Dopis děkana LF MU ze dne 2. 11. 2021

Dopis děkana Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. ke zhoršující se epidemiologické situaci.

2. 11. 2021

Bez popisku

Vážení členové akademické obce,

 

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a zvyšující se nejistotou bych rád krátce shrnul nejdůležitější informace.

Studium na Lékařské fakultě MU pokračuje v dosud nastaveném režimu i rozsahu a standardním způsobem. Pracoviště LF MU na Univerzitním kampusu a na Komenského náměstí se řídí výhradně Univerzitním semaforem Masarykovy univerzity, který se momentálně nachází v prvním, zeleném stupni. Medializované informace o opatřeních na základních a středních školách v současné době nedopadají na vysoké školy.

 

Praktická výuka u poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb (případně jiných třetích stran) nadále probíhá dle rozvrhu. V jednotlivých zařízeních vstupují v platnosti zákazy návštěv, tyto se však nevztahují na přítomnost studentů lékařských fakult v souvislosti s profesní přípravou. Studenti jsou však povinni se řídit pokyny a epidemiologickými opatřeními platnými u daného poskytovatele zdravotních, či sociálních služeb.

 

Žádné stávající opatření nerozlišuje mezi očkovanými a neočkovanými studenty. U neočkovaných je však na místě vakcinaci proti onemocnění COVID-19 opětovně zvážit, protože nelze vyloučit, že nově vydaná opatření dopadnou na neočkované osoby přísněji než na osoby očkované.

 

V případě změny těchto opatření Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat.

 

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

děkan lékařské fakulty


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info