Dopis děkana LF MU ze dne 16. 3. 2020

Vážení a milí studenti, přátelé,

obracím se na vás v situaci, kdy po usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, které dnes vstoupilo v reálnou platnost, je vám uložena pracovní povinnost. 

Velmi oceňuji dosavadní dobrovolnickou činnost koordinovanou SKASem a vaše zapojení do pomoci v krizové epidemiologické situaci. Je až neuvěřitelné, s jakou pozitivní energií jste bezodkladně nabídli svou pomoc a poskytli enormní množství práce ve zdravotnických zařízeních, při odběrech stěrů, i na informačních linkách. Jsem na vás hrdý. 

Chci vás ubezpečit, že společně s celým vedením naší LF pevně stojíme za vámi.
Snažíme se, a budeme se i nadále snažit, o co nejrychlejší dokončení studia v případě studentů posledních ročníků.

Z mé strany využiji všech možných prostředků k uznání vaší zbývající předpromoční praxe, kterou jste již absolvovali v rámci dobrovolnické činnosti a nyní ji doplníte povinným pracovním zapojením.

Zaktivovali jsme všechny státnicové komise, které se budou snažit realizovat závěrečné zkoušky s maximálním přihlédnutím k individuálním termínovým potřebám jednotlivých studentů.
Co se týče vaší nově vzniklé pracovní povinnosti, vyčkejte prosím dalších instrukcí, které vám budou doručeny v nejbližších hodinách. Ve spolupráci se SKASem LF MU se nyní mimo jiné snažíme o racionální zařazení vás všech do jednotlivých pracovních pozic, reflektující potřeby doplnění vaší zbývající předpromoční praxe.

Věřím, že studenty 5. ročníku čeká bezproblémový přechod do závěrečného roku jejich studia a že vám ostatním se podaří v co nejkratší době absolvovat zbývající státní závěrečné zkoušky a vstoupíte do řad lékařek a lékařů, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů.

Milé studentky, milí studenti,

věřím, že v této nelehké situaci získáte zkušeností, které vám žádná vysoká škola nemůže dát.
Toto je skutečná škola života. Zachovejte klid, rozvahu a pokračujte ve svém studiu navzdory ztíženým podmínkám. Tato doba není jednoduchá, ale bezesporu vás posílí a zocelí.
Uspějete, jsem o tom skálopevně přesvědčen.

Srdečně vás zdravím,
váš
Martin Repko


Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan

V Brně dne 16.3.2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info