Dopis děkana LF MU v souvislosti se zajištěním výuky v podzimním semestru 2020/2021

22. 9. 2020

Bez popisku

V Brně dne 22. 9. 2020

Dopis děkana LF MU v souvislosti se zajištěním výuky v podzimním semestru 2020/2021

Vážení a milí studenti, přátelé,

obracím se na vás před zahájením nového akademického roku.

Chci vás ubezpečit, že celé vedení LF MU intenzivně pracuje na zajištění vaší prezenční výuky a možnosti zahájit studium. Naším zájmem je zachovat prezenční výuku na nejvyšší možné úrovni s ohledem na platná epidemiologická nařízení v ČR. Ve všech našich krocích se snažíme postupovat v souladu s doporučeními rektora Masarykovy univerzity s přihlédnutím ke specifikům výuky na LF MU.

Pro vaše ujištění, základní pravidla, která jsou platná pro aktuální epidemiologickou situaci, budou nastavena následovně:

  1. aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu
  2. ve všech vnitřních prostorách LF MU je povinnost nosit roušky (vč. zdravotnických zařízení)
  3. výuka v malých skupinách (do 50 osob) bude probíhat prezenčně (typicky laboratorní cvičení, praktická výuka a semináře)
  4. výuka, kde nebude možná kontaktní forma, bude probíhat distančně (on-line) dle zveřejněného rozvrhu (typicky přednášky pro celý ročník)
  5. klinické stáže ve zdravotnických zařízení budou zachovány
  6. prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících.

Epidemiologická situace se může měnit, a proto se celé vedení fakulty bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Milé studentky, milí studenti,

doufám, že začátek nového akademického roku začnete i přes nepříznivou epidemiologickou situaci s radostí a odhodláním. Vítám váš zájem o dění a aktivitu na naší fakultě, stejně jako na jaře věřím i ve výbornou spolupráci se Studentskou komorou Akademického senátu LF MU. Podzim nebude jistě lehký, a proto vám přeji především zdraví, pevné nervy a obezřetnost.

Srdečně zdravím

váš Martin Repko

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info