoru, tak v čase. Práce také paralelně přináší nové informace o dynamice růstu kontinuálně rostoucích myších zubů, o vlivu měkké a tvrdé stravy na vývoj zubních kořenů nebo ukazuje proces přirozeného vývoje lebky nebo dynamiku jejího hojení po poranění. Práce se však neomezuje pouze na myš jako experimentální model savců, ale s využitím dalších modelových organismů odhaluje dynamiku růstu kostí a zubů u plazů, obojživelníků, ptáků i ryb. Publikovaný přístup představuje vysoce efektivní, reprodukovatelný a univerzální nástroj, který otevírá celou řadu nových možností ve vývojové biologii, při sledování procesu hojení kostí i zubů nebo při modelování nemocí. Vyvinutá metoda může být rovněž snadno adaptována pro širší výzkumné záměry. Jedním z těchto záměrů je využití v metodách tkáňového inženýrství, čímž může zkvalitnit přístupy regenerativní medicíny.

Marcos je naprosto zaslouženě prvním autorem této publikace a podílel se na ní od samého počátku až do okamžiku jejího přijetí k publikaci. Je důležité zmínit, že student navržený na toto ocenění je teprve v polovině svého doktorského studia a tato práce byla přijata k publikaci teprve v druhém ročníku, na konci 3. semestru jeho studia. Kromě této významné publikace je Marcosův vysoce nadstandardní výkon možno doložit dalšíma dvěma spoluautorstvími na publikacích, na kterých se ve výzkumném týmu doc. Mgr. Jana Křivánka, Ph.D., podílel. Kromě publikační činnosti výsledky své práce prezentoval na čtyřech významných mezinárodních konferencích a na některých z nich také za svou práci získal ocenění.

„Uvedenou činností, ale i svým pozitivním přístupem a aktivním zapojením se (včetně proběhlých i plánovaných stáží) do ambiciózních projektů s významným zastoupením výzkumných týmů z širokého zahraničí (USA, Finsko, Rakousko, Švédsko, Velká Británie, Francie) dělá Marcos dobré jméno Lékařské fakultě i celé Masarykově univerzitě. Očekávám, že do doby dokončení svého PhD studia Marcos ublikuje minimálně jednu nebo dvě další rozsáhlé prvoautorské publikace a bude se podílet na mnoha dalších. Byl to pro mne jedinečný kandidát na toto vysoce motivační ocenění, které si dle mého názoru jednoznačně zaslouží,“ doplňuje navrhovatel na ocenění doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. z Ústavu histologie a embryologie LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info