Díky za 124 litrů krve dárců v kampani Darujeme o 105

Letošní rok si připomínáme už od ledna 105. výročí založení LF MU a ve spolupráci s brněnskými fakultními nemocnicemi jsme realizovali kampaň na podporu dárcovství krve. Od února do konce května přišlo darovat 275 dárců krve, z nichž téměř třetina šla krev darovat vůbec poprvé.

17. 6. 2024

Bez popisku

Masarykova univerzita, jakož i čtyři ze zakládajících fakult, si letos připomíná 105 let od svého založení. Součástí výročí je série akcí, organizovaných ať už centrálně nebo jednotlivými fakultami. Lékařská fakulta při té příležitosti 31. ledna vyhlásila kampaň Darujeme o 105 s cílem posílit povědomí o důležitosti dárcovství krve. Na akci participovaly také obě fakultní nemocnice, respektive Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny a Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno, v nichž se mohli dárci ke kampani až do konce května přihlásit.

V České republice dle odhadů chybí přibližně sto tisíc dobrovolných dárců krve, jejich potřeba je však celosvětová, na což se každoročně snaží upozornit také Světový den dárců krve, připadající na 14. června. Letos se uskuteční podvacáté, přičemž FN Brno na tento den připravila první ročník festivalu Daruj krev, Brno!, který se uskutečnil v prostorách před Janáčkovým divadlem. Na osvětové akci s kulturním programem se představilo transfuzní oddělení, ale i některé kliniky FN Brno. Výsledky kampaně Darujeme o 105 vyhlásila proděkanka pro záležitosti studentů a vnější vztahy prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. "Naším symbolickým úkolem bylo vybrat 105 litrů krve nebo získat alespoň 105 dárců krve. Za 4 měsíce se zaregistrovalo 275 dárců a vybrali jsme tak skoro 124 litrů krve. Vážíme si zejména prvodárců, kterých bylo 83," uvedla během zahájení festivalu prof. Brichtová, po boku s ředitelem FN Brno MUDr. Ivo Rovným, MBA a primářkou TTO FN Brno MUDr. Hanou Lejdarovou. Doplnila důležitost dárců krve i ze svého pohledu neurochirurgické profese, jak transfuze krve pomáhají dokončit časově náročné operace při těžkých úrazech či nádorech mozku.

Do Transfuzního oddělení FNUSA přišlo 172 dárců krve, na Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno přišlo 103 dárců krve. Každý, kdo se ke kampani při darování přihlásil, obdržel od fakulty drobný dárek. „Skoro každý třetí přišel darovat poprvé, což nás nesmírně těší, protože velká část prvodárců zpravidla nezůstane u jediného odběru a vrací se darovat opakovaně,“ doplňuje v tiskové zprávě Marie Krulová. „Chtěla bych všem dárcům moc poděkovat, protože v situaci, kdy budeme potřebovat něčí darovanou krev, se někdy může ocitnout každý z nás, ani o tom nemusíme vědět. Potřeba krve je stálá, stejně jako nedostatek dárců, tak snad i kampaň jako ta naše svým dílem pomůže k rozšíření povědomí o významu dárcovství.“

Na festivalu jsme tak nejen vyhlásili výsledky této kampaně na podporu dárcovství krve, ale rovněž jsme na stánku ve fakultních barvách připravili interaktivní program pro širokou veřejnost. Studentky Všeobecného ošetřovatelství názorně ukazovaly, jak probíhá odběr krve, vysvětlovaly potřebu dárcovství krve a jak se krev zpracovává. Studentky Nutriční terapie poskytovaly rady, jak optimálně snídat před odběrem krve, čemu se vyhnout i jak dlouhodobě udržovat potřebné hladiny železa v krvi, jelikož nedostatek bývá častou příčinou nemožnosti darovat krev. Věnovali se také obsahu soli, vlákniny či cukru v potravinách a negativních vlivech na kornatění tepen. Na akci jsme měli zastoupený náš program pro mladé a šikovné středoškoláky se zájmem o medicínu a zdravotnictví - Juniorskou akademii LF MU.  

Zástupkyně obou transfuzních stanic FN Brno a FNUSA se zúčastnily porady vedení LF MU v pondělí 17. června. Děkan fakulty Martin Repko na závěr této kampaně poděkoval přítomným dámám i celým jejich týmům za skvěle odvedenou práci a za spolupráci během uplynulých čtyř měsíců. Proděkanka Eva Brichtová krátce shrnula projekt členům vedení a představila veškerá data ke kampani, včetně finálního shrnutí.

Primářka TTO FN Brno MUDr. Hana Lejdarová poděkovala za vynikající spolupráci a vyjádřila přání, aby nějaká forma spolupráce mohla pokračovat i v dalších letech. MUDr. Jarmila Celerová, primářka TO FNUSA, ještě nad rámec díků všem dárcům i fakultě za organizaci připomněla, že jejich centrum letos slaví pět let od založení. Lékařská fakulta MU využila příležitost při tehdejší kampani na podporu dárcovství krve „100 litrů krve DÍKY MUNI" nejen TTO FN Brno i toto nové centrum FO FNUSA jako další odběrové místo. Během stoletého výročí se v obou transfuzních stanicích v roce 2019 podařilo vybrat téměř 273 litrů krve.

Zapojené dárcovské stanice si váží každého dárce, protože krev je neustále potřeba a dárci obecně spíše chybí. Stopětka je překonána. A co dál?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info