Dodatečné předání pamětních medailí LF MU

V pondělí 26. 8. 2019 předal děkan LF MU pamětní medaile dodatečně třem osobnostem, které se nemohly zúčastnit slavnostního akademického obřadu 23. 5. 2019.

27. 8. 2019

Bez popisku

V pondělí dne 26. 8. 2019 byly v pracovně děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu Bohunice dodatečně předány pamětní medaile a dedikační listy. Z rukou děkana prof. Martina Bareše je převzali tři ocenění, kteří se nemohli zúčastnit slavnostního akademického obřadu dne 23. 5. 2019. Tehdy přebírali ocenění akademici, kteří celý svůj profesní život spojili s Lékařskou fakultou a jsou předními odborníky ve svých oborech, a dále též pracovníci neakademických profesí, kteří se zasloužili o rozvoj fakulty v její novodobé historii.

Medaile byly dne 26. 8. 2019 předány: prof. MUDr. Pavlu Kamarýtovi, CSc. (ocenění v zastoupení převzal jeho syn, pan Tomáš Kamarýt), prof. MUDr. Karlu Zemanovi, CSc. a paní Daně Leitgebové.

prof. MUDr. Pavel Kamarýt, CSc.

Profesor Pavel Kamarýt je emeritním profesorem I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Patří k předním českým kardiologům. V roce 1977 pod jeho vedením vzniklo centrum pro trvalou kardiostimulaci, dnes již samostatné arytmologické oddělení. 

prof. MUDr. Karel Zeman, CSc.

Profesor Karel Zeman dlouhodobě působí na I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jeho jméno je spjato zejména s koronární jednotkou, kterou úspěšně vedl v letech 1986–2002. V roce 1973 provedl profesor Zeman na koronární jednotce první punkci podklíčkové žíly, která byla od té doby velmi často používána pro dočasnou srdeční stimulaci, urgentní medikamentózní léčbu či invazivní diagnostiku arytmií. Pan profesor Zeman vždy rád učil mediky a jejich výuce se aktivně věnuje do současnosti.

Paní Dana Leitgebová

Paní Dana Leitgebová nastoupila na Personální oddělení Lékařské fakulty v roce 1992 a od té doby byla jeho nepostradatelnou součástí. Vysokou profesní úroveň prokázala v náročném období přechodu personální agendy do digitální podoby či při několikerém stěhování oddělení, aniž by se narušil jeho provoz. Během své více než dvacetileté kariéry dokázala zaměstnancům vždy poradit a pomoci a s úsměvem vyřešit jakýkoliv problém.   

Odkaz na již proběhlé udílení pamětních medailí ze dne 23. 5. 2019 je k dispozici zde.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info