Dopis děkana LF MU v souvislosti s pracovní povinností studentů

Děkan Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. informuje studenty o nařízení a postoji LF MU k pracovní povinnosti studentů naší fakulty.

13. 10. 2020

Bez popisku

Vážení a milí studenti, přátelé,

před pár týdny jsem vás vítal dopisem do nového semestru a upřesňoval jsem pravidla pro počátek výuky. Nečekal jsem, asi stejně jako nikdo z nás, jak rychle se situace z klidnějšího léta změní a my budeme jako na počátku tohoto roku řešit zapojení studentů v rámci pracovní povinnosti. V úvodu musím uvést, že pracovní povinnost je dána nařízením Vlády ČR a provádí ji fakticky samosprávné jednotky – kraje. Naše role je v tomto procesu neméně důležitá, jelikož plníme zadání dané naší vládou. Stejně jako na počátku semestru chci potvrdit, že pro mě a celé vedení je zásadní zajistit vaši výuku a provést vás studiem v co nejvyšší kvalitě vzdělání, které standardně nabízíme.

Považuji za nezbytné sumarizovat nařízení a postoj LF MU k pracovní povinnosti.

1. Pracovní povinnost se týká:
a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství,
b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,
c) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.,
d) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program.

2. Požadavky na zapojení studentů budou vznášet jednotliví poskytovatelé, avšak rozhodnutí o vzniku pracovní povinnosti konkrétního studenta v konkrétní nemocnici musí vždy vydat krajský hejtman. Naší snahou je komunikovat s poskytovateli a krajskými úřady tak, aby
studenti nebyli povoláváni zbytečně a aby byli zařazeni do činností, které odpovídají jejich kvalifikaci a znalostem.

3. Praktická výuka je umožněna na základě výjimky studentům účastnícím se klinické a praktické výuky a praxe v programu všeobecné lékařství, zubní lékařství a dalších zdravotnických studijních programů. V praxi se tak oproti stávající situaci nic nemění.

4. Ubytování na kolejích MU je pro studenty LF MU a studenty ze zahraničí zachováno. Koleje nemusíte vyklízet.

5. Knihovna UKB je otevřena pouze pro distanční výpůjčky.


Milé studentky, milí studenti,
bez ohledu na ročník a obor, který studujete, vás chci ubezpečit, že děláme všechny kroky umožňující studium. Chci vás také vyzvat k maximální obezřetnosti a ohleduplnosti k vašim spolužákům, vyučujícím i pracovníkům děkanátu. Stojíme před těžkou situací a jak se ukázalo na jaře, zdravotnictví je páteří naší společnosti. Přistupujme tedy k tomuto faktu s respektem, na nás totiž leží zdraví naší společnosti a bude tomu tak i po vašem absolutoriu. Přeji vám pevné zdraví, pevné nervy a úspěšné studium.

Srdečně zdraví
váš Martin Repko


Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan

V Brně dne 13. října 2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info